Članak: Imenovanje ravnatelja doma socijalne skrbi

Časopis: Riznica srpanj 2023.

Stranica: 40

Stručni članak:  UDK 347.7

Autor/i:Mr. DARKO TEREK, odvjetnik

Kategorije: 2023ČlanciRiznicaSrpanjZakonodavstvo i pravna praksa
Ključne riječi: 2023dom socijalne skrbiimenovanje ravnateljanatječaj za ravnateljaravnatelj doma socijalne skrbiRiznica

Kratki sadržaj članka

Prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 18/22., 46/22. i 119/22.), dom socijalne skrbi javna je ustanova koja se osniva za pružanje šireg spektra socijalnih usluga među kojima su najvažnije: pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i/ili smještaj. Dom socijalne skrbi može se osnovati kao: centar za odgoj i obrazovanje, centar za rehabilitaciju, centar za pružanje usluga u zajednici, dom za odrasle osobe i dom za starije osobe. Osnivač doma socijalne skrbi može biti: Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba. Dom socijalne skrbi ima ravnatelja čiji se djelokrug, ovlaštenja i odgovornost utvrđuju statutom. Ravnatelja doma socijalne skrbi kojem je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska, na temelju javnog natječaja, imenuje upravno vijeće doma, uz prethodnu suglasnost ministra. Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Prilikom imenovanja ravnatelja doma socijalne skrbi se osim odredbi Zakona o socijalnoj skrbi primjenjuju i odredbe Zakona o ustanovama (Nar. nov., br. 76/93. do 151/22.) te odredbe još nekih drugih zakona.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više