Članak: Isplata autorskih naknada fizičkim osobama rezidentima koji su obveznici PDV-a

Časopis: Riznica rujan 2023.

Stranica: 40

Stručni članak: UDK 336.2 

Autor/i: Dr. sc. MARIJA ZUBER

Kategorije: 2023ČlanciPoreziRiznicaRujan
Ključne riječi: 2023autorski honorardoprinosiobveze isplatiteljaobveznik PDV-aPorez na dohodakRiznicaumjetnički honorar

Kratki sadržaj članka

Autorske naknade su primici fizičkih osoba autora koji svoja autorska djela ustupaju na korištenje drugima ili izvode autorsko djelo po narudžbi. Autorsko djelo je definirano kao samostalna tvorevina nad kojom autor polaže moralno i materijalno i pravo iskorištavanja toga djela, tj. pravo da bude označen kao tvorac djela i pravo na naknadu. Umjetnička djela su po svojoj prirodi autorska djela koja imaju umjetničko obilježje. Ako je isporučitelj/autor obveznik PDV-a, dužan je na isporuke autorskih djela i umjetničkih djela zaračunati porez na dodanu vrijednost. Autor je obveznik PDV-a po sili zakona ako u tekućoj ili prethodnoj godini isporuči djela u vrijednosti većoj od 39.816,84 eura, pri čemu se pod naknadom za isporuku podrazumijeva bruto primitak autora. Autor i umjetnik koji je obveznik PDV-a može porez na dohodak od primljenih honorara plaćati po odbitku od drugog dohotka, što podrazumijeva obvezu isplatitelja da pri isplati naknade obračuna i plati pripadajuće doprinose, porez na dohodak i možebitni prirez i da isplaćenu svotu i plaćena javna davanja iskaže u obrascu JOPPD.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više