Naslovnica Novosti Izmijenjeni uvjeti ostvarivanja novčanih potpora za isplatu plaća od listopada do prosinca 2020. godine

Izmijenjeni uvjeti ostvarivanja novčanih potpora za isplatu plaća od listopada do prosinca 2020. godine

Dr. sc. Marija Zuber

Zavod za zapošljavanje je od 23. listopada 2020. godine izmijenio uvjete dodjele potpora za sufinanciranje plaća za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine, poduzetnicima kojima je u posebnim okolnostima smanjena ili potpuno obustavljena aktivnost. Dosadašnje dvije mjere (mjera namijenjena mikropoduzetnicima i mjera namijenjena poslodavcima u određenim djelatnostima) objedinjene su u jednu novu mjeru namijenjenu očuvanju radnih mjesta u posebnim uvjetima. Uz to, ublaženi su i pojednostavljeni uvjeti za ostvarivanje mjere skraćivanja radnog vremena i povećani iznosi novčane potpore za skraćeno radno vrijeme.

1. UVOD

      Hrvatski Zavod za zapošljavanje je krajem listopada 2020. godine izmijenio uvjete za dodjelu novčanih potpora poslodavcima kojima je poslovanja smanjeno ili na drugi način narušeno zbog utjecaja pandemije virusa Covid-19. Kako se mijenja epidemiološka situacija u Hrvatskoj i u državama u okruženju, Zavod za zapošljavanje prilagođava uvjete ostvarivanja državne pomoći i iznose državnih potpora za sufinanciranje  plaća. Pri tome se možebitne nedorečenosti mjera otklanjanju i pojašnjavaju takoreći na dnevnoj bazi, „u hodu“, pa je potencijalnim korisnicima ovog oblika državnih novčanih potpora nužno prije dostavljanja Zahtjeva za dodjelu potpore, provjeriti jesu li u međuvremenu izmijenjeni ili dodatno pojašnjeni neki detalji vezani uz uvjete ostvarivanja potpore.

      Promjene uvedene krajem listopada 2020. godine odnose se na:

  • uvedena je nova mjera za ostvarivanje potpora za isplatu plaća za listopad, studeni i prosinac 2020. godine koja objedinjuje dosadašnje dvije mjere koju su prvotno bile koncipirane za razdoblje od rujna do prosinca (mjera za očuvanje radnih mjesta namijenjena mikropoduzetnicima i mjera za određene djelatnosti), i
  • izmijenjeni su kriteriji i iznosi novčanih potpora za mjeru skraćivanja radnog vremena koja se provodi od lipnja do prosinca 2020., ali će se za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine provoditi uz izmijenjene, blaže uvjete i uz izdašniju novčanu pomoć poslodavcima.

Mjera namijenjena poslodavcima koji su organizirani za zapošljavane osoba s invaliditetom, nije izmijenjena.

     Prema objavi na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, nastavno od 26. listopada 2020. neće se zaprimati novi zahtjevi za mjeru namijenjenu mikropoduzetnicima i mjeru za određene djelatnosti, koje mjere su prvotno bile koncipirane za razdoblje od rujna do prosinac 2020. godine, ali će poslodavcima koji su podnijeli zahtjev oni biti riješeni u skladu s uvjetima koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.  Poslodavci kojima su zahtjevi odobreni po tim mjerama i poslodavci kojima zahtjevi još nisu riješeni, mogu odustati od njih i podnijeti novi zahtjev za ostvarivanje potpore prema novoj mjeri uvedenoj za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine. Sve kombinacije prelaska s neke od dviju ranije uvedenih mjera na novu objedinjenu mjeru za očuvanje radnih mjesta dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje.

      I za novu mjeru koja se provodi od listopada do prosinca 2020. godine, Zavod za zapošljavanje uplaćuje pripadajuću svotu doprinosa za mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje (drugi i stup), preko Regosa, izravno na račun radnika koji je osiguranik drugog mirovinskog stupa, a Porezna uprava u postupku razmjene podataka sa Zavodom zapošljavanje, temeljem dostavljenih JOPPD obrazaca i dokaza o isplaćenoj plaći koji je poslodavac dostavio Zavodu za zapošljavanje, poslodavca oslobađa obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Ta se pravila oslobađanja od obveze doprinosa primjenjuju i pri dodjeli potpora poslodavcima koji su organizirane kao zaštitne radionice ili radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

     Pri dodjeli potpora za skraćivanje radnog vremena koje sada mogu iznositi do 2.800,00 kn neto po radniku, Zavod za zapošljavanje na temelju podatka o plaći za neodrađene sate radnog vremena iskazanoj u zasebnom redu JOPPD obrasca koji je poslodavac dostavio Poreznoj upravi, poslodavcu isplaćuje svotu potpore koja uključuje neto plaću, te doprinose iz plaće i na plaću  (na stranici B obrasca JOPPD se za te svrhe u polju pod 6.2. koristi nova šifra 0013 – Primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  propisana izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 74/20.).

     Nastavno donosimo sažetak sadržaja nove mjere i osvrt na promjene koje se odnose na  mjeru skraćivanja radnog vremena.

2. MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA RAZDOBLJE LISTOPAD-PROSINAC 2020.

     Zavod za zapošljavanje će u cilju očuvanja radnih mjesta poslodavcima kojima je poslovanje ugroženo zbog pandemije koronavirusa, za razdoblje od listopada do prosinca provodi ukupno tri mjere:

  1. Mjeru namijenjenu za očuvanje radnih mjesta za razdoblje listopad-prosinac (nova mjera)
  2. Mjeru skraćivanja radnog vremena, koja je izmijenjena za razdoblje listopad-prosinac
  3. Mjeru za osobe s invaliditetom za razdoblje srpanj-prosinac 2020. (izmijenjena mjera)

     Radi preglednosti, sadržaj svake od ovih mjera dajemo u tabličnom pregledu, kliknite dolje na link da skinete tablicu.  

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend