Članak: Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Časopis: Računovodstvo i financije – sijecanj 2023.

Stranica: 237

Stručni članak: UDK 347.7 

Kategorija: ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA – trgovačko pravo

Autor/i:  Mr. DARKO TEREK, odvjetnik

Kratki sadržaj članka

U Nar. nov., br. 151 od 22. 12. 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023. Ovo je druga novela tog Zakona. Zakon je donijet i objavljen u Nar. nov., br. 108/17., a počeo se primjenjivati 1. siječnja 2018. Prva novela uslijedila je u travnju 2019. (Nar. nov., br. 39/19.), kada je u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/138 i 2013/36/EU (tekst značajan za EGP) (SL L 156, 19. 6. 2018.). Ovom drugom novelom se nastoje ispuniti preventivne mjere iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 56/22.) te Zakon uskladiti s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više