Članak: Knjigovodstveni servisi kao izvršitelji obrade osobnih podataka

Časopis: Računovodstvo i financije – studeni 2023.

Stranica: 112

Stručni članak: UDK 347.7 

Autor/i: Mr. DARKO TEREK, odvjetnik 

Kategorije: 2023ČlanciRačunovodstvo i financijeStudeniTrgovačko pravoZakonodavstvo i pravna praksa
Ključne riječi: 2023izvršitelj obradeobrada osobnih podatakaOpća uredba o zaštiti podatakaosobni podacirifvoditelj obrade

Kratki sadržaj članka

Definicije voditelja obrade i izvršitelja obrade su pojmovi iz UREDBE (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Opća uredba). Opća uredba objavljena je u Službenom listu Europske unije L119 od 4. 5. 2016., a neposredno se od 25. svibnja 2018. godine primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Prema definiciji iz Opće uredbe voditelj obrade znači fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, kada su svrha i sredstva takve obrade utvrđena pravom Unije (EU) ili pravom države članice. Izvršitelj obrade je u Općoj uredbi definiran kao fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Jednostavnije rečeno, voditelj obrade je osoba koja prikuplja, bilježi, pohranjuje, prilagođava, mijenja, uporabljuje, briše i dr. osobne podatke, dok je izvršitelj obrade osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Opća uredba je jedini pravni instrument koji u RH uređuje odnose voditelja i izvršitelja obrade, budući da se ista neposredno primjenjuje u svim državama članicama.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više