Članak: Naknadno mjerenje financijske imovine za potrebe sastavljanja financijskih izvještaja za 2023. godinu

Časopis: Računovodstvo i financije – prosinac 2023.

Stranica: 41

Stručni članak: UDK 657.2 

Autor/i:  Izv. prof. dr. sc. MIRJANA HLADIKA

Kategorije: 2023ČlanciFinancijsko računovodstvoProsinacRačunovodstvoRačunovodstvo i financije
Ključne riječi: 2023financijska imovinaHSFI 9MSFI 9naknadno mjerenjepočetno mjerenjerif

Kratki sadržaj članka

Mjerenje financijske imovine na datum sastavljanja financijskih izvještaja ovisi prije svega o klasifikaciji pojedine financijske imovine u određenu kategoriju financijske imovine definiranu u standardima financijskog izvještavanja. Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) klasificiraju financijsku imovinu sukladno zahtjevima MSFI-a 9 Financijski instrumenti, prema kojemu klasifikacija financijske imovine u određenu kategoriju financijske imovine ovisi o cilju poslovnog modela subjekta za upravljanje financijskom imovinom i karakteristikama ugovornih novčanih tokova od financijske imovine. Obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) klasificiraju financijsku imovinu sukladno zahtjevima HSFI-a 9 Financijska imovina. Pri mjerenju financijske imovine na datum sastavljanja financijskih izvještaja financijska imovina se, u ovisnosti o klasifikaciji u određenu kategoriju financijske imovine, mjeri po fer vrijednosti ili po amortiziranom trošku. Autorica u članku navodi i objašnjava odredbe MSFI-a 9 i HSFI-a 9 relevantne za naknadno mjerenje financijske imovine te ukazuje na utjecaj inflacije i kamatnih stopa na mjerenje financijske imovine.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više