Članak: Neoporezivi primici u ispravi o plaći i naknadi plaće

Časopis: Računovodstvo i financije – listopad 2023.

Stranica: 84

Stručni članak:  UDK 330.5 – 331.2

Autor/i:  KRISTINA BEKAVAC, mag. oec.

Kategorije: 2023ČlanciListopadPlaće i naknadePlaće i socijalno osiguranjeRačunovodstvo i financije
Ključne riječi: 2023IP1isplatne listeneoporezivi primiciobračunske ispraveostali primicirif

Kratki sadržaj članka

Poslodavac je dužan na obračunskoj ispravi posebno iskazati primitke na temelju radnog odnosa u smislu članka 90.a Zakona o radu koje isplaćuje radniku skupa s plaćom. Navedena obveza je propisana člankom 93. Zakona o radu i primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine, a propisani sadržaj obračuna koji se uručuje radniku je uređen Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor prema kojemu su poslodavci dužni do 1. listopada 2023. godine uskladiti sadržaj obračunskih isprava koje uručuju radnicima. Na temelju obračunske isprave radnik dobiva uvid u način utvrđivanja i visinu iznosa plaće i ostalih primitaka te ispravnost obračuna javnih davanja o čemu ovise njegova socijalna prava. U članku se objašnjava propisani sadržaj obračunske isprave po pitanju neoporezivih primitaka i navodi se iznimka od obveze iskazivanja podataka za pojedine neoporezive primitke.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više