Naslovnica Novosti Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Gradska skupština Grada Zagreba, na 37. sjednici, 27. listopada 2020., donijela je ODLUKU o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Link na Odluku

U skladu s navedenom Odlukom ugostitelji i obrtnici:

  • Ugostitelji i obrtnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima i na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba oslobađaju se plaćanja zakupnine.
  • Ugostiteljima i obrtnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti umanjit će se za 30 % utvrđeni iznos obveze komunalne naknade.
  • Ugostitelji i obrtnici koji su korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade.
  • Ugostitelji i obrtnici koji su obveznici poreza na potrošnju alkoholnih pića (vinjaka, rakije i žestokih pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, oslobađaju se plaćanja poreza po stopi od 2 %.

Mjere iz ove odluke primjenjivat će se od 1. studenoga 2020. do ukidanja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2.

O navedenome očitovala Porezna uprava na svojim internetskim stranicama, objavljeno 05. studenoga 2020. godine koji tekst prenosimo u cjelosti:

link na vijest

Povodom Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 („Službeni glasnik Grada Zagreba“, br. 27 od 30. listopada 2020.) kojom su ugostitelji i obrtnici u Gradu Zagrebu oslobođeni plaćanja poreza na potrošnju, objavljujemo sljedeću obavijest za obveznike poreza na potrošnju. 
Obveznici poreza na potrošnju su dužni i dalje obračunavati porez na potrošnju po stopi od 2%, a kako je propisano Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (Narodne novine, br. 28/17, 122/17), te ga iskazivati na računima. Također, obveznici su dužni iskazivati utvrđenu obvezu poreza na potrošnju na Obrascu PP-MI-PO te predati navedeni Obrazac do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obzirom da je Grad Zagreb prenio poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju na Poreznu upravu, Porezna uprava će stornirati zaduženi iznos poreza na potrošnju po službenoj dužnosti sukladno oslobođenju plaćanja poreza na potrošnju iz Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19.
Ovim načinom postupanja izbjegavaju se dodatni troškovi prilagodbe sustava koje bi porezni obveznici mogli imati primjenom navedene Odluke. 
Porezna uprava u okviru svoga djelokruga, a u skladu sa važećim propisima, obavlja nadzor nad zakonitošću općih akata koje donose predstavnička tijela gradova te će sukladno svojim ovlastima utvrditi je li Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID – 19 donesena u skladu s propisima kojima se uređuje porezni postupak.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend