Članak: Oporezivanje nagrade stečajnog upravitelja, povjerenika u predstečajnom postupku i povjerenika u stečaju potrošača

Časopis: Računovodstvo i financije – rujan 2023.

Stranica: 64

Stručni članak:  UDK 336.2

Autor/i:  Dr. sc. MARIJA ZUBER

Kategorije: 2023ČlanciPorez na dohodakPoreziRačunovodstvo i financijeRujan
Ključne riječi: 2023nagradapovjerenik u predstečajnom postupkupovjerenik u stečaju potrošačarifstečajni upraviteljtroškovi

Kratki sadržaj članka

Ministarstvo financija – Porezna uprava – Središnji ured PU je izdalo službeni odgovor na pitanje o načinu oporezivanja nagrade stečajnih upravitelja (Broj klase: 410-01/23-01/65; Urudžbeni broj: 513-07-21-01-23-2 od 14. 6. 2023.). Odgovor se odnosi na oporezivanje stečajnih upravitelja i sudskih vještaka, a iz sadržaja se može zaključiti kako je ključna dvojba postavljenog pitanja vezana uz to može li se dohodak ovih osoba oporezivati prema propisima koji uređuju oporezivanje porezom na dobit. Iz odgovora Ministarstva financija proizlazi kako se nagrada stečajnog upravitelja može oporezivati na tri načina: kao dohodak od samostalne djelatnosti, kao drugi dohodak i kao ostvarena dobit. Fiskalni teret kojemu podliježe ostvarena nagrada nije jednak i ovisi o izabranom načinu oporezivanja, što motivira stečajnog upravitelja da izabere način utvrđivanja dohotka koji je za njega osobno najisplativiji, a to mu porezni propisi dozvoljavaju. Prema stečajnim propisima nagrada stečajnog upravitelja određuje se u bruto iznosu pa se nameće pitanje bi li stečajni sudovi pri utvrđivanju visine nagrade trebali voditi računa i o fiskalnom teretu kojim je ta nagrada opterećena jer nejednaki porezni teret rezultira nejednakim iznosom koji ostaje stečajnom upravitelju nakon plaćanja propisanih javnih davanja. U članku se objašnjava porezno opterećenje za svaki od tri moguća načina oporezivanja nagrade stečajnog upravitelja i povjerenika u predstečajnom postupku te nagrade koju ostvaruje povjerenik u stečaju potrošača koji nagradu naplaćuje od građanina nad čijom imovinom se provodi stečaj potrošača.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više