Naslovnica Novosti Oporezivanje zarada ostvarenih na trgovanju kriptovalutama u 2021. godini

Oporezivanje zarada ostvarenih na trgovanju kriptovalutama u 2021. godini

Kriptovalute kao predmet ulaganja fizičkih osoba sve su aktualnije u posljednjih nekoliko godina.

Kriptovalute kao predmet ulaganja fizičkih osoba sve su aktualnije u posljednjih nekoliko godina. Iako postoje već više od deset godina, posljednjih godina može se uočiti širi interes javnosti za ulaganjem u kriptoimovinu. Također, obzirom na trend rasta trgovanja i svih ostalih proizvoda u vezi s kriptoimovinom u posljednjim godinama, ostvareni su i dobici na trgovanju, „stakingu“, „rudarenju“, „airdropu“ i slično. Obzirom da se radi prema sada važećim poreznim propisima o u određenim slučajevima oporezivim događajima potrebno je obračunati i uplatiti porez na dohodak na ostvarenu zaradu.

Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak propisan je način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak od kapitala te je porezni obveznik – imatelj financijske imovine sam obvezan porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini, umanjene za ostvarene kapitalne gubitke.

Porez se plaća po stopi od 10% , a koji se potom uvećava za prirez koji propišu općine i gradovi.

Porez plaćen po osnovi kapitalnih dobitaka smatrat će se konačnim, što znači da se neće uzeti u obzir u godišnjem obračunu poreza na dohodak i da porezni obveznik po toj osnovi neće morati podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali ni moći ostvariti povrat, kao ni veću razliku za uplatu.

Obzirom da se u ovom slučaju radi o trgovanju na inozemnim platformama, ostvareni dohodak smatra se dohotkom iz inozemstva zbog čega se porezni obveznik mora upisati u RPO.

Prijava poreza na dohodak od kapitala podnosi se do kraja veljače 2022. godine za 2021. godinu na obrascu JOPPD. Porezni obveznik može sam preko sustava e građani podnijeti obrazac.

Detaljnije o ovoj temi, poreznom tretmanu stakinga, airdropa i sličnog pisali smo u časopisu Računovodstvo i financije broj 2 iz 2022. godine u članku: Porezni tretman kriptovaluta kod fizičkih osoba..

Želiš znati više?

 Za više korisnih i zanimljivih članaka i područja računovodstvo, poreza, plaća i sličnih tema pretplatite se na časopis Računovodstvo i financije i ostvarite kontakt sa savjetnicima u HZRIF-u preko savjetničkih linija !

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više