Članak: Politike, kontrole i postupci za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma

Časopis: Računovodstvo i financije – prosinac 2022.

Stranica: 144

Stručni članak: UDK 347.7 

Kategorija: ZAKONODAVSTVO I PRAVNA PRAKSA – trgovačko pravo

Autor/i: Mr. DARKO TEREK, odvjetnik

Kratki sadržaj članka

Politike, kontrole i postupci za smanjenje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: PKP) su akt koji se nekada zvao opći ili interni akt, tako da PKP trebaju imati svi obveznici koji primjenjuju Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17. i 39/19., dalje u tekstu ZSPNFT). U ovom članku navodimo sadržaj PKP koji mogu kao pomoć u izradi svojih akata koristiti svi obveznici kojima je Financijski inspektorat po čl. 81. st. 1. toč. 2. ZSPNFT određen kao nadzorno tijelo. U članku će se uz kunske iznose navoditi i novi iznosi u eurima koji bi se trebali primjenjivati nakon 1. 1. 2023. godine.

Hashtagovi:

#pranjenovca #financiranjeterorizma #politike #kontroleipostupci #Financijskiinspektorat #Uredzasprječavanjepranjanovca

 

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više