Članak: Praktični prikaz primjene Uredbe o taksonomiji i objava o materijalnim temama u izvješću o održivosti

Časopis: Računovodstvo i financije – listopad 2023.

Stranica: 36

Stručni članak:  UDK 657.2

Autor/i:  ANĐELA BLAŽEVIĆ, univ. mag. oec., Doc. dr. sc. MARKO ČULAR 

Kategorije: 2023ČlanciFinancijsko računovodstvoListopadRačunovodstvoRačunovodstvo i financije
Ključne riječi: 2023ESGGRI 3materijalne temerifUredba o taksonomiji

Kratki sadržaj članka

Održivi razvoj, kako je opisan u Brundtlandovom izvještaju Svjetske komisije za okoliš i razvoj iz 1987. godine, predstavlja pristup koji stavlja fokus na dugoročno zadovoljenje potreba društva, istodobno osiguravajući očuvanje okoliša i resursa za buduće generacije. Poslovanje u skladu s ciljevima održivog razvoja ima cilj doprinijeti suzbijanju globalnih klimatskih i društvenih izazova te stvaranju bolje budućnosti. Održivi razvoj postavlja pred sebe tri osnovne grupe ciljeva koje nastoji ostvariti: okolišne, društvene i upravljačke ciljeve (ESG ciljevi). Klimatske promjene se smatraju jednim od najvećih problema današnjice, zbog čega su okolišni ciljevi postali od ključne važnosti. Pariški sporazum, koji je stupio na snagu 2016. godine, prepoznaje okolišno održiv razvoj, postizanje klimatske neutralnosti i prelazak na kružno gospodarstvo ključnim ciljevima za osiguravanje dugoročne konkurentnosti gospodarstva Europske unije. Organizacije se često suočavaju s pitanjima zašto je važno sastavljati izvještaj o održivosti i koji regulatorni okvir koristiti pri tome. Postavlja se pitanje kako organizacije utječu na ekonomiju, okoliš i društvo? Kako bi bile u skladu s održivm ciljevima EU, organizacije koje imaju tu obvezu, trebaju biti upoznate s EU taksonomijom. EU taksonomija je niz kriterija koji pomažu usmjeravanju financijskih investicija prema održivijim sektorima i smanjenju financiranja aktivnosti koje štete okolišu i klimi. Sastoji se od šest ključnih ciljeva održivosti te popisa održivih aktivnosti koje doprinose tim ciljevima, a cilj joj je pomoći investitorima i društvima u procjeni i usklađivanju svojih aktivnosti s održivim ciljevima EU-a. Nadalje, organizacije si moraju postaviti pitanje kako uspješno primijeniti izvještajni okvir za izradu izvješća o održivosti te poboljšati transparentnost, točnost i usporedivost podataka. Ključnu ulogu su dosada imale GRI smjernice. Autori u tekstu pružaju uvid u praktičnu primjenu Uredbe o taksonomiji pri sastavljanju izvješća o održivosti te kroz praktičan primjer pokazuju na koji način se procjenjuje materijalnost te odabiru ključne teme prema GRI 3 u izvješću o održivosti.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više