Članak: Pravo zaposlenih i samozaposlenih roditelja na rodiljne i roditeljske potpore

Autor/i: Mr. sc. Kornelija Sirovica

Časopis: Računovodstvo i financije – veljača 2023.

Stranica: 149

Stručni članak: UDK 330.5 – 331.2

Kategorije: 2023ČlanciPlaće i naknadePlaće i socijalno osiguranjeRačunovodstvo i financijeVeljača

Kratki sadržaj članka

Hrvatski sabor je 16. prosinca 2022. godine po hitnom postupku usvojio Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama1 koji se primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. U odnosu na Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama2, koji se je primjenjivao do kraja 2022. godine, novim Zakonom su, između ostaloga, povećani iznosi pojedinih novčanih potpora, izmijenjeno je razdoblje trajanja prethodnog osiguranja kao uvjeta za ostvarivanja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora, uvedeno je pravo na dopust drugog posvojitelja koje je istovjetno očinskom dopustu zaposlenog ili samozaposlenog oca, utvrđeni su uvjeti za korištenje neiskorištenog dijela rodiljnog i roditeljskog dopusta zbog prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja djelatnosti itd. U ovom članku autorica pojašnjava prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja na rodiljne i roditeljske potpore i uvjete uz koje, tijekom korištenja tih prava, ostvaruju pravo na propisane novčane potpore.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više