Članak: Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvještaja za 2023. godinu

Časopis: Računovodstvo i financije – prosinac 2023.

Stranica: 14

Stručni članak: UDK 657.2 

Autor/i:  DOMAGOJ BAKRAN, mag. oec., Prof. dr. sc. DANIMIR GULIN , Izv. prof. dr. sc. MIRJANA HLADIKA , IVICA MILČIĆ, univ. spec. oec. 

Kategorije: 2023ČlanciFinancijsko računovodstvoProsinacRačunovodstvoRačunovodstvo i financije
Ključne riječi: 2023bruto bilancafinancijski izvještajiGFI PODkontrola bilancekontrola računa dobiti i gubitkapripremne radnjerifzaključenje poslovnih knjiga

Kratki sadržaj članka

Kalendarska godina je sve bliže kraju. Većini poduzetnika to je ujedno i kraj poslovne godine. U tom razdoblju pred kraj poslovne/kalendarske godine poželjno je prekontrolirati stanja imovine, obveza i kapitala i odraditi ispravke uočenih grešaka. 2023. godina je prva godina primjene eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i ujedno to će većini poduzetnika biti prva godina u kojoj sastavljaju financijske izvještaje u izvještajnoj valuti euro. Kako financijski izvještaji prema Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika imaju i prethodnu kolonu koja je sastavljena na temelju podataka 2022. godine u kunama potrebno je iznose iskazane u kunama u prethodnu kolonu upisati u eurima. Također, promijenjena su pravila pri popunjavanju GFI POD obrasca za 2023. godinu na način da se svi podaci u pozicijama financijskog izvještaja iskazuju u eurima i centima za razliku od dosadašnjeg kada se iskazivalo samo u kunama bez lipa. Iako još mnogo posla prethodi samom sastavljanju financijskih izvještaja, u članku autori upućuju na određene aktivnosti i točke kontrole koje bi bilo dobro provesti u tom „predzaključnom“ razdoblju. Regulatorni zahtjevi financijskog izvještavanja tijekom 2023. godine nisu se značajno mijenjali u odnosu na regulatorne zahtjeve za financijskim izvještavanjem za 2022.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više