Članak: Profesionalne djelatnosti kao obveznici provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Časopis: Računovodstvo i financije – lipanj 2023.

Stranica: 98

Stručni članak:  UDK 347.7

Autor/i: Mr. DARKO TEREK, odvjetnik

Kategorije: 2023ČlanciLipanjRačunovodstvo i financijeTrgovačko pravoZakonodavstvo i pravna praksa
Ključne riječi: 2023financiranje terorizmajavni bilježnikodvjetnikporezni savjetnikprofesionalne djelatnostirevizorrifsprječavanje pranja novcavanjski računovođa

Kratki sadržaj članka

Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 109/17., 39/19. i 151/22., dalje u tekstu: Zakon), ustanovljen je veliki broj obveznika koji su dužni provoditi mjere, radnje i postupke za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. Radi se o pravnim i fizičkim osobama koje su taksativno navedene u čl. 9. Zakona, a to su prije svega kreditne institucije, HP – Hrvatska pošta d.d., društva za upravljanje investicijskim fondovima, mirovinska društva, društva za osiguranje i dr. pa sve do pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti. Među profesionalne djelatnosti spadaju revizori, porezni savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici i vanjski računovođe. Nakon zadnje novele Zakona (Nar. nov., br. 151/22.), koja se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine, neke novine odnose se na obveze vanjskih računovođa, koje ranije nisu postojale.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više