Članak: Računovodstvo vremenskih razgraničenja prihoda i rashoda – primjena HSFI-a 14

Časopis: Računovodstvo i financije – studeni 2023.

Stranica: 26

Stručni članak: UDK 657.2 

Autor/i: Mr. sc. SILVIJA PRETNAR ABIČIĆ 

Kategorije: 2023ČlanciFinancijsko računovodstvoRačunovodstvoRačunovodstvo i financijeStudeni
Ključne riječi: 2023aktivna vremenska razgraničenjaHSFI 14pasivna vremenska razgraničenjarazgraničenje prihoda i rashodarifVremenska razgraničenja

Kratki sadržaj članka

Vrlo često u praksi nastaju poslovni događaji koji započinju u jednom, a završavaju u drugom obračunskom razdoblju. Učinci takvih transakcija utječu na prihode i rashode kroz više obračunskih razdoblja. Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja subjekt mora učinke takvih transakcija vremenski razgraničiti, tj. priznati u odgovarajućem razdoblju, u skladu s načelom nastanka poslovnog događaja. Stoga, prihode i rashode potrebno je priznati u iznosima i u onom obračunskom razdoblju na koje se i odnose, tj. u trenutku njihova nastanka, a ne kada se ostvari primitak ili izvrši isplata novca ili novčanog ekvivalenta. Razlikuju se stavke aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja, a njihova specifičnost je iskazivanje kao zasebnih pozicija u bilanci, uz dodatna pojašnjenja u bilješkama uz financijske izvještaje. U radu autorica prikazuje računovodstveno iskazivanje pojedinih kategorija aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja uz osvrt na odgovarajući tretman PDV-a.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više