Članak: Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

Časopis: Računovodstvo i financije – srpanj 2023.

Stranica: 127

Stručni članak: UDK 347.7 

Autor/i:  Mr. DARKO TEREK, odvjetnik

Kategorije: 2023ČlanciRačunovodstvo i financijeRadno pravoSrpanjZakonodavstvo i pravna praksa
Ključne riječi: 2023otkazni rokpovreda radne obvezeradničko vijećeredoviti otkaz ugovora o radurifskrivljeno ponašanje

Kratki sadržaj članka

Skrivljeno ponašanje radnika predstavlja razlog za otkaz ugovora o radu. Ovisno o težini povrede, radniku se može dati jedna od dvije vrste otkaza: redoviti ili izvanredni. U slučaju blažih ili lakših povreda radnih obveza, poslodavac bi se trebao opredijeliti za redoviti otkaz ugovora o radu iz članka 115. stavka (1), podstavka 3) Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.). U skladu s tom normom, poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika). Ako radnik počini osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa, poslodavac mu može otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom iz članka 116. Zakona o radu. Zakon o radu nije predvidio kriterije za razgraničenje razloga za redoviti ili izvanredni otkaz ugovora o radu. Zbog toga se neki poslodavci opredjeljuju da u pravilnicima o radu ili ugovorima o radu određuju što se smatra blažom, a što osobito teškom povredom radne obveze. Druge načine kako odrediti razloge za redoviti ili izvanredni otkaz ugovora o radu nalazimo u praksi sudova. Razlika između ove dvije vrste otkaza je i u posljedicama. Dok kod izvanrednog otkaza učinci otkaza nastupaju danom dostave otkaza ugovora o radu (bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka), kod redovitog otkaza ugovora zbog skrivljenog ponašanja radnik ima pravo na otkazni rok, koji se u tom slučaju utvrđuje u dužini polovine otkaznog roka. Međutim, ni u jednom ni u drugom slučaju radnik nema pravo na otpremninu.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više