Naslovnica Novosti Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika vraćaju se na „staro“ – 30.travnja 2022. godine

Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika vraćaju se na „staro“ – 30.travnja 2022. godine

U Narodnim novinama 22/2022 objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima. Navedenim Pravilnikom rokovi izvještavanja poduzetnika vraćaju se na rokove koji su vrijedili prije početka pandemije.

Poduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, godišnje financijske izvještaje predaju šest mjeseci nakon završetka poslovne godine, a za potrebe statistike, neovisno o tome što im se poslovna godina razlikuje od kalendarske, godišnje financijske izvještaje moraju predati najkasnije do 30. travnja i izvještaj za potrebe statistike obuhvaća razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine.

Poduzetnici koji su imali statusne promjene, godišnje financijske izvještaje dužni su dostaviti najkasnije u roku devedeset dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Prema navedenome rok za javnu objavu je:

  • šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (GFI, revizorsko izvješće ako je društvo obveznik revizije i odluke)
  •  devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine za prethodnu za konsolidirane izvještaje s pripadajućim revizorskim izvješćem.

Predaja izjave o neaktivnosti:

  • 30. travnja tekuće godine za prethodnu.

GFI za statističke potrebe:

  • do 30. travnja tekuće godine: bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu.

Prijava obveze konsolidacije:

  • do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Tablica pregleda rokova i vrste izvještaja za poduzetnike:

Red. br.Vrsta izvještajaVeličina poduzetnika
MIKRO / MALISREDNJIVELIKI
Za statističke potrebe, rok 30. 4. 2022.
1.Bilanca POD-BILXXX
2.Račun dobiti i gubitka POD-RDGXXX
3.Dodatni podaci POD-DOPXXX
4.Prijava obveze konsolidacijeMatice obveznice konsolidacije
Za javnu objavu, rok 30. 6. 2022.
5.Bilješke uz financijske izvještajeXXX
6.Izvještaj o novčanom toku NTXX
7.Izvještaj o promjenama kapitala PKXX
8.Izvješće revizoraX*XX
9.Godišnje izvješćeXX
10.Odluka o utvrđivanju GFIXXX
11.Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitkaXXX

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više