Članak: Svrha objavljivanja po poslovnim segmentima po MSFI-u 8

Časopis: Računovodstvo i financije – prosinac 2023.

Stranica: 62

Stručni članak: UDK 657.2 

Autor/i:  IVAN PEČUR, mag. oec.

Kategorije: 2023ČlanciFinancijsko računovodstvoProsinacRačunovodstvoRačunovodstvo i financije
Ključne riječi: 2023interno izvještavanjeizvještajni segmentiMSFI 8poslovni segmentirif

Kratki sadržaj članka

Razvojem međunarodnih tržišta, kao i povećanjem kompanija koje sudjeluju na istima, postoji potreba za prikazivanjem informacija u financijskim izvještajima u kolikoj mjeri i kako pojedina poslovna aktivnost pridonosi financijskoj uspješnosti. MSFI 8 – Poslovni segmenti definira koje informacije su subjekti dužni objaviti koje korisnicima njihovih financijskih izvještaja omogućuju ocijeniti vrstu i financijske učinke poslovnih djelatnosti kojima se bave te gospodarsko okružje u kojemu posluju. Autor u članku navodi slučajeve u kojima su subjekti dužni objaviti informacije po poslovnim segmentima i daje primjer prikazivanja takvih informacija u bilješkama uz financijske izvještaje.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više