Članak: Uplata člana društva u rezerve kapitala društva s ograničenom odgovornošću – dodatne činidbe člana društva

Časopis: Računovodstvo i financije – studeni 2023.

Stranica: 21

Stručni članak: UDK 657.2 

Autor/i: IVICA MILČIĆ, univ. spec. oec. 

Kategorije: 2023ČlanciFinancijsko računovodstvoRačunovodstvoRačunovodstvo i financijeStudeni
Ključne riječi: 2023dodatne činidbeHSFI 12 - Kapitalimovinakapitalkapitalne rezerveobvezerezerve kapitalarifuplate članova društva

Kratki sadržaj članka

Kapital društva sastoji se od nekoliko kategorija i to: upisanog kapitala, rezervi kapitala, revalorizacijskih rezervi, rezervi iz dobiti, zadržane dobiti i dobiti tekuće godine. Preneseni gubici i gubitak tekuće godine umanjuju kapital. U poslovanju društva vrlo su česte transakcije između članova društva i društva. U ovisnosti o vrsti transakcije odnosno poslovnog događaja, u računovodstvu, rezultat će biti iskazan na poziciji kratkoročne ili dugoročne obveze ili potraživanja, povećanju ili smanjenju rezervi kapitala, isplate dobiti i povećanju temeljnog kapitala društva. Rezerve kapitala koje su tema ovoga članka česta su pozicija na kojoj su iskazane uplate članova društva koje imaju trajni karakter. Povećanje rezervi kapitala kroz dodatne činidbe članova društva moguće je uplatom u novcu, unosom dobara dugotrajne ili kratkotrajne imovine, preuzimanjem duga ili unosom tražbine. U članku su kroz primjere prikazane odluke i knjigovodstveno evidentiranje promjena na strani rezervi kapitala.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više