Članak: Vrijednosno usklađenje imovine (dugotrajne i kratkotrajne) – pripreme za godišnji obračun za 2023. godinu

Časopis: Računovodstvo i financije – prosinac 2023.

Stranica: 30

Stručni članak: UDK 657.2 

Autor/i:  Mr. sc. SILVIJA PRETNAR ABIČIĆ

 

Kategorije: 2023ČlanciFinancijsko računovodstvoProsinacRačunovodstvoRačunovodstvo i financije
Ključne riječi: 2023porezni tretman vrijednosnog usklađenjarifumanjenje vrijednosti imovinevrijednosno usklađenjevrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovinevrijednosno usklađenje financijske imovinevrijednosno usklađenje potraživanjavrijednosno usklađenje zaliha

Kratki sadržaj članka

Približavamo se kraju poslovne godine stoga je na vrijeme potrebno voditi računa o tome da financijski izvještaji trebaju istinito i fer prezentirati financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika. Istinito i objektivno predočavanje zahtjeva vjerno predočenje učinaka transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda. Stoga, pri izradi završnog računa, subjekt mora razmotriti postoje li određeni indikatori umanjenja vrijednosti imovine, primjerice potraživanja od kupaca, zaliha, financijske imovine, dugotrajne materijalne imovine i sl. Ako postoje objektivni dokazi te je vrijednost imovine umanjena, potrebno je evidentirati vrijednosno usklađenje. Vrlo često dolazi do vremenske nepodudarnosti priznavanja rashoda vrijednosnog usklađenja za računovodstvene i porezne svrhe. U tom slučaju, vrijednosno usklađenje je privremeno porezno nepriznat rashod za koji je potrebno uvećati osnovicu poreza na dobit odnosno nastaje odbitna privremena razlika koja zahtijeva priznavanje odgođene porezne imovine u bilanci. U radu autorica obrađuje računovodstveni i porezni aspekt vrijednosnog usklađenja pojedinih vrsta dugotrajne i kratkotrajne imovine, s naglaskom na obveznike primjene HSFI-a.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više