Članak: Vrijednosno usklađenje zaliha za pripremu obračuna za 2023. godinu

Časopis: Računovodstvo i financije – prosinac 2023.

Stranica: 50

Stručni članak: UDK 657.2 

Autor/i:  LUKA ORLOVIĆ, univ. spec. oec.

Kategorije: 2023ČlanciFinancijsko računovodstvoProsinacRačunovodstvoRačunovodstvo i financije
Ključne riječi: 2023HSFI 10MRS 2rifvrijednosno usklađenjezalihe

Kratki sadržaj članka

Zalihe kao dio kratkotrajne materijalne imovine, čine značajnu imovinsku stavku u društvima koja obavljaju trgovačku djelatnost. Iz tog razloga mjerenje zaliha odnosno provođenje ispravka vrijednosti zaliha imaju važnu ulogu u iskazivanju realnog financijskog položaja i uspješnosti poslovanja društva kao temeljnog zahtjeva financijskog izvještavanja. Računovodstveno postupanje s naknadnim mjerenjem zaliha trgovačke robe uređuje Hrvatski standard financijskog izvještavanja 10 – Zalihe i Međunarodni računovodstveni standard 2 – Zalihe, čija primjena je predmet ovoga članka.

Članak u PDF formatu

Da bi vidjeli članak, potrebno je da budete ulogirani.

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više