Naslovnica Novosti Neoporeziva naknada za prijevoz u posebnim okolnostima

Neoporeziva naknada za prijevoz u posebnim okolnostima

U posebnim okolnostima ukinutog javnog prijevoza (Odluka Stožera civilne zaštite RH i odluke lokalnih stožera), nisu prestale vrijediti odredbe čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar nov., br. 10/17.-1/20.)  kojima je propisana neoporeziva naknada za prijevoz za dolazak na posao i odlazak s posla, a Ministarstvo financija je posebnih mišljenjem u ovoj posebnoj situaciji proširilo mogućnost neoporezivih isplata naknade za prijevoz.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, poslodavac može radniku neoporezivo nadoknaditi troškove prijevoza u visini cijene mjesečne ili pojedinačnih karata javnog prijevoza. Ako se nadoknađuje cijena mjesečne karte, za neoporezivu je isplatu nužno da je radnik barem jedan dan u mjesecu došao na posao. Ako se nadoknađuje cijena pojedinačnih karata, neoporezivi iznos se određuje prema broju dolazaka na posao u odnosnom mjesecu. Pri tome radnik ne mora dokazivati da je stvarno koristio javni prijevoz, cijena javnog prijevoza je samo kriterij za određivanje neoporezivog iznosa naknade.

Iznimno, prema mišljenju Ministarstva financija Središnjeg ureda Porezne uprave od 24. ožujka 2020., dok traju posebne okolnosti, poslodavac može radniku koji je obvezan dolaziti na posao, a nije u mogućnosti koristiti posebno organiziran javni prijevoz uveden Odlukom Stožera (zbog rasporeda i reda vožnje, lokacije stanovanja ili drugih opravdanih razloga), neoporezivo nadoknaditi troškove prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla:

  1. za korištenje taxi prijevoza, isključivo na temelju računa (podaci na fiskaliziranom računu moraju korespondirati s evidencijom radnog vremena koju poslodavac vodi prema posebnom propisu)
  2. u visini 2,00 kn po prijeđenom km (evidencija koja sadrži podatke o vozilu, početnom i završnom stanju brojila, relaciji i svrsi; ti podaci također moraju odgovarati podacima iz evidencije radnog vremena koju poslodavac vodi).

Pravo radnika na naknadu troškova prijevoza određuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom  o radu, ugovorom o radu i/ili odlukom poslodavca. Pri iskazivanju neoporezive naknade troškova prijevoza u obrascu JOPPD, na stranici B se pod 15.1. koristi šifra 19, a kao razdoblje od-do navodi se mjesec u  kojemu je primitak isplaćen radniku.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend