Naslovnica Novosti Povećani iznosi neoporezivih primitaka u 2024. godini

Povećani iznosi neoporezivih primitaka u 2024. godini

Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak važećem od 02. siječnja 2024. godine.

R.  br.

Opis

Koeficijent

Iznos

Obrazac JOPPD- stranica B pod 15.1.

Rok za predaju obrasca JOPPD

Mogućnost isplate u gotovu novcu

Razdoblje obračuna od-do u obrascu JOPPD

Isplata na zaštićeni račun

Vrsta osobnog primanja

1.

Potpore zbog invalidnosti radnika

1,0

do 560,00 € godišnje

20

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

432

2.

Potpora za slučaj smrti radnika

2,0

do 1.120,00 € (za djecu radnika- bez ograničenja)

20

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

432

3.

Jednokratna potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika

1,0

do 560,00 €

20

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

432

4.

Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana

1,0

do 560,00 € godišnje

20

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

432

5.

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

do 700,00 € godišnje

22

na dan isplate primitka ili sljedeći radni dan

DA

Mjesec isplate

DA

260,270

6.

Nagrade radnicima za navršenih:

 10 godina radnog staža

0,5

do 280,00 €

60

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

250

7.

Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža

0,6

do 336,00 €

8.

Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža

0,7

do 392,00 €

9.

Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža

0,8

do 448,00 €

10.

Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža

0,9

do 504,00 €

11.

Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža

1,0

do 560,00 €

12.

Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

1,2

do 672,00 €

13.

Naknada za odvojeni život od obitelji

0,5

do 280,00 € mjesečno

25

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

NE

220

14.

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

2,5

do 1.400,00 €

26

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

NE

320

15.

Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos

1,6

do visine 896,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

16.

Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

2,0

do visine 1.120,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

17.

Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje

1,0

do 560,00 € mjesečno

28

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

NE

699

18.

Dar djetetu do 15 godina starosti

do 140,00 € godišnje

21

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

280

19.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu

do 30,00 €

17,23,52

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

210

20.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

do 15,00 €

17/52

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

210

21.

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu

do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

17,23,52

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

210

22.

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

17,52

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

210

23.

Pomorski dodatak

do 40,00 € dnevno

24

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

451

24.

Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe

do 60,00 € dnevno

DA

DA

451

25.

Potpore za novorođenče

2,5

Do 1.400,00 €

21

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

310

26.

Dnevnice za službena putovanja per diem

u ukupnom iznosu

17/52

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

210

27.

Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju

u visini stvarnih izdataka

DA

DA

200

28.

Naknade troškova noćenja na službenom putovanju

u visini stvarnih izdataka

DA

DA

200

29.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom

U visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.

19

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

190

30.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom

u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.

19

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA

190

31.

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

0,50 € po prijeđenom kilometru

17/52- službena putovanja18- za locco vožnju

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

DA- službena putovanja NE- locco vožnja

200,240

32.

Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika

2,0

do 1.120,00 € godišnje

63

na dan isplate primitka ili sljedeći radni dan

NE

Mjesec isplate

DA

250

33.

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga

do 400,00 € godišnje

69

na dan isplate primitka na CRO karticu ili sljedeći radni dan

Mjesec isplate

34.

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

do 1.200,00 € godišnje / 100,00 € mjesečno

65

na dan isplate primitka ili sljedeći radni dan

NE

Mjesec isplate

DA

191

35.

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 1.800,00  € godišnje / 150,00 € mjesečno

66

do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak

mjesec korištenja usluga prehrane

36.

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

67- bezgotovinskim putem

68- na račun radnika

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak

Mjesec isplate

NE

699

37.

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

do visine stvarnih izdataka

70

na dan isplate primitka ili sljedeći radni dan

NE

Mjesec isplate

NE

699

38.

Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 500,00 € godišnje

71

na dan isplate primitka ili sljedeći radni dan

Mjesec isplate

39.

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose

do 4,00 € po danu rada od kuće, najviše do 70,00 € mjesečno

73

Do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak

DA

Mjesec isplate

NE

699

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više