Naslovnica Građevinarstvo – porezne, računovodstvene i pravne aktualnosti

Građevinarstvo – porezne, računovodstvene i pravne aktualnosti


Detalji:


07. prosinca 2023.   Zagreb,  Dvorana HZRIF, J. Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

07. prosinca 2023. – WEBINAR

PRIJAVA OBVEZNA

početak u 9,30 sati, očekivano trajanje 15,00 sati

 

Program:

1. Porez na dodanu vrijednost
– Obračun PDV-a ili prijenos porezne obveze
– Nastanak obveze obračuna PDV-a (kada je važna ovjera građevinske situacije)
– Prijenos porezne obveze (građenje, održavanje, rekonstrukcija) i obveza sastavljanja Obrasca PPO
– Ispravak pretporeza u slučaju prenamjene nekretnine (najam stanova umjesto prodaje i sl.)
– Naknadna odobrenja kupcu i ispravak porezne osnovice
– Usluge ino izvođača (kooperanta, inženjera, arhitekta) i obveza obračuna PDV-a prema članku 75. st. 2. Zakona o PDV-u
– Usluge na nekretnini u inozemstvu, primjena članka 19. Zakona o PDV-u – obveza registracije ili prijenos porezne obveze na stranog investitora (građevinski radovi, ugradnja stolarije, održavanje ugrađene opreme)
– obveze „malog poreznog obveznika“ za radove u inozemstvu
– pravo na odbitak pretporeza po računu za smještaj radnika na terenu
– PDV na promet nekretnina
o nekretnine oslobođene PDV-a i mogućnost primjene prijenosa porezne obveze
o nekretnine oporezive PDV-om
o isporuka nekretnina u ovršnom postupku

2. Računovodstvo
– priznavanje prihoda
– priznavanje rashoda
– ugovori o izgradnji
– obračun proizvodnje
– kapitalizacija troškova posudbe
– rezerviranja za dana jamstva
– računovodstveni tretman ugovornih kazni
– izgradnja građevine za vlastite potrebe
– vrijednosno usklađenje materijalne imovine i zaliha

3. Radni odnosi prema izmijenjenom Zakonu o radu
– učinak izmjene Zakona o radu na radne odnose, što se dešava s ugovorima o radu, Pravilnicima o radu i ostalim izvorima prava poslodavca
– obvezatnost primjene proširenog kolektivnog ugovora i primjena povoljnijeg prava za radnika
– zasnivanje radnog odnosa, novosti kod ugovora o radu na određeno vrijeme, probni rad
– „novi“ obvezni sadržaj ugovora o radu, promjene ugovornih odredaba
– dopunski rad, rad umirovljenika
– odnos ugovora o radu i ugovora o djelu
– prijava na obvezna osiguranja, rokovi, dokumentacija
– privremeno ustupanje radnika, sezonsko zapošljavanje radnika
– radno vrijeme i raspored radnog vremena
– odmori radnika
– zakonska i ugovorna zabrana natjecanja s poslodavcem
– odgovornost radnika za štetu prouzročenu poslodavcu
– organizacija radnog vremena, odmora i dopusta i evidencije
– prestanak radnog odnosa, obveze poslodavca i dostava dokumentacije
– dostava u radnim odnosima

4. Plaća, naknada plaće i materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorom za graditeljstvo s proširenom primjenom
– minimalna i najniža osnovna plaća za graditeljstvo
– osnovna plaća, stimulativni dio plaće
– dodaci na plaću: dodatak za radni staž; dodatak za otežane uvjete rada; prekovremeni i noćni rad; rad nedjeljom i blagdanom ….
– utvrđivanje plaće prema složenosti poslova (tarifni stavovi)
– pravo na naknadu plaće
– pravo na naknadu troškova službenog putovanja (utvrđivanje dnevnice u tuzemstvu, iznos hotelskog računa – ograničavanje kategorije hotela, upotreba privatnog automobila u službene svrhe …)
– uvjeti za isplatu terenskog dodatka (dnevnice za rad na terenu)
– solidarne pomoći (smrtni slučajevi, dugotrajno bolovanje, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda)
– naknada troškova prijevoza na posao i s posla
– pravo na jubilarnu nagradu, otpremninu za odlazak u mirovinu i darove
– uvjeti za neoporezivu isplatu naknada, nagrada, potpora i otpremnina

 

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Građevinarstvo – porezne, računovodstvene i pravne aktualnosti” nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova i to 2 boda iz područja računovodstva i 3 boda iz ostalih područja.

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, Dunja Šarić, dipl.iur., savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije i Riznica, mr. sc. Kornelija Sirovica, Zagreb
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 95,00 €/715,78 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 110,00 €/828,80 kuna za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača). Fiksni tečaj konverzije: 7,53450. Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

07.12.2023. - Građevinarstvo - porezne, računovodstvene i pravne aktualnosti

"*" indicates required fields

Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
Molimo odaberite:*
Adresa*

Kontakt podaci

Plaćanje

Predračun*
Prijavljuju se:*
Molimo upisati imena i prezimena
Ime
Prezime
E-mail
 
Revizor*

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više