Naslovnica Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma s primjerima iz prakse

pretplata@rif.hr

Detalji:


Zagreb, 28. siječnja 2020.

Zagreb, 28. siječnja 2020. – WEBINAR  – za webinar je potrebna internetska veza, računalo ili neki  drugi uređaj (tablet ili smartphone) – prijenos preko Youtube kanala.  Link za pristup webinaru, korisničko ime i šifra stižu na mail osobe koja se prijavila, najkasnije prije početka webinara. Webinaru se može pristupiti još 20 dana od dana održavanja.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga) | početak 9,30 sati – očekivano trajanje do 15,00 sati

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se pet (5) bodova iz iz ostalih područja s oznakom “A”.

Sadržaj programa:
I. dio: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, podzakonski akti i smjernice
• Temeljni pojmovi
• Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
• Obveznici primjene Zakona
• Uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno
upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma
• Sadržaj podataka o stvarnim vlasnicima
o d.o.o.-a, j.d.o.o-a, podružnice stranog društva, ustanove

o d.d.-a
o udruge, zaklade i fundacije
• Jednostavna i složena vlasnička struktura
• Rokovi za upis u Registar stvarnih vlasnika
• Rokovi za promjenu podataka u slučajevima promjene vlasničke strukture
• Provođenje mjera dubinske analize stranke
• Provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim
jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u
odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi
• Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe
• Izrada i redovito dopunjavanje liste indikatora
• Obveza obavještavanja i dostavljanja Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama, sredstvima i osobama
• Čuvanje, zaštita podataka i vođenje evidencija
• Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika
• Provođenje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
• Povezivanje odredbi o zaštiti podataka s odredbama Zakona o sprječavanju pranja
novca i financiranja terorizma

II. dio: Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse
• Izrada procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
• Ažuriranje procjene rizika obveznika i stranke
• Postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika
• Utvrđivanje politički izložene osobe
• Izrada i dopuna liste indikatora
• Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
• Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
• Korištenje registra stvarnih vlasnika
• Provođenje mjere dubinske analize:
o Primjeri: revizor, računovođa i porezni savjetnik
o Primjeri: odvjetnik, javni bilježnik
o Primjeri: ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima, nekretninama, umjetničkim predmetima i antikvitetima
o Primjer: pojednostavnjena dubinska analiza
o Primjer: pojačana dubinska analiza
• Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
• Vođenje evidencije prema Zakonu
• Primjer prijave sumnje na aktivnost protivnu Zakonu
• Interna revizija
• Međunarodne institucije, standardi i dokumenti

 

Predavači:

Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije,  mr. Darko Terek, odvjetnik

 Literatura: prezentacije predavača

Naknada: 600,00 kn za pretplatnike časopisa RIF i Riznica, 700,00 kn za nepretplatnike (uključuje literaturu, radni pribor i osvježavajući napitak)  Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i)  Zakona o PDV-u.

Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, uplata u gotovini samo za grad Zagreb.

Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502;    telefax: 01/4686 – 496;    e-mail: pretplata@rif.hr

Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2019. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.

 

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    osoba 1:osoba 2:osoba 3:osoba 4.: 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend