Naslovnica Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici

Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici


Detalji:


06. – 08. srpnja 2022. – Zagreb, dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

06. – 08. srpnja 2022. – WEBINAR

Edukacija je namijenjena radnicima koji rade na računovodstvenim poslovima i poslovima povezanima s upravljanjem ljudskim resursima

PRIJAVA OBVEZNA

21 sata (3 dana po 7 sati)

PROGRAM:

1 dan:
Pravo radnika na plaću
– pravo na plaću; dodaci na plaću
– minimalna plaća i dodaci
– plaće zaposlenih u ugostiteljstvu i graditeljstvu
– plaća i drugi primici radnika koji radi s nepunim radnim vremenom
– plaća zaposlenog korisnika mirovine
– evidencija radnog vremena i pravo na plaću
– plaća radnika koji radi u preraspodjeli
– isprave o plaći i o neisplaćenoj plaći – obvezan sadržaj, dokaz o uručenju
– obvezni doprinosi; najniža i najviša osnovica; dospijeće
– olakšice i oslobođenja; uvjeti, dokazi, šifriranje u obrascu JOPPD
– korištenje olakšica i oslobođenja – mjesečna plaća i ostali primici
– plaća zaposlenog člana uprave; osnovica za doprinose
– osnovica i godišnji obračun doprinosa za člana uprave
– doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem
– osobni odbitak; uzdržavani članovi i podjela za istog člana
– korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja u toku godine
– plaća radnika HRVI; plaća radnika s prebivalištem na I. skupini JLRS
– plaća u naravi – kao mjesečna i kao ostali primitak uz plaću; obračun, dospijeće
– obveze poslodavca u slučaju neisplate plaće; JOPPD za neisplaćenu plaću i naknadnu isplatu

2. dan:
Naknada plaće koja tereti poslodavca
– naknada plaće za godišnji odmor; što utječe na visinu
– neiskorišteni godišnji odmor i pravo na naknadu
– naknada plaće za blagdane
– plaćeni dopust za osobne potrebe i za obrazovanje
Naknada plaće za bolovanje – na teret poslodavca i na teret HZZO-a
– naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
– naknada plaće na teret HZZO-a – visina, primjeri
– naknada plaće u slučaju kad u prethodnih šest mjeseci nije isplaćeno više od jedne plaće
– uvjet prethodnog osiguranja
– prekid i ponovno bolovanje nakon proteka do 30 dana
– bolovanje zaposlenog umirovljenika
– bolovanje radnika starijeg od 65 godina
– ozljeda na radu, profesionalno oboljenje – prijava; rokovi; obračun naknade
– isplata naknade u iznosu većem od svote koju refundira HZZO
– naknada za bolovanje u obrascu JOPPD
– ispravak obrasca JOPPD u slučaju promjene visine i poreznog obilježja naknade
– rodiljne i roditeljske vremenske i novčane potpore
– naknada za rodiljni dopust – uvjeti, visina
– naknada za roditeljski dopust – uvjeti, visina
– naknada plaće za stanku za dojenje

3. dan:
Drugi dohodak
– rad bez zasnovanog radnog odnosa – uvjeti, ograničenja
– doprinosi na primitke po osnovi drugog dohotka; oslobođenja
– porezna obilježja drugog dohotka i utjecaj na godišnju poreznu obvezu
– iskazivanje drugog dohotka u obrascu JOPPD
– autorski honorari i honorari umjetnika – obračun, isprave
– oporezivi primici sportaša
– drugi dohodak članova uprave koji nisu zaposleni
– troškovi službenog putovanja primatelja drugog dohotka
– drugi dohodak primljen iz inozemstva i naplaćen od građanina
– isplata drugog dohotka nerezidentnima
– drugi dohodak i autorske naknade u ugovorim o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
– kada obrazac JOPPD, a kada obrazac INO-DOH

Neoporezivi primici
– pravo radnika na naknade troškova, nagrade, pomoći i otpremnine
– naknada troškova prijevoza – uvjeti, ograničenja
– izdaci za službena putovanja – dokumentacija, iznosi, ograničenja
– troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
– paušalna naknada troškova prehrane
– naknada za prehranu na temelju vjerodostojnih isprava
– naknada za smještaj radnika na temelju vjerodostojnih isprava – ako je ugovorio poslodavac, ako je ugovorio radnik
– naknada troškova skrbi o djeci predškolskog uzrasta
– premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
– premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja
– obvezni i sistematski kontrolni liječnički pregledi, troškovi cijepljenja i trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti
– pomoći – vjerodostojne isprave, neoporezivi iznosi
– jubilarne i prigodne nagrade
– novčana nagrada za ostvarene rezultate rada
– otpremnine za odlazak u mirovinu i za otkaz radnog odnosa
– primici radnika zaposlenih s nepunim radnim vremenom
– koji su primici ograničeni na godišnjoj razini, koji po radniku
– stipendije – iznosi, ograničenja
– isplata više zaostalih stipendija u istom mjesecu
– primici sportaša
– neoporezivi primici u obrascu JOPPD

OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica „Plaća, naknada plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje priznaje se (15) bodova iz ostalih područja.

Predavači: mr. sc. Kornelija Sirovica i dr. sc. Marija Zuber, Dunja Šarić, dipl.iur., savjetnice – urednice u časopisu RIF i Riznica i Tajana Zlabnik, dipl.iur., odvjetnica
Literatura: prezentacije predavača s primjerima
Naknada: 2.100,00 kuna za pretplatnike na časopis RIF, 2.300,00 za ostale (naknada uključuje: prezentacije predavača). Mogućnost plaćanja u gotovini.
Oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i) Zakona o PDV-u.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

06.-08.07.2022. - Trodnevna edukacija – Plaće, naknade plaće, drugi dohodak i neoporezivi primici

  • Prijavite se odmah - popunite prijavnicu!

    Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi prijavnica bila ispravna. Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed.

    U slučaju nedovoljnog broja prijava Hz Rif zadržava pravo otkazivanja radonice/ seminara/ webinara Predračune / ponude šaljemo kada se skupi dovoljan broj prijava.
  • Kontakt podaci

  • Plaćanje

  • Molimo upisati imena i prezimena
    ImePrezimeE-mail 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više