Naslovnica Novosti HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove i doktorate

HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove i doktorate

Jedna od stalnih aktivnosti Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika je i suradnja s fakultetima i visokim školama. U kontekstu te suradnje početkom 1997. godine sklopljen je sporazum o suradnji s fakultetima koji pripadaju grupaciji ekonomskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Ključna područja koja su obuhvaćena tim sporazumom odnose se na unapređenje računovodstva, revizije i financija. U okviru suradnje Zajednica svake godine nagrađuje doktorate, poslijediplomske specijalističke radove i diplomske radove iz područja računovodstva, revizije i financija. Postupak nagrađivanja doktorata, poslijediplomskih specijalističkih radova i diplomskih radova temelji se na Pravilniku kojeg je usvojilo Predsjedništvo Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. U nastavku teksta taj pravilnik objavljen je u cijelosti.

Na temelju Statuta Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika te na prijedlog člana Predsjedništva zaduženog za suradnju s fakultetima i visokim školama, Predsjedništvo Zajednice na sjednici održanoj  26. 02. 2019.  donosi 

PRAVILNIK

O NAGRAĐIVANJU DIPLOMSKIH RADOVA, POSLIJEDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH RADOVA I DOKTORATA

Članak 1.

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika (u nastavku Zajednica) provodi nagrađivanje diplomskih radova, poslijediplomskih specijalističkih radova  i doktorata iz područja računovodstva, revizije i financija. Razdoblje za koje se obavlja nagrađivanje je kalendarska godina (1. 1. – 31. 12.).

Članak 2.

Svrha i cilj nagrađivanja koje provodi Zajednica je:

–    razvijanje i poticanje interesa studenata na bavljenje računovodstvom, revizijom i financijama

–    suradnja s fakultetima i ostalim visokoškolskim institucijama

–    suradnja s nastavnicima koji se bave problematikom računovodstva, revizije i financija

–    promicanje računovodstvene, revizijske i financijske profesije.

Članak 3.

Iz svakog područja (računovodstvo, revizija, financije) nagrađuje se po jedan diplomski rad stručnog studija te po jedan diplomski rad sveučilišnog studija. Kandidat koji se prijavljuje na natječaj za nagradu mora tijekom studija ostvariti minimalni prosjek ocjena od 4,00.  

Članak 4.

Iz svakog područja (računovodstvo, revizija, financije) nagrađuje se po jedan poslijediplomski specijalistički rad i magistarski rad nakon završenog poslijediplomskog studija. Kandidat koji se prijavljuje na natječaj za nagradu mora tijekom poslijediplomskog  studija ostvariti minimalni prosjek ocjena od 4,50.

Članak 5.

Iz svakog područja (računovodstvo, revizija, financije) nagrađuju se obranjene doktorske disertacije.

Članak 6.

Natječaj za proteklu godinu otvoren je do 15. travnja tekuće godine. Prijava za natječaj mora sadržavati:

– rad s kojim se kandidat javlja na natječaj te podatke o mjestu  i vremenu obrane rada

– izvješće povjerenstva o ocjeni rada (za poslijediplomske specijalističke radove i  doktorate)

– izvadak ocjena ili fotokopija indeksa (za diplomske i poslijediplomske specijalističke)

– životopis s točnom adresom kandidata.

Prijave za natječaj dostavljaju se u Hrvatsku zajednicu računovođa i financijskih djelatnika, Jakova Gotovca 1/II, 10000 Zagreb.

Natječaj se objavljuje u časopisu “Računovodstvo i financije”.

Članak 7.

Radove ocjenjuje Povjerenstvo koje na prijedlog člana Predsjedništva zaduženog  za suradnju s fakultetima i visokim školama imenuje Predsjedništvo Zajednice. Imenovano Povjerenstvo postupak ocjenjivanja radova mora završiti do 15. svibnja. Prijedlog Povjerenstva potvrđuje Predsjedništvo Zajednice.

Članak 8.

Nagrade za najbolje diplomske i poslijediplomske specijalističke radove uručuju član Predsjedništva zadužen za suradnju s fakultetima i visokim školama te predstavnik teritorijalne udruge računovođa i financijskih djelatnika s područja  nagrađenog rada.

Nagrada se uručuje u organizaciji teritorijalne udruge na prigodnim skupovima kao što su seminari, savjetovanja, Skupštine i sl.

Članak 9.

Nagrade doktorate uručuju član Predsjedništva zadužen za suradnju s fakultetima i visokim školama i predsjednik Zajednice na tradicionalnom godišnjem simpoziju.

Članak 10.

O sadržaju nagrade odlučuje Predsjedništvo zajednice.

Članak 11.

Raspis natječaja te rezultati natječaja za svaku kalendarsku godinu javno se objavljuju u časopisu “Računovodstvo i financije”.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

Predsjednik Zajednice

Mr. sc. Bogomil Cota,  v.r.

Objavljivanje ovog Pravilnika o nagrađivanju diplomskih radova, magisterija i doktorata treba smatrati javnim natječajem u skladu s člankom 6. Stoga molimo sve zainteresirane kolegice i kolege koji su tijekom 2021. godine obranili svoj diplomski rad, poslijediplomski specijalistički rad ili doktorat iz područja računovodstva, revizije i financija da se, u skladu s Pravilnikom, prijave na natječaj koji je otvoren do 15. travnja 2022. godine. Predsjedništvo Zajednice, u skladu s člankom 7. Pravilnika, imenovalo je povjerenstvo za ocjenu radova u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Lajoš Žager, predsjednik  
  2.  mr. sc. Bogomil Cota, član
  3.  prof. dr. sc. Danimir Gulin, član
  4.  prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević, član
  5. dr. sc. Marija Zuber, član.

Molimo sve mentore, članove povjerenstava za ocjenu radova te sve ostale nastavnike na fakultetima i visokim školama koji se bave problematikom računovodstva, revizije i financija da studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija te doktorande upoznaju s praksom nagrađivanja diplomskih radova, poslijediplomskih specijalističkih radova i doktorata koje provodi Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Prof. dr. sc. Lajoš Žager, v.r.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više