Naslovnica Novosti Obveza uručivanja obrasca IP1 i za materijalna prava i naknade troškova koji se isplaćuju odvojeno od plaće

Obveza uručivanja obrasca IP1 i za materijalna prava i naknade troškova koji se isplaćuju odvojeno od plaće

Dr. sc. Marija Zuber

Prema stajalištu Ministarstva rada, poslodavci su obvezni sva materijalna prava i sve naknade troškova koja isplaćuju ili na drugi način omogućavaju radniku, uključujući i primitke koje isplaćuju odvojeno od plaće, iskazivati u obrascu IP1 koji radniku treba uručiti u roku 15 dana od isplate primitka. Prema takvom tumačenju nadležnog tijela, i za svaki neoporezivi primitak koji poslodavac isplaćuje odvojeno od plaće, radniku treba uručiti obrazac IP1. Podsjećamo da se prema poreznim propisima može isplaćivati cca 40 vrsta neoporezivih primitaka, po raznim osnovama. Obveza iskazivanja u obrascu IP1 odnosi se i na materijalna prava i naknade troškova koji su radniku omogućeni u naravi, kao npr. prehrana na temelju vjerodostojnih isprava, kupnja prijevoznih karata koje poslodavac uručuje radniku i dr. Za primitke u naravi obveza uručivanja obrasca IP1 veže se uz rokove izvještavanja kako je propisano za iskazivanje u obrascu JOPPD. Prema tumačenju Ministarstva rada, iznimka je isplata naknade troškova službenih putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe jer se ti primici iskazuju u obrascu putnog naloga odnosno u posebnoj evidenciji za locco vožnju.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više