Naslovnica Novosti Ograničenje javne nabave za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna

Ograničenje javne nabave za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna

Dana 4. travnja 2020. godine stupila je na snagu Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, objavljena u Narodnim novinama broj 41/2020.
Zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti i nužnosti osiguranja potrebnih sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom bolesti COVID-19, Vlada Republike Hrvatske ovom Odlukom utvrđuje mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

Ova se Odluka primjenjuje na sve proračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i na sve njihove izvore financiranja.

Odluka ne obvezuje JLP(R)S i njihove proračunske korisnike, ali se Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. travnja 2020. sugerira JLP(R)S provođenje mjera i aktivnosti za ograničenje korištenja sredstava, na odgovarajući način.

Od dana stupanja na snagu Odluke, od 4.4.2020. godine obveznici:

 • trebaju obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava
 • ne smiju pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.
  Iznimno obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:
  – ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
  – ako se nabava provodi radi saniranja štete uzrokovane potresom
  – ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
  – ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Shodno navedenom, za sve nabave koje nisu povezane s koronavirusom ili potresom (primjerice za provođenje projekata sredstvima EU fondova), potrebno je prethodno zatražiti suglasnost ministra financija na e-adresu: zahtjev@mfin.hr.
Obveznici su dužni posebnu pozornost obratiti na to da se sredstva troše zakonito, namjenski i svrhovito, uzimajući osobito u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
Ako se obveznici ne pridržavaju mjera utvrđenih u ovoj Odluci i navedenih načela, protiv njih će se pokrenuti prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/18, 136/12 i 15/15) i odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 111/18).

mr.sc. Jasna Nikić, HZ RIF, 08. travnja 2020.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend