Naslovnica Novosti OGRANIČENJE RADA NEDJELJOM

OGRANIČENJE RADA NEDJELJOM

Ograničenje rada nedjeljom se u našoj državnopravnoj tradiciji pokušalo riješiti u više navrata. Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.) nacionalni je Zakon koji na sveobuhvatan način uređuje djelatnost trgovine.

Prema novom zakonskom rješenju radno vrijeme trgovina, prodajnih objekata uređuje se na način da su trgovine zatvorene nedjeljom i u dane blagdana.

Radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje. Trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata od 90 sati tjedno, dodaje 15 sati koje raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje što čini 105 radnih sati tjedno od ponedjeljka do petka.

Navedena ograničenja ne primjenjuju se na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline:

– željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila

– benzinskih postaja

– bolnica

– hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.

Nadalje iznimke se odnose i na  otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama, prodaju putem automata i prodaju na daljinu.

Dopuštena je distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica. Kiosk može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7:00 sati do 13:00 sati.

Propis stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine. Prijelazne i završne odredbe razjašnjavaju da se u  šesnaest (16) nedjelja (iz članka 57. koje trgovac samostalno određuje kao radne) u 2023. godini neće ubrajati nedjelje koje su do stupanja na snagu bile radne.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više