Naslovnica Novosti Pretporez po računu dobavljača koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama (ulazni R-2 račun) može se odbiti samo ako je račun plaćen

Pretporez po računu dobavljača koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama (ulazni R-2 račun) može se odbiti samo ako je račun plaćen

Pretporez po računu dobavljača koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama (ulazni R-2 račun) može se odbiti samo ako je račun plaćen – prema presudi Suda EU br. C-9/20

Prema članku 57. Zakona o PDV-u (Nar. nov. br. 73/13. – 113/22.) pravo na odbitak pretporeza nastaje u trenutku kada nastaje obveza obračuna PDV-a koji se može odbiti. Na istovjetan način propisano je i člankom 167. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Prema ovom općem pravilu nastanak prava na odbitak pretporeza za primatelja isporuke dobara ili usluga veže se uz trenutak u kojem je isporučitelju nastala obveza obračuna PDV-a. Iako je ova odredba jasna i nedvosmislena, izmjenama Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 160/13.) u prijelaznim i završnim odredbama bilo je propisano da porezni obveznik, koji PDV obračunava prema izdanim računima može odbiti PDV sadržan u računima s oznakom R-2 izdanim nakon 1. srpnja 2013. neovisno o tome je li takav račun dobavljaču platio ili nije, a što je bilo u suprotnosti s prethodno navedenim člankom 57. Zakona odnosno s člankom 167. Direktive. Nakon donošenja presuda Suda EU br. C-9/20 od 10. veljače 2022. Porezna uprava dala je tumačenje o obveznoj primjeni presude prema kojoj se pravo na odbitak pretporeza za sve obveznike PDV-a veže za nastanak obveze obračuna kod dobavljača, te da će se navedeno tumačenje primjenjivati u praksi od 1. prosinca 2022. godine. Mišljenje PU možete preuzeti ovdje:

popis_misljenja – Pravo na odbitak pretporeza (porezna-uprava.hr)

 Prema navedenome, ako se radi o dobavljaču koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama i pravo na pretporez po njegovom računu nastaje tek ako je račun plaćen i to bez obzira radi li se o primatelju računa koji porez plaća prema izdanim ili prema naplaćenim računima. U nastavku dajemo pregled prava na odbitak pretporeza prema članku 57. Zakona o PDV-u, tumačenju Središnjeg ureda Porezne uprave od 30. studenoga 2022.  i presudi Suda EU br. C-9/20:

 

Porezni obveznik

Ulazni račun

Uvjeti za odbitak pretporeza prema čl. 57. Zakona o PDV-u

Koji PDV plaća prema vrijednosti isporuka (R-1 obveznik) Dobavljača koji PDV plaća prema isporukama (R-1 račun) Primljena isporuka i primljen račun
Dobavljača koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama (R-2 račun) Primljena isporuka, primljen račun i plaćen račun dobavljaču
Koji PDV plaća prema naplaćenim naknadama (R-2 obveznik) Računi dobavljača koji PDV plaćaju prema isporukama ili prema naplaćenim naknadama (R-1 ili R-2 račun) Primljena isporuka, primljen račun i plaćen račun dobavljaču
Svi obveznici PDV-a Račun za primljeni predujam Primljen račun o primljenom predujmu

 

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više