Naslovnica Novosti Zapošljavanje kod korisnika državnog proračuna

Zapošljavanje kod korisnika državnog proračuna

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu (Nar. nov., br. 58/20.) stavljena je izvan snage Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (Nar. nov., br. 41/20.), kojom je u razdoblju posebnih okolnosti bilo zabranjeno zapošljavanje i sklapanje novih ugovora o djelu, neovisno o izvoru financiranja.

Prema važećim izmjenama, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i iz sredstava HZZO-a i nadalje se zabranjuje novo zapošljavanje na neodređeno i na određeno vrijeme, ako im se sredstva za rashode za zaposlene osiguravaju iz općih prihoda i primitaka odnosno iz sredstava HZZO-a. Iznimno, dozvoljeno je novo zapošljavanje ako za to postoji opravdan i obrazloženi razlog, za što je potrebno dobiti prethodnu suglasnost nadležnog ministra. Više nema zabrane sklapanja novih ugovora o djelu, ako su ispunjeni uvjeti uređeni posebnim propisima.

Zagreb, 10. rujna 2020.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend