Naslovnica Novosti Nagrada zaposlenicima koji rade s oboljelima od bolesti Covid-19

Nagrada zaposlenicima koji rade s oboljelima od bolesti Covid-19

Dr. sc. Marija Zuber

Nagrada zaposlenicima koji rade s osobama oboljelima od bolesti Covid-19

Vlada HR je donijela četiri odluke (objavljene su u Nar. nov. br. 136/20.) kojima se utvrđuje pravo na poseban dodatak zaposlenicima koji rade s osobama oboljelima od bolesti Covid-19. Nagrada iznosi 10% osnovne plaće i isplaćuje se kao dio  mjesečne plaće, tj. kao dodatak na plaću, počevši od plaće za studeni 2020. godine.  Pravo na ovaj dodatak ostvaruju:

  • u zdravstvu – radnici koji obavljaju poslove pružanja zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, za vrijeme koje su proveli u obavljanju poslova u ustrojstvenim jedinicama/djelatnostima koje pružaju skrb oboljelima od te bolesti
  • u socijalnoj skrbi – radnici koji obavljaju poslove brige o zdravlju i njege korisnika oboljelih od bolesti COVID-19
  • u oružanim snagama – pripadnici zdravstvene službe Oružanih snaga RH koji obavljaju poslove pružanja zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, i
  • u državnoj službi –  službenici kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave koji obavljaju poslove pružanja zdravstvene zaštite osobama lišenima slobode, koje su oboljele od bolesti COVID-19.

Ako je to za njega povoljnije, zaposlenik u djelatnosti zdravstva koji je privremeno raspoređen na obavljanje poslova vezanih za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, ima umjesto plaće uvećane za nagradu od 10%, pravo na plaću u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca prije privremenog rasporeda. Zaposlenik u sustavu socijalne skrbi koji je privremeno upućen na rad kod drugog pružatelja socijalne usluge, ako je to za njega povoljnije, umjesto plaće za tekući mjesec uvećane za nagradu od 10%, ima pravo na plaću u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjesecaprije upućivanja na rad kod drugog pružatelja socijalne usluge.

Za radnika kojemu je pri isplati plaće za studeni u obrascu JOPPD iskazan povrat poreza na dohodak po godišnjem obračunu za 2020., a naknadno mu se u 2020. isplaćuje razlika plaće za studeni, poslodavac je obvezan pri isplati toga novog oporezivog primitka sastaviti novi obračun godišnjeg poreza na dohodak (reobračun). Iskazivanje učinaka novog godišnjeg obračuna poreza na dohodak u obrascu JOPPD propisano je čl. 83. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 10/17. – 74/20.). 

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend