Naslovnica Novosti Porezna obilježja donacija za pomoć stradalima u potresu

Porezna obilježja donacija za pomoć stradalima u potresu

Dr. sc. Marija Zuber

Zbog brojnih pitanja naših pretplatnika, podsjećamo na porezna obilježja donacija koje pravne i fizičke osobe doniraju za ublažavanje posljedica potresa.

  1. Pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit mogu kao porezno dopustivi rashod dati humanitarnu donaciju neprofitnim organizacijama koje prikupljaju pomoć, u novcu ili u naravi, ukupno do 2% prihoda. Donacija u novcu mora biti uplaćena na žiro-račun, a za donaciju u naravi mora postojati isprava o preuzetoj pomoći.
  2. Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak, uključujući osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, mogu dati donaciju u novcu ili u naravi do 2% primitaka i po toj osnovi uvećati godišnji osobni odbitak (u obrascu DOH odnosno podnošenjem obrasca ZPP-DOH do kraja veljače sljedeće godine).
  3. Pravne i fizičke osobe koje se ne bave stalnim prikupljanjem humanitarne pomoći mogu organizirati akciju za prikupljanje humanitarne pomoći prema pravilima propisanim čl. 10.-13. Zakonom o humanitarnoj pomoći (Nar. nov., br. 102/15. i 98/19.), što uključuje pribavljanje rješenja  nadležnog upravnog tijela o odobrenju provođenja humanitarne akcije.
  4. Fizička osoba ne može organizirati prikupljanje pomoći za svoje potrebe.
  5. Na temelju čl. 8. Zakona o porezu na dohodak, poslovni subjekti (svi pravni oblici) mogu fizičkim osobama s kojima nisu u tržišno povezanom odnosu, dati neoporezivu pomoć za otklanjanje posljedica elementarne nepogode koja ima obilježje prirodne katastrofe. Primitak fizičke osobe se ne iskazuje obrascu JOPPD.
  6. Poslodavci mogu svojim zaposlenicima kojima je osobna imovina stradala u potresu dati neoporezivu pomoć na temelju Mišljenja MF – Središnjeg ureda Porezne uprave Broj klase:410-01/20-01/776; Urudžbeni broj:513-07-21-01-20-2 od 31. ožujka 2020, pod uvjetom da su primici omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu. Primitak radnika ostvaren po toj osnovi, ne iskazuje se u obrascu JOPPD.
  7. Fizička osoba može iz svojih neto primitaka dati novčanu i svaku drugu pomoć drugoj fizičkoj osobi kojoj je pomoć potrebna radi ublažavanja posljedica prirodne katastrofe.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više

Send this to a friend