Naslovnica Novosti Produžen rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2020. godinu

Produžen rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2020. godinu

Domagoj Bakran, mag. oec.

U Narodnim novinama, br. 26/21., objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim je, između ostaloga, produžen rok za predaju prijave poreza na dobit za 2020. godinu.

Prijava poreza na dobit za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom 2020. godine  podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Navedeni rok odnosi se i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit (OKFŠ, TZ, OPZ-STAT-1 i sl.).

Obveza plaćanja utvrđenog poreza na dobit za 2020. godinu dospijeva 30. lipnja 2021. godine. Iz navedenoga proizlazi da neovisno o tome u kojem trenutku se preda porezna prijava, porezni obveznik dužan je platiti utvrđenu obvezu poreza na dobit najkasnije do kraja lipnja 2021. godine.

Porezni obveznici kojima u skladu sa Zakonom o porezu na dobit izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom ili kojima obveza podnošenja Prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja predaju poreznu prijavu i plaćaju obvezu u rokovima utvrđenim Zakonom o porezu na dobit, a ne ovim Pravilnikom.

Promijenjen je također i slijed plaćanja predujmova poreza na dobit. Uobičajeno je da se novoutvrđeni predujmovi plaćaju za mjesec u kojem je predana porezna prijava, međutim dopunom Pravilnika do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno Zakonu o porezu na dobit. To znači da porezni obveznici koji predaju poreznu prijavu prije 30. lipnja 2021. godine i kojima je u 2020. godini smanjen iznos predujmova ili je ukinuto plaćanje (predujmovi iznose nula kuna) do 30. lipnja 2021. godine, bez obzira na novoutvrđeni iznos predujmova u toj poreznoj prijavi za 2020. godinu, do kraja lipnja (ne)plaćaju predujmove na isti način kako su i tijekom 2020. godine.

S obzirom na ovu promjenu vezanu za rok predaje prijave poreza na dobit, podsjećamo na rokove predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu:

SVRHAROK
statističke i druge potrebe30. 6. 2021.
izjava o neaktivnosti30. 6. 2021.
prijava obveze konsolidacije30. 6. 2021.
GFI za javnu objavu31. 8. 2021.
nefinancijsko izvješće31. 8. 2021.
konsolidirani GFI za javnu objavu31. 10. 2021.

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više