Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Godišnje savjetovanje Interna revizija i kontrola
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 6
Komentar prijedloga kontnog plana
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 8
Ključne promjene u novom Zakonu o računovodstvu
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 9
Pregled promjena u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 13
Obračunska plaćanja
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 24
Porezni aspekt i računovodstveno praćenje troškova promidžbe i reprezentacije
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 30
Vrijednosno usklađenje zaliha
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 37
Računovodstveni i porezni tretman rezerviranja
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 39
Računovodstveni i porezni tretman naknadnog mjerenja dugotrajne materijalne imovine - pripreme za godišnji obračun za 2015. godinu
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 43
Slučajevi korištenja točke pokrića u poslovnom odlučivanju
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 51
Radna dokumentacija u reviziji
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 54
Izazovi u regulaciji nerevizijskih usluga
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 57
Okvir za učinkovitost interne revizije - novi Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 63
Obračun PDV-a na stjecanje dobara unutar Europske unije
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 71
Trošarinsko postupanje s vinom
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 77
Isprave o isplaćenoj i neisplaćenoj plaći, naknadi plaće i otpremnini od 1. listopada 2015. godine
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 86
Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 96
Nova Uredba Europske unije u području elektroničkog prijenosa novčanih sredstava
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 112
Dugotrajna imovina i obračun amortizacije fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 116
Obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 122
Krediti u švicarskim francima: analiza stanja dužnika i njihova konverzija u kredite u eurima
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 125
Provedbeni propisi novog Stečajnog zakona
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 133
Izmjena Pravilnika o sadržaju i obliku obrtnice
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 136
Zaštita osobnih podataka po Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o radu
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 138
Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 142
Tim u EU projektu
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 146
Pozitivni predznak
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 148
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 151
Narodne novine
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 155
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 156
Izvještaj s 50. savjetovanja „Računovodstvo, revizija, financije i porezi u praksi“
Broj: 11  Godina: 2015  Stranica: 163