Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
17. savjetovanje “Interna revizija i kontrola” Sekcije internih revizora HZRIF-a (Opatija, 25. – 27. rujna 2014.)
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 5
Priznavanje, raspoređivanje i mjerenje financijskih instrumenata prema MSFI
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 8
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna, namjenski i vlastiti prihodi sukladno novom Pravilniku
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 12
Primjena metode troška i metode udjela kod utvrđivanja prihoda od ulaganja u vlasničke udjele
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 31
Obračunska plaćanja
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 37
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 42
Uplata člana društva u kapitalne rezerve društva s ograničenom odgovornošću
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 46
Troškovi promidžbe i reprezentacije - porezni aspekt i računovodstveno praćenje
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 50
Primjeri troškova rezerviranja i njihovog poreznog tretiranja
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 57
MSFI 8 – Poslovni segmenti
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 66
Troškovi kao podloga određivanja cijena
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 72
Odgovornost menadžmenta za upravljanje novcem poduzeća
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 75
Interakcija interne revizije s revizijskim odborom - empirijsko istraživanje u hrvatskim poduzećima
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 77
Prikazivanje primitaka od otuđenja financijske imovine i primitaka po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju na Obrascu JOPPD
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 89
Odnos drugog dohotka iz Zakona o porezu na dohodak i ostalog dohotka iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 93
Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u – promjene kod R-2 obveznika nakon 1. 1. 2015.
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 100
Prijenos porezne obveze u graditeljstvu
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 103
Oporezivanje PDV-om telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga od 1. siječnja 2015.
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 111
Osnovica za obračun PDV-a kod isporuka dobara i usluga u privatne ili druge neposlovne svrhe te između povezanih osoba
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 115
Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 120
Plaća i druga prava radnika zaposlenog u dopunskom radu
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 131
Uloga faktoringa u upravljanju obrtnim kapitalom
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 138
Novi minimalni tehnički uvjeti za obavljanje trgovine
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 142
Bonitetno izvješćivanje kreditnih institucija o planovima financiranja
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 145
Informacije i pravo na jednostrani raskid ugovora kod ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 150
Jednogodišnji rok zastare (članak 232. Zakona o obveznim odnosima)
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 154
Trajanje i tijek otkaznog roka prema novom Zakonu o radu
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 155
EU potvrda za pružanje usluga u Europskoj uniji
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 160
EU fondovi: Dokumentiranje troškova u EU projektima
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 166
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 170
Narodne novine
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 176
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2014  Stranica: 177