Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 5
Primjer sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu prema novom Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI-a
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 16
Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 30
Objavljivanje informacija u bilješkama uz financijske izvještaje u skladu s HSFI
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 35
Primjeri objavljivanja povezanih osoba prema MRS 24 i HSFI 2
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 42
Primjeri raspoređivanja dobiti i pokrića gubitka za 2016. godinu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 48
Analiza financijskih izvještaja - primjer poduzeća iz djelatnosti trgovine
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 53
Računovodstveno praćenje poslovanja i obračun PDV-a u ugostiteljskoj djelatnosti od 1. siječnja 2017.
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 74
Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 83
Vrijednosno usklađenje zaliha – računovodstveni i porezni tretman
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 91
Računovodstveno iskazivanje vremenskih razgraničenja
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 96
Tečajne razlike u računovodstvu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 100
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem olakšice u porezu na dobit za 2016. godinu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 104
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - porezna olakšica kod oporezivanja dobiti za 2016. godinu
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 109
Porezne olakšice u porezu na dobit za 2016. godinu za poduzetnike koji posluju u slobodnim zonama
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 114
Neizravne fiskalne potpore u prijavi poreza na dobit za 2016. godinu na temelju ulaganja
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 121
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2016.
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 136
Pregled izmjena u oporezivanju PDV-om
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 145
Subvencije sa stanovišta PDV-a
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 150
Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima na dan 31. prosinca 2016. (Obrazac OPZ-STAT-1)
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 153
Drugi dohodak novinara, športaša i umjetnika koji su osigurani kao slobodna zanimanja
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 157
Izmjene u obuhvatu, načinu iskazivanja i šifriranju podataka u obrascu JOPPD
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 162
Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u Švicarsku
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 167
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2017. godini
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 170
Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 172
Smjernice EU za oblikovanje Europskog kodeksa poreznih obveznika
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 177
EU fondovi: Mogućnosti financiranja za projekte održivog razvoja prirodne baštine
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 183
Narodne novine
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 189
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 190
HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove i doktorate
Broj: 2  Godina: 2017  Stranica: 197