Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Prihodi od iznajmljivanja plovila, apartmana i kuća za odmor
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 7
Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 12
Računovodstveno evidentiranje povoljne kupnje (“negativnog goodwilla”) u postupku poslovnog spajanja
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 15
Revalorizacija i tečajne razlike dugotrajne imovine stečene u inozemstvu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 18
Računovodstveni i porezni aspekt otpisa obveza
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 20
Primljeni predujmovi - računovodstveni i porezni tretman
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 23
Računovodstveni tretman financijskih instrumenata - prijelaz s MRS-a 39 na MSFI 9
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 29
Suglasnost radnika na ustezanje dijela plaće radi naplate potraživanja poslodavca
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 35
Početni revizijski angažman i početna stanja – odgovornost i postupci revizora
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 39
Porezni učinci do sada provedenih poreznih reformi
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 45
Ustup prava na povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 51
Neoporezivi primici sportaša
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 57
Obrazac OPZ-STAT-1 treba dostaviti najkasnije do 1. rujna 2016.
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 64
Porezno oslobođenje u okviru putničkog prometa – povrat PDV-a putnicima iz trećih zemalja
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 65
Oporezivanje elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici, a imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 70
Naknada štete zbog sudskog raskida ugovora o radu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 75
Sustavi otkrivanja prekograničnog prijenosa gotovine i prenosivih financijskih instrumenata koji glase na donositelja
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 79
Provođenje mjera solventnosti na osnovi analize financijskim pokazateljima u hotelijerstvu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 83
Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme ili probni rad
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 90
Autorski ugovor
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 93
Utvrđivanje alkoholiziranosti radnika - zakonska rješenja i sudska praksa
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 95
Glavne značajke zastupanja osnovom punomoći s osvrtom na sudsku praksu
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 99
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 104
Narodne novine
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 107
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 8  Godina: 2016  Stranica: 108