Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Potraživanja od kupaca – računovodstveni i porezni tretman
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 6
Računovodstveno praćenje osnovnog stada
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 13
Internetska trgovina – računovodstveni i porezni aspekti
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 20
Primjena novog Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja o prihodima – MSFI-ja 15 „Prihodi od ugovora s kupcima“ Određivanje cijene transakcije
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 27
Pripreme godišnjeg plana za 2017. godinu
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 35
Elektronička trgovina – utjecaj na reviziju financijskih izvještaja
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 40
Izmijenjeni Međunarodni revizijski standard 610
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 45
Suvremeni trendovi i prioriteti djelovanja interne revizije
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 48
Reinvestiranje dobiti ostvarene u 2016. godini
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 54
Postupak povrata PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 58
Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza putnika
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 65
Porezna obilježja stipendija
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 71
Profesionalna rehabilitacija u sustavu mirovinskog osiguranja
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 79
Zbrajanje razdoblja osiguranja u kontekstu mirovina izvan Europske unije
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 86
Načela europskih propisa u kontekstu prava iz zdravstvenog osiguranja
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 92
Evidentiranje stjecanja dobara kod obrtnika obveznika poreza na dohodak
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 95
Cvjećarski obrt - poslovne knjige i evidencije
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 101
Aktualna pitanja u ugostiteljstvu i turizmu
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 108
Bankarstvo u sjeni: osnovne karakteristike, trendovi, regulatorni okvir
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 111
Stečajni zakon – stečajni postupak
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 116
Ustupanje radnika u povezana društva – pravna i porezna pitanja
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 120
Slobodni dani za prekovremeni rad
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 126
Neka pitanja vezana uz otkazni rok
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 128
Zastara u prekršajnom postupku
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 131
Narodne novine
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 133
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 134
Održana 16. Rifijada - športske igre računovođa i financijskih djelatnika Slavonije i Baranje
Broj: 10  Godina: 2016  Stranica: 141