Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Podsjetnik na sadržaj i datume predaje GFI u FINA-u
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 6
Godišnje izvješće prema novom Zakonu o računovodstvu
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 8
Godišnje izvješće prema novom Zakonu o računovodstvu
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 8
Dugoročna rezerviranja - računovodstveni i porezni aspekt
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 14
Računovodstveni i porezni aspekt nerealiziranih dobitaka i gubitaka od naknadnog mjerenja financijske imovine
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 19
Računovodstveni i porezni tretman primjene metode udjela kod ulaganja u dionice (udjele)
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 25
Tretman transakcija s povezanim osobama pri sastavljanju prijave poreza na dobit za 2016. godinu
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 30
Primjeri računovodstvenog praćenja restrukturiranja dugova metodom zamjene duga glavnicom (debt-equity swap)
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 37
Pravne i računovodstvene posebnosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 40
Odgovornost i postupci revizora u reviziji subjekata koji koriste rad uslužnih organizacija
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 47
Odgovornost i postupci revizora u reviziji subjekata koji koriste rad uslužnih organizacija
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 47
Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama - izmijenjeni MRevS 720
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 53
Interno vrednovanje funkcije interne revizije prema novoj Provedbenoj smjernici
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 58
Porezne obveze nerezidenata kod iznajmljivanja soba, apartmana i kuća za odmor
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 66
Obrazac PPO - Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze, obveza podnošenja do 20. travnja 2017. godine
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 74
Javnopravna tijela kao obveznici PDV-a prema presudama Europskog suda pravde
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 78
Novine koje je donio Carinski zakonik Unije
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 84
Novine u propisima o pravima nezaposlenih osoba i o poticajima zapošljavanju
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 90
Obvezni doprinosi za članove uprave trgovačkih društava, izvršne direktore i upravitelje zadruga
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 93
Utvrđivanje plaće u naravi za korištenje službenih automobila u privatne svrhe
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 101
Rodiljni dopust nakon radnog odnosa u drugoj državi članici Europske unije
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 109
Položaj transportnih radnika u kontekstu uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 111
Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 116
Povezanost strukture ulaganja i prinosa mirovinskih fondova u izabranim zemljama svijeta
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 123
Samozaposleni u hrvatskome sustavu socijalne sigurnosti
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 128
Menadžment prinosa u hotelijerskoj djelatnosti
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 136
Zastara u obveznim odnosima
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 149
Sporazum o prestanku ugovora o radu
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 155
Prava iz radnih odnosa osoba koje se stručno osposobljavaju za rad
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 158
Poslovnik o radu uprave i drugih organa društva
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 161
Financiranje Europske unije: Izvješće radne grupe na temu vlastitih sredstava EU
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 164
Narodne novine
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 167
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 168
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Broj: 4  Godina: 2017  Stranica: 176