Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
UTJECAJ PROMJENA RAČUNOVODSTVA, POREZA I PLAĆA NA GOSPODARSKI RAST HRVATSKE
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 7
Prikaz Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 9
Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 12
Računovodstveni tretman tova peradi
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 15
Računovodstveni i porezni aspekt otpisa obveza
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 19
Slučajevi priznavanja/nepriznavanja troškova internih projekata prema MRS-u 38 - Nematerijalna imovina
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 22
Umanjenje vrijednosti prema novom MSFI 9 “Financijski instrumenti“
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 25
Izazovi djelovanja revizijskih odbora prema Direktivi 2014/56/EU i Uredbi (EU) br. 537/2014.
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 35
Sustav ePorezna – Jedinstveni portal Porezne uprave
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 42
Naknade za priređivanje igara na sreću
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 49
Primjena Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 54
Isporuke dobara vezane uz zdravstvenu skrb – sudska praksa
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 58
Rabljena motorna vozila - obračun PDV-a primjenom posebnog postupka oporezivanja marže
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 64
Novine pri utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila u 2017. godini
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 71
Izdaci koji umanjuju poreznu osnovicu primitaka od drugog dohotka
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 78
Rad u dvije ili više država članica Europske unije
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 82
Poslovne knjige ugostiteljskog obrta
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 87
Boravišna pristojba u 2017. godini
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 98
Aktualna pitanja poslovanja u djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 104
Zaštita dostojanstva radnika
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 107
Certifikacijom proizvoda do tržišta
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 111
Narodne novine
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 115
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 8  Godina: 2017  Stranica: 117