Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 1
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 3
60 godina Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 7
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 13
Sastavljanje izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 18
Izvještaj o novčanim tokovima u skladu s MRS-om 7 i Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 20
Izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 26
Izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 26
Analiza financijskih izvještaja u funkciji ocjene sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 28
Promjene u Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja primjenjive na financijske izvještaje za 2014. godinu i za financijske godine od siječnja 2015. godine
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 34
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 38
Članarina turističkim zajednicama
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 46
Naknada za općekorisne funkcije šuma
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 50
Spomenička renta
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 51
Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 53
Model za mjerenje performansi u internoj reviziji
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 57
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 59
Interna revizija “novih poslova” (nove organizacijske jedinice)
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 64
Prikaz izmjena i dopuna Zakona o Poreznoj upravi
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 67
Prijava poreza na dobit za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 70
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 71
Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu - porezna olakšica kod oporezivanja dobiti za 2014. g.
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 79
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 81
Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte putem olakšice u porezu na dobit za 2014. g.
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 85
Porezne olakšice u porezu na dobit za 2014. godinu za poduzetnike koji posluju u slobodnim zonama
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 90
Novine u oporezivanju PDV-om u 2015. godini
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 96
Konačni obračun PDV-a za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 103
Godišnja trošarinska izvješća za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 117
Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 124
Izmjene Zakona o doprinosima
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 127
Isplata plaće u 2015. godini
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 133
Iznos minimalne plaće za 2015. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 146
Ovrha na plaći u 2015. godini
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 149
Najavljene novine u obuhvatu i sadržaju iskazivanja podataka u obrascu JOPPD
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 156
Obveza uručenja IP kartica za 2014. godinu i potvrda o isplaćenim dohocima
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 160
Promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 161
Sveobuhvatna dubinska analiza pravne osobe (due diligence)
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 162
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2014. godinu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 166
Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 176
Stručno osposobljavanje i izobrazba u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma u 2015. godini
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 181
Novi način objave Pravilnika o radu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 183
Ugovaranje poslova zaštite na radu
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 186
EU fondovi: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 188
Kakvi ulazimo u 2015.?
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 195
Narodne novine
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 198
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 200
INTERNA REVIZIJA
Broj: 1  Godina: 2015  Stranica: 205