Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Novi Zakon o računovodstvu
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 9
Računovodstveni i porezni tretman reinvestiranja dobiti u 2015. godini
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 12
Zatezne kamate prema izmjeni Zakona o obveznim odnosima - računovodstveni i porezni tretman
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 15
Računovodstvo vremenskih razgraničenja prema HSFI 14
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 19
Eliminacija nerealizirane dobiti iz zaliha u procesu konsolidacije financijskih izvještaja
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 22
Primjena računovodstvenih programa u oblaku
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 25
Međunarodni standardi edukacije za profesionalne računovođe
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 29
Korištenje sustava elektroničkih usluga Porezne uprave
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 40
Pravna sredstva vezana za porezni postupak
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 48
Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između država članica Europske unije
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 59
Zarada radnika koji radi na povremenim i privremenim poslovima u poljoprivredi i iskazivanje u obrascu JOPPD
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 65
Primjena Uredbi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti na osobe koje istodobno ili naizmjence obavljaju djelatnost u dvije ili više država članica Europske unije
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 71
Prijava o promjeni podataka o osiguraniku za vođenje matične evidencije mirovinskog osiguranja
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 76
Ostvarivanje prava na obiteljska davanja u državama članicama EU
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 83
Poslovne knjige ugostiteljskog obrta
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 88
Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 99
Novi Stečajni zakon (II. dio)
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 105
Prikaz predloženih nacrta izmjena i/ili dopuna zakona s ciljem smanjenja troškova i ubrzanja postupka likvidacije
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 109
Predstavnik radnika u organu poslodavca
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 112
Zapošljavanje učenika tijekom školskih praznika
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 116
Nadzor europskih sustava velikih plaćanja nakon financijske krize
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 118
EU fondovi: ESF financira pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 122
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 128
Narodne novine
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 131
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 132
60. obljetnica Udruge RFD Slavonski Brod i 41. redovita Izborna skupština
Broj: 8  Godina: 2015  Stranica: 140