Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Pregled sadržaja novog Zakona o računovodstvu
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 10
Objavljeni su Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) usklađeni s novom računovodstvenom Direktivom
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 14
Primjena i učinci novog MSFI-ja 10 – Konsolidirani financijski izvještaji
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 16
Računovodstveni tretman reklasifikacije financijske imovine
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 22
Primjeri računovodstvenog iskazivanja ulaganja i otuđenja ulaganja u vlasničke instrumente
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 28
Obveza revizije financijskih izvještaja prema novom Zakonu o računovodstvu
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 38
Planiranje interne revizije temeljeno na riziku
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 40
Uz Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 47
Autorski honorar iz inozemstva
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 54
„Mali porezni obveznik“ u sustavu poreza na dodanu vrijednost
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 68
Podnošenje prijave prometa nekretnina elektroničkim putem
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 73
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2015. godinu
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 81
Ispravci i dopune Obrasca JOPPD
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 87
Naknada plaće za bolovanje u obrascu JOPPD
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 95
Dodatni doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 101
Trajanje plaćenog godišnjeg odmora i praznika u pojedinim zemljama
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 110
Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke kao mjera dubinske analize
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 115
Odredbe nove Direktive iz područja sprječavanja pranja novca
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 123
Novi Stečajni zakon (III. dio)
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 128
Pravni položaj radnika po novom Stečajnom zakonu
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 133
Kako u pravnom prometu označiti poslovni prostor, poslovnu jedinicu i podružnicu
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 139
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada - primjer ugovora, ograničenja sklapanja ove vrste ugovora, evidentiranje radnog vremena
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 141
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 144
Narodne novine
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 147
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 9  Godina: 2015  Stranica: 148