Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Stabilno monetarno okruženje – kontinuitet i novi izazovi
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 9
Stabilno monetarno okruženje – kontinuitet i novi izazovi
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 9
Jamstva i/ili obećanja u monetizaciji javnog duga hrvatskih autocesta
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 12
Likvidacija trgovačkih društava – pravni, računovodstveni i porezni aspekt
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 17
Knjigovodstvene i druge evidencije u trgovini na malo cvijećem
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 21
Uvoz dobara - računovodstveni i porezni tretman
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 28
Prodaja dugotrajne materijalne imovine
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 30
Vrednovanje potraživanja od kupaca
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 33
Računovodstveni i porezni tretman naknadno utvrđenih troškova
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 35
Računovodstveni tretman troškova posudbe prema MRS-u 23
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 39
Financijsko izvješćivanje kreditnih institucija prema uredbi EU
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 47
Utvrđivanje transfernih cijena prilikom prijenosa nematerijalne imovine između povezanih društava
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 51
Podsjetnik za izradu poslovnog plana poduzetnika za 2015. godinu
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 58
Reforma revizijskog tržišta u Europskoj uniji
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 69
Revizijski postupci u vezi s povezanim strankama i njihovim međusobnim transakcijama
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 76
Porez po odbitku prema Zakonu o porezu na dobit
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 80
Novine u oporezivanju nekretnina nakon 1. siječnja 2015. godine
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 87
Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama u slučaju stečaja poslodavca
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 91
Zastara novčanih potraživanja iz radnog odnosa
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 98
Izmjene Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 100
Pravo na rodiljni i roditeljski dopust
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 103
Zdravstveno osiguranje članova obitelji državljana drugih država članica Europske unije zaposlenih u Hrvatskoj
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 112
Izmjene radnog zakonodavstva u području radnog vremena
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 115
Obveze poslodavca prilikom korištenja osobnih podataka radnika prema Zakonu o radu
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 120
Presudne financije
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 122
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 125
Narodne novine
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 131
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 132
Održana 14. RIFIJADA – sportske igre računovođa i financijskih djelatnika Slavonije i Baranje
Broj: 10  Godina: 2014  Stranica: 140