Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Propisan je Jedinstveni okvirni kontni plan za sve poduzetnike
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 7
Pravni, računovodstveni i porezni aspekt likvidacije trgovačkih društava
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 16
Obveza predaje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu za potrebe javne objave
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 23
Zakonski okvir i primjer sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 26
Servisna djelatnost – računovodstveni i porezni tretman
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 35
Računovodstveno praćenje dugotrajne biološke imovine – maslinici i vinogradi
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 41
Revizijska reforma u Europskoj uniji: prijedlog rješenja za Republiku Hrvatsku – Nacrt prijedloga zakona o reviziji
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 47
(Ne)iskorištene opcije revizijske Direktive i Uredbe prema Prijedlogu zakona o reviziji
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 58
Savjetodavni angažmani interne revizije
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 69
Plaćanje poreznog duga na rate te izmjena ili aneks upravnog ugovora
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 75
Novine u EU vezane uz PDV
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 82
Mjesto pružanja usluga u vezi s nekretninom i na nekretnini po odredbama Provedbene Uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013.
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 87
Paušalna naknada za ugovorene usluge i PDV
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 92
Rabljena motorna vozila - obračun PDV-a primjenom posebnog postupka oporezivanja marže
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 95
Donatori hrane i hrane za životinje obvezni su dostaviti izvješće o obavljenim donacijama (Obrazac DONH)
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 100
Trošarina na isporuke piva malih nezavisnih pivovara
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 104
Obračun doprinosa primjenom najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 110
Utjecaj ostvarenog drugog dohotka na novčanu naknadu osobe na stručnom osposobljavanju
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 115
Naknada bivšem radniku u razdoblju trajanja ugovorne zabrane natjecanja
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 119
Zbrajanje razdoblja osiguranja u kontekstu mirovina u Europskoj uniji
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 124
Korištenje prijave M-1PK u slučaju pripajanja trgovačkog društva i prijenosa više ugovora o radu na novog poslodavca
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 130
Odredbe nove Direktive Europske unije o platnim uslugama na unutarnjem tržištu
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 134
Stečajni zakon – predstečajni postupak
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 141
Poticanje izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 146
Upravne mjere inspektora rada
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 149
Postupak prije otkazivanja
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 153
Prigovori protiv prekršajnih naloga
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 155
EU fondovi: E-impuls za poticanje proizvodnje i proizvodnih usluga
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 158
Narodne novine
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 162
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 163
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U RUJNU 2016. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 9  Godina: 2016  Stranica: 170