Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Pravne i računovodstvene posebnosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 6
Godišnje izvješće
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 13
Porezni tretman transakcija s povezanim osobama prilikom izrade prijave poreza na dobit
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 17
Računovodstveno praćenje poslovanja i obračun PDV-a u ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 22
Slobodni novčani tok – značaj i izračun prema MRS-u 7
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 30
Računovodstveni i porezni tretman vrijednosnog usklađenja zaliha
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 34
Odredbe MRS-a 16 vezane uz značajno uništenje imovine
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 38
Prodaja i povratni najam (sale & lease back) u računovodstvu
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 40
Pregled rokova čuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 43
Primjena novog MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima (1. dio)
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 47
Izdan je novi MSFI 16 - Najmovi koji mijenja način priznavanja operativnih najmova
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 53
Pisane izjave – MRevS 580
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 56
Uloga interne revizije u nefinancijskom izvještavanju prema Direktivi 2014/95/EU
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 60
Porezni aspekt otkupa poljoprivrednih proizvoda kod OPG-a
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 69
Odobravanje i ukidanje posebnog statusa poreznom obvezniku
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 73
Primjer izračuna opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu pri prijavi poreza na dobit za 2015. godinu
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 77
Porezni tretman dohotka od kapitala po osnovi primitaka od kamata u zemlji
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 79
Oporezivanje isporuka nekretnina u postupku ovrhe
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 85
Isplata plaće i ostalih primitaka uz plaću na temelju sudske presude
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 91
Aktualnosti u primjeni propisa iz područja ugostiteljstva i turizma
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 105
Ugostiteljske usluge u objektima zatvorenog i klupskog tipa
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 109
Optimalan dizajn institucionalnog okvira supervizije financijskog sektora
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 113
Prestanak ugovora o radu odlukom nadležnog suda
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 120
Slobodan radni dan za prenatalni pregled
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 124
Šteta od opasne stvari i opasne djelatnosti
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 126
Stjecanje bez osnove
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 129
Obveze država u području usklađivanja s preporukama FATF-a
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 132
EU fondovi: Mogućnosti financiranja u okviru europske teritorijalne suradnje
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 140
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 144
Narodne novine
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 149
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2016  Stranica: 150