Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Primjeri evidentiranja ugovora o izgradnji prema MRS-u 11
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 8
Računovodstveni tretman pojedinih oblika nematerijalne imovine
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 18
Računovodstveni i porezni aspekt otpisa obveza
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 21
Kriteriji uvođenja računovodstva zaštite
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 24
Problem procjene fer vrijednosti i kontrola pouzdanosti procjene
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 29
Sustav osiguranja kvalitete i javnog nadzora revizije sukladno Direktivi Europske unije
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 31
Revizija transakcija s povezanim strankama
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 35
Model tri linije obrane za učinkoviti proces upravljanja rizicima i kontrole
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 40
Interna revizija pravnih poslova
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 45
Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 48
Porezni tretman učinaka transfernih cijena prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 55
Obveza izdavanja i propisani sadržaj računa
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 61
Podnošenje obrasca prijave prometa nekretnina od 1. siječnja 2015. godine
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 67
Neka pitanja ostvarivanja prava na godišnji odmor prema novom Zakonu o radu
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 77
Aplikacija specifikacija nepovezanih uplata - SNU
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 81
Jedinstvene isprave o isplaćenoj i neisplaćenoj plaći, naknadi plaće i otpremnini
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 87
Promjene u vođenju matične evidencije HZMO-a
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 98
Liječnička povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 106
Poduzetnički impuls – Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 113
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina u praksi
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 119
Pravni aspekti likvidacije trgovačkih društava
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 125
Pravo zadržavanja do namirenja tražbine
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 128
Računanje rokova prema Zakonu o obveznim odnosima
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 130
Evidencije o radnicima i o radnom vremenu prema novom Pravilniku
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 135
Za koje se radnike ne mora voditi evidencija o radnom vremenu
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 141
EU fondovi: Prvi natječaji za poduzetnike financirani kroz operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 144
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 149
Narodne novine
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 156
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 157
Održano XXXIV. državno natjecanje učenika ekonomskih škola iz računovodstva
Broj: 5  Godina: 2015  Stranica: 165