Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Izmjene Zakona o računovodstvu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 5
Sastavljanje izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prema MSFI za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 85
Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala prema MSFI i HSFI za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 92
Događaji nakon datuma bilance
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 95
Zakonski okvir i izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 102
Financijsko izvještavanje zajedničkih poslova prema MSFI-u 11 i HSFI-u 2
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 116
Utjecaj porezne reforme na financijske izvještaje za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 122
Pregled izmjena MSFI i HSFI primjenjivih na financijske izvještaje z
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 125
Primjeri Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i Odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 140
Obračun članarine turističkim zajednicama
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 143
Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 147
Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 149
Porezna zastara po novom Općem poreznom zakonu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 152
Izmjene Zakona o porezu na dobit
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 155
Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 160
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - obrazac PD-IPO
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 171
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba u 2017. godini
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 176
Novine u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 177
Izmjene Zakona o PDV-u
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 183
Obveze poreznih obveznika kod promjene poreznih stopa od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 188
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2016. godine - ispravci i usklađenja
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 194
Novine u trošarinskim propisima
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 208
Godišnja trošarinska izvješća za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 215
Prikaz Zakona o porezu na promet nekretnina, Zakona o lokalnim porezima i Općeg poreznog zakona kao dijela provedene porezne reforme
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 220
Isplata plaće u 2017. godini
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 224
Izmjene Zakona o doprinosima od 1. siječnja 2017
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 240
Minimalna plaća za 2017. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 243
Obračun doprinosa i poreza pri isplati drugog dohotka od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 246
Novine u vezi s ovrhom na plaći u 2017. godini
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 255
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 257
Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 270
Narodne novine
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 276
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 277
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 11
3. POVEZANOST KONTA (PREMA HZRIF) S POZICIJAMA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 69
Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima za 2016. godinu
Broj: 1  Godina: 2017  Stranica: 75