Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Eksterna revizija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Izvješće s 20. savjetovanja Interna revizija i kontrola
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 6
Računovodstveni i porezni tretman naknadno utvrđenih troškova
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 8
Računovodstveno praćenje i porezni aspekt troškova promidžbe i reprezentacija
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 12
Vrijednosno usklađenje (umanjenje vrijednosti) imovine – pripreme za godišnji obračun
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 20
Primjeri vrijednosnog usklađivanja zaliha prema HSFI 10
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 29
Ulaganje u nekretnine – računovodstveni i porezni tretman
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 33
Računovodstveno praćenje gotovih proizvoda u vlastitoj prodavaonici
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 40
Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 45
Svrha objavljivanja po poslovnim segmen tima po MSFI-u 8
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 49
Najvažnije iz MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 53
Primjena fer vrijednosti ne garantira „realne“ financijske izvještaje za sve korisnike
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 60
Nacrt Prijedloga zakona o reviziji – pregled najvažnijih novina
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 66
Izvješće neovisnog revizora sukladno novim Međunarodnim revizijskim standardima
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 75
Uloga i odgovornosti upravljačkih struktura društva i revizora u sprječavanju i detektiranju prijevarnog financijskog izvještavanja
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 85
Planiranje angažmana interne revizije prema novom Praktičnom vodiču
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 93
Mogućnosti primjene tehnika analize podataka kao alata za planiranje revizijskih angažmana
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 103
Metode za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 111
Naknada troškova ovršnog postupka i obračun PDV-a
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 123
Isporuka uz naknadu – sudska praksa
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 127
Premještanje dobara unutar Europske unije
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 134
Primjena carinskog postupka unutarnje proizvodnje
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 139
Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 146
Plaća i odricanje od potraživanja za plaću zaposlenog člana uprave
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 159
Elektroničko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 165
Financijsko vrednovanje investicijskih projekata u hotelijerstvu
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 174
Obračun amortizacije dugotrajne imovine za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 188
Izravna primjena Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 196
Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - procjena rizika i druge mjere
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 202
Hrvatski sustav ovršnog postupka u kojemu sudjeluje javni bilježnik nije u skladu s pravom Europske unije
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 212
Godišnji odmor osoba koje koriste pravo s osnova roditeljstva
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 219
Prestanak ugovora o radu po Zakonu o radu
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 223
Prekogranična provedba odluka o novčanim kaznama u području upućivanja radnika u države članice Europske unije
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 228
Mirenje kao najpogodniji način rješavanja sporova
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 232
Kako se nova paneuropska osobna mirovina uklapa u hrvatski mirovinski sustav
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 235
Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 243
Narodne novine
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 248
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 249
OBAVIJEST O STRUČNIM TEMAMA NA TRIBINI SRIJEDOM U STUDENOM 2017. god. KOJE UDRUGA ORGANIZIRA ZA ČLANOVE UDRUGE - PRAVNE OSOBE
Broj: 11  Godina: 2017  Stranica: 256