Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Što nam donosi Nacionalni program reformi Vlade Republike Hrvatske?
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 6
Računovodstveno praćenje proizvodnje povrća
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 9
Računovodstveno evidentiranje sitnog inventara
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 22
Provođenje sezonskog i drugih sniženja u 2016. godini i njihovo računovodstveno praćenje
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 24
Troškovi rezerviranja – računovodstveni i porezni tretman
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 29
Što znači kontrola prema MSFI 10 - Konsolidirani financijski izvještaji?
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 38
Eliminacije učinaka unutargrupnih transakcija u procesu konsolidacije financijskih izvještaja
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 41
Promotivne cijene i profitabilnost maloprodavača
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 46
Pregled izmjena MSFI i HSFI i utjecaj koncepta fer vrijednosti iz MSFI i HSFI na poreznu osnovicu
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 50
Obveznici revizije za 2016. godinu i ugovaranje revizije
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 64
Nove provedbene smjernice u internoj reviziji
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 71
Pregled pojedinih pitanja o fiskalizaciji u prometu gotovinom (2. dio)
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 77
Turističke agencije - obračun PDV-a
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 81
Registracija stranih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u tuzemstvu
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 91
Trgovci i ugostitelji kao obveznici plaćanja razlike trošarine na zalihe cigareta
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 100
Korištenje godišnjeg odmora iz 2015. godine
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 105
Porezno određenje darovanja i potpora za zdravstvene potrebe
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 109
Najviša godišnja osnovica i povrat preplaćenog mirovinskog doprinosa
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 114
Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba koje su same za sebe obveznici doprinosa
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 121
Popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u Republici Hrvatskoj
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 128
Djelatnost turističkih vodiča, pratitelja, animatora i turističkih zastupnika - pravni i porezni aspekt
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 131
Ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 138
Pokazatelji analize financijskih izvještaja u hotelijerskoj djelatnosti
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 143
ROE - koncept uspješnosti poslovanja prema Schierenbeck-u kao koncept upravljanja bankom orijentiranom na performanse
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 156
Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 162
Arbitražna odluka kojom se nadomješta suglasnost radničkog vijeća
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 166
Dodatne obveze trgovaca kod sklapanja ugovora na daljinu
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 170
Zaštita potrošača u sferi proizvodnje i sigurnosti hrane u praksi Suda pravde EU-a
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 174
EU fondovi: Poziv za financiranje projekata novoosnovanih i inovativnih malih i srednjih poduzeća
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 178
Reforme i proljetne prognoze
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 182
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 185
Narodne novine
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 187
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 188
Rezultati natječaja za najbolje diplomske radove, specijalističke radove i doktorate iz područja računovodstva, revizije i financija u 2015. godini
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 196
Računovodstveni i porezni tretman stjecanja novog/rabljenog prijevoznog sredstva iz EU
Broj: 6  Godina: 2016  Stranica: 19