Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Izmjene poreza na dohodak – tko gubi, a tko dobiva?
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 7
Sve veća korporatizacija računovodstvene profesije dovodi u pitanje njenu neovisnost i kvalitetu izvještavanja
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 11
Obveza predaje konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 14
Računovodstveni tretman tekućeg i investicijskog održavanja
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 16
Prihodi od iznajmljivanja plovila, apartmana i kuća za odmor
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 20
Računovodstveni tretman inozemnog poslovanja prema MRS-u 21
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 25
Računovodstveni tretman obveza prema MRS-u 37
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 32
Računovodstveni tretman obveza prema MRS-u 37
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 32
Potencijalni pravci razvoja računovodstvene regulative mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 35
Obračun troška proizvodnje po standardnim troškovima
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 39
Novine iz međunarodnog računovodstva
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 41
Reakcija revizora na procijenjeni rizik prijevare
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 42
Predložena poboljšanja Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja interne revizije
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 49
Suradnja interne i eksterne revizije – prijedlozi i preporuke ECIIA Čemu nas je poučila kriza?
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 54
Oglašavanje ništavim, poništavanje i ukidanje rješenja u poreznom postupku
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 59
Porezni status stalnih poslovnih jedinica
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 63
Obračun PDV-a na usluge prijevoza dobara i prijevoza putnika
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 65
Označavanje i prodaja alkohola i alkoholnih pića
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 71
Plaće izaslanih radnika: obračun doprinosa i poreza te iskazivanje u obrascu JOPPD
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 78
Financijsko upravljanje hotelijerskim poduzećima na temelju analize financijske ravnoteže
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 88
Jedinstveni sanacijski mehanizam banaka u EU
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 97
Izmjene i dopune Ovršnog zakona
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 101
Novi Zakon o radu – najvažnije novine
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 105
Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja po novom Zakonu o radu
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 110
Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 113
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 118
Narodne novine
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 126
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 128
Održana 19. izborna Skupština Udruge računovođa i financijskih djalatnika Karlovac
Broj: 9  Godina: 2014  Stranica: 136