Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 6
Obveza formiranja ostalih rezervi
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 10
Računovodstveni tretman odgođenih poreza za 2016. godinu
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 13
MSFI 9: Financijski instrumenti - zahtijevi klasifikacije i mjerenja -
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 23
Računovodstveno praćenje proizvodnje mlijeka
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 32
Blagajničko poslovanje u trgovačkim društvima
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 35
Računovodstvena profesija u europskim zemljama
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 40
Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora u skladu s izmijenjenim MRevS-om 705
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 49
Regulatorni okvir i učinci transfernih cijena na oporezivanje dobiti u Republici Hrvatskoj
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 56
Oporezivanje inozemnih mirovina od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 65
Novine u oporezivanju dohotka propisane Pravilnikom o porezu na dohodak
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 80
Mogućnosti plaćanja u gotovom novcu naknada, potpora i nagrada
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 86
Kružne prijevare i zlouporabe PDV-a
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 89
Ispravak pretporeza
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 97
Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda - obvezne evidencije i izdavanje računa ovisno o poreznom statusu OPG-a
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 103
Trošarinsko postupanje s duhanskim prerađevinama
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 107
Troškovi službenog putovanja
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 115
Drugi dohodak ostvaren iz inozemstva
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 124
Primjena uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na državljane trećih zemalja
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 129
Podsjetnik na obvezu predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. g. za trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu RH i JLP(R)S
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 133
Utjecaj ulaganja u dugotrajnu imovinu na prihode i dobit
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 135
Financijski efekt kupona u maloprodaji
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 138
Doprinosi za socijalno osiguranje poljoprivrednika od 1. siječnja 2017. godine
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 141
Aktualnosti u primjeni propisa u obavljanju djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 146
Ugostiteljske i turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 150
Način određivanja promjenjivih kamatnih stopa u Hrvatskoj
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 155
Zaštita kod materijalnih nedostataka stvari
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 168
„Prerastanje“ ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 172
Kako zaštititi primanje od ovrhe?
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 175
Radnopravni položaj članova uprave
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 181
Nadležnost hrvatskih javnih bilježnika u kontekstu pravosudne suradnje u građanskim stvarima u Europskoj uniji
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 184
Hrvatska izvjesnost i globalna neizvjesnost
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 191
Narodne novine
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 194
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 3  Godina: 2017  Stranica: 195