Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
50. simpozij ULOGA REGULATORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA HRVATSKE
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 6
Podjela društva kapitala s osnivanjem
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 9
Novine kod sezonskih sniženja i njihovo računovodstveno praćenje
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 21
Primjeri evidentiranja nagrađivanja lojalnosti kupaca prema IFRIC-u 13
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 26
Očekivane izmjene u MSFI računovodstvenih modela lizinga i goodwill-a
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 32
Revizija javnih poduzeća
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 34
Izvještaj sa 7. konferencije HIIR-a
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 39
Aktualna pitanja u primjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 44
Mogućnost plaćanja poreznog duga na rate sklapanjem upravnog ugovora
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 47
Porezne obveze građana iznajmljivača soba, apartmana i kuća za odmor turistima
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 56
Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 64
Dodatne upute o obvezi izdavanja isprava o isplaćenoj i neisplaćenoj plaći, naknadi plaće i otpremnini na propisanim obrascima
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 73
Izaslanje radnika na rad u drugu državu članicu Europske unije
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 82
Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 88
Zdravstvena zaštita radnika upućenih na privremeni rad u inozemstvo
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 94
Sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 98
Novi Stečajni zakon
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 109
Pravo na zapošljavanje hrvatskih branitelja, invalida i vojnih i civilnih invalida rata
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 114
Razlikovanje ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prema ugovoru o radu na određeno vrijeme
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 118
Ugovaranje poslova čije obavljanje nije ugovoreno ugovorom o radu
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 121
Evidencija radnog vremena
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 124
Tijela javne vlasti koja su obvezna provoditi Zakon o pravu na pristup informacijama
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 126
Globalni makroekonomski indikatori
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 130
Vrijeme je za realizam
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 131
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 134
Narodne novine
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 138
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 139
Rezultati natječaja za najbolje diplomske radove, specijalističke radove i doktorate iz područja računovodstva, revizije i financija u 2014. godini
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 147
Utvrđivanje i iskazivanje nekontrolirajućeg udjela u konsolidiranim financijskim izvještajima
Broj: 7  Godina: 2015  Stranica: 16