Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Poslovna klima i investicije u Hrvatskoj
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 7
Podsjetnik za sastavljanje financijskih izvještaja za 2014. godinu
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 12
Godišnji popis imovine i obveza – inventura
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 21
Porezna i računovodstvena obilježja inventurnih razlika i otpisa
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 24
Isporuke bez naknade u poslovne svrhe
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 33
Primjeri umanjenja imovine prema MRS-u 36
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 37
Objavljivanje informacija o udjelima u drugim subjektima prema MSFI-u 12
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 46
Računovodstvo tečajnih razlika kod uvoza i izvoza prema MRS-u 21 i MRS-u 39
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 51
Sudjelovanje revizora u provođenju godišnjeg popisa imovine i obveza
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 57
Primjena Benfordovog zakona u reviziji financijskih izvještaja
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 59
Ključni elementi koji stvaraju okruženje za kvalitetu revizije
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 65
Planiranje angažmana i rada interne revizije u 2015. g.
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 78
Obveza čuvanja porezne tajne – pravilo i iznimke
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 84
Izmjene Zakona o porezu na dobit
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 88
Promjena metode oporezivanja: „prelazak s dohotka na dobit“ i „povratak s dobiti na dohodak“
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 90
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 93
Izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2015.
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 101
Ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2015. godine
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 106
Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 112
Naknada troškova parničnog i ovršnog postupka i obračun PDV-a
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 117
O izmjenama pri ostvarivanju prava na godišnji odmor prema novom Zakonu o radu
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 120
Božićnice i darovi djeci u 2014. godini
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 124
Zaštita od ovrhe određenih primanja građana uplatom tih primanja na zaštićeni račun
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 129
Obveza doprinosa prema ostalim primicima uz plaću
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 132
Kada je povoljnije ostvariti pravo na mirovinu – krajem tekuće ili početkom sljedeće godine?
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 140
Zdravstvena zaštita izaslanih radnika
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 147
Inventurne razlike kod obrtnika
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 150
Dostavljanje godišnjeg izvješća za 2014. i paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 156
Način podnošenja prigovora korisnika ugostiteljske usluge i usluge u turizmu
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 163
Bonitetno izvješćivanje kreditnih institucija o založenoj imovini
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 166
Procjena otpornosti europskih banaka na šokove
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 170
Utjecaj krize na kreditnu aktivnost banaka
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 176
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 180
Narodne novine
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 185
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 186
Izvještaj s 49. savjetovanja “Računovodstvo, financije i porezi u praksi”
Broj: 12  Godina: 2014  Stranica: 194