Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Promjene u svezi s obvezom revidiranja godišnjih financijskih izvještaja nakon 1. srpnja 2013. g.
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 6
Računovodstveni i porezni tretman faktoringa
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 12
Pregled rokova čuvanja poslovne dokumentacije
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 17
Standardi financijskog izvještavanja na internetu
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 21
Analiza profitabilnosti kupaca i kalkulacija optimalne prodajne cijene proizvoda
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 25
Podsjetnik uz prijavu poreza na dobit za 2013. godinu
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 27
Rashodi od vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja prema propisima o oporezivanju dobiti
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 29
Mjesto pružanja usluga iznajmljivanja prijevoznih sredstava
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 36
Obveza ugostitelja i trgovaca kao trošarinskih obveznika na cigarete
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 41
Oslobođenja od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 51
Oslobođenja od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 51
Oslobođenja od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 51
Prikaz izmjena i dopuna Zakona o doprinosima
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 56
Izmjena Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 61
Primici od drugog dohotka u obrascu JOPPD
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 66
Zapošljavanje umirovljenika bez obustave isplate mirovine
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 75
Prijava projekta mikro poduzeća u Poduzetnički impuls 2014.
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 88
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini - novele i prednosti
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 97
Djelatnost turističkih vodiča, pratitelja, animatora i turističkih zastupnika - pravni i porezni aspekt
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 101
Djelokrug turističke inspekcije
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 108
Potpis - vlastoručni i elektronički
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 113
Izbor predstavnika radnika za sudjelovanje u tijelima odlučivanja na transnacionalnoj razini
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 116
Razlike između ugovora o radu i drugih ugovora s činidbom rada
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 120
EU fondovi: ERASMUS+ mogućnosti za mlade
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 123
Makroekonomske neravnoteže u 2014.
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 129
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 132
NARODNE NOVINE
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 136
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 137
Izborna skupština Udruge RFD Rijeka
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 147
Računovodstveni i porezni aspekt trostranog posla
Broj: 4  Godina: 2014  Stranica: 9