Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Drugi mirovinski stup – u kontekstu kritika, koristi i mogućnosti unapređenja
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 4
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 8
Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 18
Objavljivanje informacija u bilješkama uz financijske izvještaje u skladu s HSFI
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 24
Tečajne razlike u računovodstvu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 29
Posebnosti godišnjeg obračuna u djelatnosti trgovine za 2015. godinu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 33
Primjeri raspoređivanja dobiti i pokrića gubitka za 2015. godinu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 41
Računovodstveni aspekt i analiza utjecaja isplate dobiti na strukturu izvora financiranja društva
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 46
Revizija računovodstvenih procjena
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 55
Revizijski nalazi i njihova kvantifikacija
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 62
Neizravne fiskalne potpore u prijavi poreza na dobit za 2015. godinu na temelju ulaganja
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 67
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama – obrazac PD-IPO
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 79
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 82
Prijava poreza na dohodak za 2015. pomoraca članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 94
Porezni tretman kapitalnih dobitaka fizičkih osoba
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 100
Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima - Obrazac OPZ-STAT-1
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 104
Carinski postupak unutarnje proizvodnje
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 108
Doprinosi za produženo mirovinsko osiguranje radnika stalnog sezonca
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 112
Primjena uredbi EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti na državne službenike, pomorce, letačko osoblje i ugovorno osoblje Europske unije
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 117
Privremena invalidska mirovina - novi institut u hrvatskom mirovinskom sustavu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 120
Novi propisi o procjeni vrijednosti nekretnina
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 128
EBITDA: a zašto ne?
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 133
Prijava dohotka od samostalne djelatnosti za 2015. godinu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 136
Porezne olakšice, oslobođenja i poticaji obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 148
Doprinosi obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika u JOPPD obrascu od 1. siječnja 2016. godine
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 154
Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti na obrascu prijava poreza na dobit
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 164
Doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2016. godini
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 167
Najčešće povrede propisa o ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 169
Revizija standardiziranog pristupa za kreditni rizik prema Baselu II
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 171
Ovrha na novčanim sredstvima temeljem vjerodostojne isprave
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 176
Smjernice nadzornih tijela za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 179
Odbor za zaštitu na radu i povjerenik radnika za zaštitu na radu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 182
Naknada štete koju radnik uzrokuje poslodavcu na radu ili u vezi s radom
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 185
Gubitak povjerenja kao razlog za izvanredni otkaz - prikaz kroz sudsku praksu
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 193
Izbjeglička kriza u 2015. godini i Europski migracijski program
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 199
EU fondovi: Prekogranična suradnja u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 203
Povoljnija ekonomska klima
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 208
Narodne novine
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 211
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 212
HZRIF nagrađuje najbolje diplomske radove, poslijediplomske specijalističke radove i doktorate
Broj: 2  Godina: 2016  Stranica: 220