Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
49. simpozij INVESTICIJE, PLAĆE I POREZI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 6
Financijsko izvještavanje novoosnovanih društava, predaja GFI-a u slučaju stečaja, likvidacije i statusnih promjena
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 9
Računovodstveni tretman šteta na imovini i obvezama poduzetnika u poplavljenim područjima
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 14
Pretpostavka neograničenosti vremena poslovanja i poplave
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 17
Porezna obilježja šteta uslijed elementarne nepogode
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 18
Računovodstveni i porezni tretman naknadnih popusta
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 19
Računovodstveni tretman transakcija sa zajednički kontroliranim subjektima
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 24
Računovodstveni tretman transakcija sa zajednički kontroliranim subjektima
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 24
Računovodstveni tretman proizvodnje maslina i maslinovog ulja
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 26
Utvrđivanje goodwilla prilikom postupnog stjecanja
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 29
Organizacijski aspekti računovodstvenih informacijskih sustava i njihova važnost
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 38
Primjena metode ciljnih troškova u funkciji upravljanja troškovima poslovnog subjekta
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 41
Izvještaj sa 6. konferencije HIIR-a
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 45
Interna revizija upravljanja ljudskim resursima
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 51
Porezne mjere za ublažavanje posljedica na poplavljenim područjima
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 55
Trajni gubitak podataka na elektroničkom naplatnom uređaju
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 56
Obveza izdavanja računa po transakcijama s područja primjene poreza na dodanu vrijednost
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 59
Obračun PDV-a u djelatnosti turističkih agencija
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 66
Promjene visine predujmova poreza na dobit
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 76
Mjere pomoći poslodavcima i nezaposlenima na područjima pogođenim poplavama u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 79
Analiza podataka iz podnijetih obrazaca JOPPD i očekivani učinci
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 82
Iskazivanje u obrascu JOPPD zarade sezonskog radnika u poljoprivredi
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 86
Godišnji odmor i regres za 2014. godinu
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 91
Novine u provođenju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u 2014. godini
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 98
Mirovinsko osiguranje nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i šumoposjednika i članova njegova obiteljskog domaćinstva
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 106
Novo reguliranje okvira za oporavak i sanaciju poslovanja banaka u EU
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 109
Prikaz novog Zakona o zaštiti na radu
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 113
Oporavak gospodarstva i preporuke EK
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 118
NARODNE NOVINE
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 131
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 132
Održana izvještajna Skupština Udruge računovođa i financijskih djelatnika Kutina
Broj: 7  Godina: 2014  Stranica: 141