Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Eksterna revizija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Prekršajne odredbe radi ne predaje godišnjih financijskih izvještaja i druge propisane dokumentacije za javnu objavu i postupak brisanja subjekata iz sudskoga registra
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 6
Izmjene Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 8
Komisijska prodaja robe - računovodstveno praćenje i obračun PDV-a
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 10
Obračunska plaćanja
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 16
Računovodstveni i porezni tretman leasinga vozila s aspekta najmoprimca
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 21
Računovodstveni tretman ugovora o osiguranju - novine koje donosi MSFI 17
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 32
Podsjetnik za izradu godišnjeg poslovnog plana poduzeća za 2018. godinu
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 38
Usklađenost GRI standarda i zahtjeva Direktive 2014/95/EU za nefinancijskim izvještavanjem
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 41
Implementacija nove revizijske regulative u Europskoj uniji
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 49
Angažman uvida u financijskim izvještajima
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 60
Smjernice za izradu povelje o internoj reviziji
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 66
Pripremne radnje kod prijave poreza na dobit po novčanom načelu
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 75
Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 81
Obračun PDV-a na isporuke dobara u nizu
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 86
Obračun razlike trošarine na cigarete puštene u potrošnju
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 92
Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 98
Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 104
Naknada za bolovanje obrtnika i samostalnih profesija
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 107
Promjena pravnog karaktera i postupka naplate zadužnice
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 112
Izmjene ugovora o radu
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 115
Novine u radu stranaca nakon Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 118
Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća putem organizacija za poslovnu podršku
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 123
Narodne novine
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 129
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 130
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 137
17. Rifijada - Đakovo 2017.
Broj: 10  Godina: 2017  Stranica: 140