Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Izmjene i dopune Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o potrošačkom kreditiranju
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 7
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 11
Izvještaj o promjenama kapitala
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 15
Pregled promjena u novom Zakonu o računovodstvu
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 17
Kontni plan poduzetnika u zemljama Europske unije
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 24
Računovodstveni i porezni tretman uvoza dobara
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 28
Računovodstveno praćenje i porezne aktualnosti kod prodaje cvijeća
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 31
Podjela društva kapitala s preuzimanjem
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 38
Pripreme za izradu godišnjeg plana poduzeća za 2016. godinu
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 45
Testovi kontrola u reviziji
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 48
Zašto nam treba revizijski odbor?
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 53
Podnošenje prijedloga za sklapanje porezne nagodbe
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 57
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u institucijama Europske unije
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 63
Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 68
e-Računi
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 71
Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 74
Obrazac JOPPD za zatezne kamate na doprinos za II. stup
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 78
Naknada za bolovanje uzrokovano ozljedom na radu i profesionalnom bolešću
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 82
Naknada pripadnicima operativnih snaga zaštite i spašavanja za vrijeme mobilizacije i sudjelovanja u akcijama pružanja pomoći
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 88
Novine u obveznom mirovinskom osiguranju od 1. rujna 2015. godine
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 95
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 97
Nabava osobnih automobila na leasing kod obrtnika - evidencija i obračun poreza
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 108
Primjena nacionalne referentne kamatne stope u hrvatskom bankarstvu
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 113
Oslobođenje od preostalih obveza dužnika pojedinca po novom Stečajnom zakonu
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 123
Kontrola bolovanja radnika
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 126
Što donose Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima?
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 128
Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu s drugim poslodavcem
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 130
EU fondovi: Nepravilnosti i financijske ispravke prilikom provođenja javne nabave u projektima financiranim EU sredstvima
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 132
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 137
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 142
Održana Izborna skupština Udruge računovođa i financijskih djelatnika Bjelovar – Garešnica
Broj: 10  Godina: 2015  Stranica: 149