Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Deset godina od uvođenja MSFI-a u EU
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 6
Godišnje izvješće
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 8
Računovodstveno praćenje poslovanja i obračun PDV-a u ugostiteljskoj djelatnosti
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 11
Komisiona prodaja - računovodstveno praćenje i obračun PDV-a
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 21
Specifičnosti godišnjih financijskih izvještaja hotela
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 27
Specifičnosti godišnjeg obračuna turističkih agencija
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 33
Posebnosti pri sastavljanju financijskih izvještaja leasing društava
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 37
Utjecaj reinvestiranja dobiti provedenog u ovisnom društvu na financijske izvještaje matice
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 51
Priznavanje dobiti od povoljne kupnje (prihoda) odnosno negativnog goodwill-a (badwill-a)
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 55
1. PLAĆE I NAKNADE
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 58
Primjeri ulaganja u nekretnine
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 62
Evidentiranje obveze poreza na dodanu vrijednost po nadzoru Porezne uprave
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 74
Evidentiranje u knjigovodstvu sklopljenih predstečajnih nagodbi
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 78
Postupanja u provođenju fiskalizacije i iskustva u primjeni
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 83
Podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog poreznog duga zbog nenaplativosti
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 87
Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu - porezno određenje i iskazivanje u obrascu JOPPD
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 92
Olakšice za zapošljavanje u sustavu doprinosa za obvezna osiguranja
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 99
Obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 104
Upućivanje na liječenje u inozemstvo
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 107
Gotovinsko i blagajničko poslovanje
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 112
Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva u primjeni od 1. veljače 2015. godine
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 116
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. g. za trgovačka društva i druge pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 119
Ugovor o robno-trgovačkom kreditu
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 124
Sklapanje ugovora o pripravničkom stažu
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 126
Obveza obavješćivanja poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 128
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 130
Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 134
Mišljenja Ministarstva financija
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 136
Narodne novine
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 139
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 3  Godina: 2015  Stranica: 140