Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Upravljanje odnosima s dobavljačima
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 5
Obračun spomeničke rente u 2017. godini
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 9
Računovodstveno iskazivanje državnih potpora povezanih s imovinom
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 11
Računovodstveno praćenje i obveze trgovaca kod provođenja sezonskog sniženja i odobravanja popusta u trgovini na malo
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 16
Računovodstveno praćenje vlastitih (trezorskih) dionica
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 21
Priznavanje i mjerenje nekontrolirajućeg interesa u konsolidiranim financijskim izvještajima
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 27
Primjena računovodstva zaštite vjerovnika od rizika
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 33
Računovodstveno evidentiranje sitnog inventara
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 40
Priopćavanje rezultata angažmana interne revizije prema novom Praktičnom vodiču
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 42
Model provođenja interne revizije upravljanja projektima
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 53
Novine u fiskalizaciji od 1. srpnja 2017. godine
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 58
Aktualnosti u oporezivanju dobiti
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 61
Izmjene Pravilnika o PDV-u od 1. svibnja 2017. godine
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 66
Trostrani posao
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 72
Oporezivanje PDV-om usluga vezanih uz socijalnu skrb - sudska praksa
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 78
Povrat PDV-a putnicima iz trećih zemalja za dobra kupljena u Hrvatskoj
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 83
Oporezivanje charter usluga prema izmjenama Pravilnika o PDV-u
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 88
Pravo na godišnji odmor i naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 94
Izmijenjeni uvjeti isplate neoporezivog regresa za godišnji odmor
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 101
Porezni tretman naslijeđenog dohotka i izvješćivanje na obrascu JOPPD
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 105
Izaslanje samozaposlenih osoba u Europskoj uniji
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 111
Aktualnosti u primjeni propisa u djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 116
Zakon o stečaju potrošača - izvansudski postupak pred savjetovalištem
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 120
Raskid ugovora po odredbama Zakona o obveznim odnosima
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 124
Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog odavanja poslovne tajne i iznošenja podataka
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 128
Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 134
Raspored korištenja godišnjeg odmora
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 137
Program INTERREG-V-A Italija - Hrvatska
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 139
Narodne novine
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 144
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 145
Rezultati natječaja za najbolje diplomske radove, specijalističke radove i doktorate iz područja računovodstva, revizije i financija u 2016. godini
Broj: 6  Godina: 2017  Stranica: 152