Časopis Računovodstvo i financije
Rubrike časopisa
Skip Navigation Links.
Collapse RačunovodstvoRačunovodstvo
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo
Međunarodno računovodstvo
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse RevizijaRevizija
Collapse Eksterna revizijaEksterna revizija
Fiskalizacija
Interna revizija
Državna revizija
Pitanja, odgovori i mišljenja
Collapse PoreziPorezi
OIB
Opći porezni zakon
Porez na dobit
Porez na dohodak
Porez na dodanu vrijednost
Trošarine
Lokalni porezi
Pitanja, odgovori i mišljenja
Porez na promet nekretnina
Međunarodni porez
Članarine
Posebni porezi
Carina
Fiskalizacija
Collapse Plaće i socijalno osiguranjePlaće i socijalno osiguranje
Plaće i naknade
Mirovinsko osiguranje
Zdravstveno osiguranje
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Poslovne financijePoslovne financije
Financije poduzeća
Financijska tržišta
Devizno poslovanje
Platni promet
Osobne financije
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Granske specifičnostiGranske specifičnosti
Poslovanje obrtnika
Trgovina
Ugostiteljstvo i turizam
Bankarstvo i druge financijske institucije
Osiguranje
Poljoprivreda
Slobodna zanimanja
Komunalno gospodarstvo
Pitanja,odgovori i mišljenja
Collapse Zakonodavstvo i pravna praksaZakonodavstvo i pravna praksa
Trgovačko pravo
Radno pravo
Sudska Praksa
Collapse Pitanja,odgovori i mišljenjaPitanja,odgovori i mišljenja
Mišljenja ministarstva rada
Organizacija i menadžment
Informatika
Collapse Makroekonomska kretanjaMakroekonomska kretanja
PRAKSA EUROPSKE UNIJE
Statistička kretanja
Gospodarska kretanja
In medias res
Posao i karijera
Collapse Mišljenje ministarstva financijaMišljenje ministarstva financija
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Porez na dobit
Porez na promet nekretnina
Posebni porezi
Lokalni porezi
Doprinosi za obvezna osiguranja
Opći porezni zakon
Priređivanje igara na sreću i nagradnih igara
Ostala javna davanja
Naputci državnog inspektorata
Novi propisi
Collapse ObavijestiObavijesti
Vijesti iz RIF-a
Prikaz knjige
Vijesti iz HZRIF i udruga
Vijesti iz HIRA
Vijesti iz IFAC-a
Prikaz simpozija i savjetovanja
Reagiranja
Objave financijskih izvještaja
Aktualna tema
Mišljenja Ministarstva rada
Javna nabava
Odgovori na pitanja
Članci časopisa Računovodstvo i financije
Prijavljeni posjetitelji mogu pregledavati tekstove u cijelosti, a neprijavljeni samo sažetke.
Računovodstveni i porezni tretman prodaje osobnih automobila
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 7
Računovodstveni tretman softvera
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 10
Računovodstveni tretman stjecanja i otuđivanja vlastitih dionica
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 13
Računovodstveni tretman prodaje udjela u ovisnom društvu
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 16
Financijsko izvještavanje poduzetnika iz financijskog sektora
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 26
Mogućnosti pojednostavljenja računovodstvene regulative za mikro poduzeća sukladno novoj Direktivi 2013/34/EU
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 30
Primjena metode obračuna troškova životnog vijeka proizvoda
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 33
Novosti iz IASB-a - objavljen je novi standard MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 36
Polazišta u uključivanju Direktive 2013/34/EU u standarde financijskog izvještavanja članica EU
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 39
Nova odluka Ustavnog suda o (ne)oporezivanju dividendi i udjela u dobiti
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 40
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja - porezno oslobođenje u okviru putničkog prometa
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 43
Porez na potrošnju u ugostiteljstvu
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 48
Pomoć poslodavcima na poplavljenim područjima
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 53
Obračun plaće i popunjavanje Obrasca JOPPD za radnike na poplavljenim područjima
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 55
Novi Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 60
Nagrade učenicima i studentima za praksu i naukovanje
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 65
Obveze doprinosa s osnove rada za poslodavce sa sjedištem ili mjestom poslovanja u drugim državama članicama EU
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 70
Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad i naknada plaće
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 78
Novo reguliranje osiguranja depozita
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 84
Boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 88
EU fondovi: Mogućnosti za ustanove strukovnog obrazovanja
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 91
MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANCIJA
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 96
RIF-ove OBAVIJESTI
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 100
Održana redovita izborna Skupština Udruge računovođa i financijskih djelatnika Split
Broj: 8  Godina: 2014  Stranica: 109