Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 3, Godina 2017
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2017. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje: 1.796,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Sastavljanje GFI i prijave poreza na dobit za 2016.27. 03. 2017.,
Pula, Sisplac 31
30. 03. 2017.,
Split, Hotel Atrium, Domovinskiog rata 49a
05. 04. 2017.,
Osijek, Udruga RFD Osijek, Šetalište K. F. Šepera 13/II

10. 04. 2017.
, Zagreb, Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u svim gradovima 9,30 sati

NOVINE U KOLEKTIVNIM UGOVORIMA, SLUŽBENA PUTOVANJA, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA I. KVARTAL 2017. G. NA NOVIM OBRASCIMA I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. G.

Seminar za proračun, proračunske i izvanproračunske korisnike
27. 3. 2017., ČAKOVEC,
Udruga RFD Međimurje, I. Mažuranića 2/II
28. 3. 2017., RIJEKA,
HOTEL JADRAN, Šetalište XIII. Divizije 46
29. 3. 2017., SPLIT,
HOTEL ATRIUM, Domovinskog rata 49a
30. 3. 2017., ZAGREB,
HOTEL SHERATON, Kneza Borne 2
31. 3. 2017., OSIJEK,
HGK ŽUPANIJSKA KOMORA OSIJEK Europska avenija 13

početak u svim gradovima u 9,30 sati

TRGOVINA – POREZNE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI

Zagreb,  28. ožujka 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati

UGOSTITELJSKE USLUGE SMJEŠTAJA I PREHRANE – POREZNI, RAČUNOVODSTVENI I PRAVNI ASPEKT POSLOVANJA

Zagreb,  30. ožujka 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016

03. - 07. travnja 2017.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

RADNI ODNOSI, OVRHA NA PLAĆI I NOVČANI PRIMICI RADNIKA


Zagreb, 3. travnja 2017.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI PREMA ZJN 2016, PREGLED I OCJENA PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA IZVOĐENJE RADOVA U INFASTRUKTURNIM PROJEKTIMA EU

EVID.  BROJ

DATUM

MJESTO

ADRESA ODRŽAVANJA

2017-0049

4.4.2017.

RIJEKA

HOTEL JADRAN, Šetalište XIII Divizije 46

2017-0048

5.4.2017.

ZAGREB

DVORANA HZRIF, Jakova Gotovca 1

2017-0047

11.4.2017.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, B. Peričića 14trajanje od 9,00 do 16,00 sati

REDOVITO USAVRŠAVANJE - 8 NASTAVNIH SATI ZA PRODUŽENJE CERTIFIKATA

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA

RADIONICA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA
Zagreb,  6. travnja 2017.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

RADNI ODNOSI, OVRHA NA PLAĆI I NOVČANI PRIMICI RADNIKA (Osijek)

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA


organizira radionicu

Osijek, 07. travnja 2017., Udruga RFD OSIJEK, Šetalište K.F.Šepera 13/II

početak 9,30 sati

Obračun troškova službenog putovanja i ostalih neoporezivih primitaka u 2017. godini

Zagreb, 7. travnja 2017. godine

Dvorana Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, J. Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

ŠTO SE MORA ZNATI PRI SKLAPANJU, ISPUNJENJU I PRISILNOJ NAPLATI TRGOVAČKIH UGOVORA

Zagreb, 10. i 11. travnja 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

REZULTAT, ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA I NJIHOV UTJECAJ NA PLAN I IZVRŠENJE U SUSTAVU PRORAČUNA

Interaktivna radionica na praktičnim primjerima korisnika

Datum

Mjesto

Adresa

12. travanj 2017.

ZAGREB

HZRIF, J. Gotovca 1/II Zagreb

21. travanj 2017.

OSIJEK

Udruga RFD OSIJEK, Šetalište kardinala F. Šepera 13/II

24. travanj 2017.

RIJEKA

HOTEL JADRAN, Šetalište XIII. Divizije 46

25. travanj 2017.

SPLIT

HOTEL ATRIUM Domovinskog rata 49a


početak u svim gradovima u 9,30 sati

Novosti

U državnim i javnim službama dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu od 9. ožujka 2017. iznosi 170,00 kn dnevno

U državnim i javnim službama dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu od 9. ožujka 2017. iznosi 170,00 kn dnevno
Od 9. ožujka 2017. godine na snazi je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i ...

OBAVIJEST

Ministarstvo financija, iznimno, zbog velikog broja nepredanih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija, a u cilju veće...

ROK PREDAJE OBRASCA OBVEZE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2016. g. JE 31. SIJEČNJA 2017. g.

U Narodnim novinama br. 2/17. objavljene su Izmjene i dopune  Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstva kojima se mijenja rok za predaju...

RIF-ov kontni plan prilagođen novim financijskim izvještajima

U Narodnim novinama br. 95/2016. objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješta...

Obrazac OPZ-STAT-1 (stanje 30. rujna) obveza dostave do 20. studenoga 2016.

Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima sa stanjem na dan 30. rujna 2016. za račune koji nisu naplaćeni do 31. listopada, treba Poreznoj upravi, putem Obrazaca OPZ-STAT-1 dostaviti do 20. studen...

Očekivane izmjene Zakona o računovodstvu

U tijeku je javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu. Navedeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu potrvđuje Uredbu o izmje...

Predložak tablica za izradu plana za 2017.g. i dopune financijskih planova za neprofitne organizacije prema važećim propisima

Temeljem Zakona o poslovanju neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narod...

ODLUKA O IZMJENAMA JEDINSTVENOGA OKVIRNOGA KONTNOG PLANA

U Narodnim novinama broj 87, od 28. rujna 2016. godine, objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana. Predmetne izmjene odnose se na razgraničav...

Pretplata 2017.

1. TISKANO IZDANJE 1.298,00 kn
2. INTERNET IZDANJE 998,00 kn
3. TISKANO + INTERNET IZDANJE 1.796,00 kn 

PRETPLATITE SE

Dobro je znati
Preuzimanja
RIF-ove obavijesti 2017.
Knjige
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017. NOVO!
Zatvori
Računski plan proračuna
Cijena: 50,00
 i  »
Računski plan proračuna NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
Cijena: 350,00
 i  »
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća NOVO!
Zatvori
FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA NOVO!
Zatvori
NAČIN POPUNJAVANJA I ROKOVI DOSTAVLJANJA OBRASCA JOPPD
Cijena: 147,00
 i  »
NAČIN POPUNJAVANJA I ROKOVI DOSTAVLJANJA OBRASCA JOPPD NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - studija slučajeva
Cijena: 320,00
 i  »
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - studija slučajeva NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 315,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
Računski plan za neprofitne organizacije
Cijena: 50,00
 i  »
Računski plan za neprofitne organizacije NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga NOVO!
Zatvori
Novi Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013.
Cijena: 130,00
 i  »
Novi Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013.
Zatvori
Novine u proračunskom računovodstvu i računskom planu
Cijena: 170,00
 i  »
Novine u proračunskom računovodstvu i računskom planu NOVO!
Zatvori
Radni materijali na CD-u
Cijena: 150,00
 i  »
Radni materijali na CD-u
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
INTERNA REVIZIJA
Cijena: 350,00
 i  »
INTERNA REVIZIJA NOVO!
Zatvori
Računovodstvo i financije - Tiskano izdanje i Internet izdanje
Cijena: 1.796,00
 i  »
Računovodstvo i financije - Tiskano izdanje i Internet izdanje NOVO!
Zatvori
ZAKON O RADU i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika
Cijena: 200,00
 i  »
ZAKON O RADU i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Zatvori
Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije
Cijena: 350,00
 i  »
Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije NOVO!
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame