Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 11, Godina 2017
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2018. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje: 1.796,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

20. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 20. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           23. - 28. listopada 2017.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    13. - 18. studenoga 2017. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                   08. - 09. prosinca 2017.

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Datum Mjesto Adresa
21.11.2017. ČAKOVEC HOTEL PARK, Zrinsko Frankopanska 14
23.11.2017. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
27.11.2017. SPLIT HOTEL ATRIUM, Domovinskog rata 49a
28.11.2017. DUBROVNIK HOTEL VALAMAR LACROMA,  Iva Dulčića 34
29.11.2017. ZADAR HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
4.12.2017. RIJEKA HOTEL BONAVIA, Dolac 4
5.12.2017. PULA HOTEL PULA, Sisplac 31
6.12.2017. ZAGREB Dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II

početak u 9,30 sati

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGE AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I JLP(R)S

Datum Mjesto Adresa
21.11.2017. ČAKOVEC HOTEL PARK, Zrinsko Frankopanska 14
23.11.2017. OSIJEK HOTEL OSIJEK, Šamačka 4
27.11.2017. SPLIT HOTEL ATRIUM, Domovinskog rata 49a
28.11.2017. DUBROVNIK HOTEL VALAMAR LACROMA,  Iva Dulčića 34
29.11.2017. ZADAR HOTEL KOLOVARE, B.Peričića 14
30.11.2017. ZAGREB HOTEL WESTIN, Izidora Kršnjavoga 1
4.12.2017. RIJEKA HOTEL BONAVIA, Dolac 4
5.12.2017. PULA HOTEL PULA, Sisplac 31

početak u 9,30 sati

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA S NAGLASKOM NA PRIKAZ I PROVEDBU SMJERNICA

ZAGREB, 22. studenoga 2017. - POPUNJENO

Dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II Zagreb

početak 9,30 sati

Porezi, plaće i financijski izvještaji trgovačkog društva u stečaju

Zagreb, 22. studenoga 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Početak u 9,30 sati

Pripreme za sastavljanje GFI-a, poreza na dobit za 2017. godinu i aktualnosti iz PDV-a i poreza na dohodak

13.11.2017. Rijeka Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46
14.11.2017. Pula Hotel Pula, Sisplac 31
15.11.2017. Osijek Hotel Osijek, Šamačka 4
16.11.2017. Zagreb Hotel International, Miramarska 24
23.11.2017. Varaždin Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
29.11.2017.
Čakovec
Hotel Park, Zrinsko Frankopanska 14
30.11.2017.
Bjelovar
HGK, Petra Preradovića 4
01.12.2017.
Virovitica
Poduzetnički inkubator, Ul. Poduzetnička zona II 18
04.12.2017.
Dubrovnik
Hotel Lero, Iva Vojnovića 14
05.12.2017.
Split
Hotel Atrium, Domovinskog rata 49a
12.12.2017. Zagreb Hotel Westin, Kršnjavoga 1


početak u svim gradovima

9,30 sati

GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PRI ZADNJOJ ISPLATI PLAĆE U GODINIZagreb, 24.studenog 2017. Dvorana HZRIF, J.Gotovca 1/II, Zagreb

Početak 9,30 sati

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA (OD UZNEMIRAVANJA, SPOLNOG UZNEMIRAVANJA OD MOBINGA I OD STRESA NA RADU)

Zagreb, 24. studenoga 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Izvještavanje Porezne uprave na INO-DOH obrascu i/ili obrascu JOPPD o: - primicima rezidenata ostvarenim u/iz inozemstva - primicima isplaćenim nerezidentima

Zagreb, 28. studeni 2017.
Dvorana Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, J. Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
početak 9,30 sati

INTERNO I EKSTERNO VREDNOVANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Zagreb, 29. studeni 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Zagreb, 08. prosinca 2017.

 dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Osijek, 11.-12. prosinca 2017. 

Udruga RFD OSIJEK, Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II

početak u 9,30 sati

Novosti

INFORMIRAJTE SE POZIVOM NA BROJ 060 680 680

Informirajte se o:

Aktualnim pitanjima s područja poreza, računovodstva i financija trgovačkih društava, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija.
Radno vrijeme usluge: radnim danom od 13...

PRORAČUNSKI KORISNICI – PREDLOŽAK ZA IZRADU FINANCIJSKIH PLANOVA

Predložak tablica za izradu financijskog plana za razdoblje 2018. – 2020.g.  za proračunske korisnike JLP(R)S i proračunskih korisnika državnog proračuna 3. razine (osim zdravstvenih ustanova u vlasni&scaro...

Licenciranje računovođa

Zakonom o računovodstvu  78/15, 134/15, 120/16 propisano je u članku 7. stavku 4. da ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama one moraju biti...

OVRHA NA PLAĆI NAKON IZMJENA I DOPUNA OVRŠNOG ZAKONA

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17. od 26. 07. 2017.) donio je nekoliko novina u vezi s ovrhom na plaći.
Jedna od novina odnosi se na ograničenje ovrhe koje je propisano u čl. 173....

VAŽNO – NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Neprofitne organizacije više nisu dužne predavati financijske izvještaje za razdoblja u tijeku godine i to 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2017. godine

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 64 od 5. srpnja 2017. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trg...

Anketni upitnik u svezi reguliranja računovodstvene profesije

Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15., 120/16.) u članku 7. stavku 4. propisuje da ako se poslovi računovodstva povjere drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ona mora biti licencirana za obavljanje poslova računov...

Tuzemna dnevnica za suce i pravosudne dužnosnike od 9. ožujka 2017. iznosi 170,00 kn

Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske je dana 19. travnja 2017. godine izdalo okružnicu kojom obavještava da od 9. ožujka 2017. godine tuzemna dnevnica za suce i druge pravosudne dužnosnike iznosi 170,00 kn po danu (KLASA: 121-02/17-01/3, URBROJ: 514-03-01-01-17-04 od 19. travnja 2017.). Okružnicu možete preuzeti ovdje.

Oslobođenje od obveze doprinosa na plaću za poslodavce koji su to pravo ostvarili prema Zakonu o poticanju zapošljavanja prije izmjene toga Zakona

Poslodavci koji su prema Zakonu o poticanju zapošljavanja do 1. ožujka 2017. stekli pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću po osnovi zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba bez radnog iskustva u ...

Dobro je znati
Preuzimanja
RIF-ove obavijesti 2017.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020. NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Radni materijali na CD-u
Cijena: 150,00
 i  »
Radni materijali na CD-u
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame