Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 10, Godina 2016
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2017. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje: 1.796,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

19. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 19. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio            17. - 22. listopada 2016.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio     07. - 11. studenoga 2016. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                   02. - 03. prosinca 2016.

SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE prema važećem Zakonu o javnoj nabavi

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

 Zagreb, 24. - 28. listopada 2016.

Dvorana HZRIF-a, Jakova Gotovca 1, Zagreb 

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu)

Zagreb, 24. - 28. listopada 2016.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II  (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,00 sati

RAČUNOVODSTVO POLJOPRIVREDE

Čakovec, 26. listopada 2016.
Dvorana Udruge RFD Čakovec, Ivana Mažuranića 2/II

početak 9,30 sati

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA S NAGLASKOM NA PRIKAZ I PROVEDBU SMJERNICA


Zagreb, 03. studenoga 2016.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II, (kod Kvaternikovog trga)

Čakovec, 09. studenoga 2016.
Udruga računovođa i financijskih djelatnika Čakovec, Ivana Mažuranića 2


početak 9,30 sati

IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA
Zagreb, 03. i 04.studenoga 2016. 


Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/IV
(mogućnost dolaska na samo jednu od radionica)

početak u 9,30 sati

NOVOSTI U PROCESU LIKVIDACIJE I FORMIRANJU REZERVI TE OSTALE RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI

Zagreb, 04. studenog 2016.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

RADNI ODNOSI, OVRHA NA PLAĆI I NOVČANI PRIMICI RADNIKA

Zagreb, 08. studenog 2016.
Jakova Gotovca 1/II,  (kod Kvaternikovog trga)

Početak u 9,30 sati

POSLOVANJE OBRTNIKA – POREZNI I PRAVNI ASPEKT

Zagreb, 8. studenoga 2016.
Dvorana Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika Zagreb, J. Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

PLANIRANJE NABAVE, BAGATELNA NABAVA S INTERNIM AKTOM, NABAVA PO GRUPAMA I NOVA PRAKSA DKOM-a


Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
upisana u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 5 organizira

REDOVITO USAVRŠAVANJE - 8 NASTAVNIH SATI ZA PRODUŽENJE CERTIFIKATA

PLANIRANJE NABAVE, BAGATELNA NABAVA S INTERNIM AKTOM, NABAVA PO GRUPAMA I NOVA PRAKSA DKOM-a


Broj

Datum

Grad

Mjesto

2016-0230

9.11.2016.

RIJEKA

HOTEL BONAVIA, Dolac 4

2016-0231

10.11.2016.

OSIJEK

HOTEL OSIJEK, Šamačka 4

2016-0232

15.11.2016.

SPLIT

HOTEL ATRIUM, Domovinskog rata 49a

2016-0233

16.11.2016.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, B. Peričića 14

2016-0234

17.11.2016.

ZAGREB

DVORANA HZRIF, Jakova Gotovca 1


trajanje od 9,00 do 16,00 sati

Program redovitog usavršavanja provodimo kao interaktivne radionice od 9,00 do 16,00 sati. Svakom polazniku programa odmah izdajemo
potvrdu o pohađanju prema dostavljenoj prijavnici. Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa je 50.


GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PRI ZADNJOJ ISPLATI PLAĆE U GODINI

Zagreb,  14. 11. 2016. dvorana HZ RIF-a, Jakova Gotovca 1/II

Početak radionice: 9,30 sati

RADNI ODNOSI I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA S NAGLASKOM NA ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB (primjena Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama)

Zagreb, 14. studenoga 2016.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)početak 9,30 sati

Novosti

Predložak tablica za izradu plana za 2017.g. i dopune financijskih planova za neprofitne organizacije prema važećim propisima

Temeljem Zakona o poslovanju neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narod...

ODLUKA O IZMJENAMA JEDINSTVENOGA OKVIRNOGA KONTNOG PLANA

U Narodnim novinama broj 87, od 28. rujna 2016. godine, objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana. Predmetne izmjene odnose se na razgraničav...

Pretplata 2017.

1. TISKANO IZDANJE 1.298,00 kn
2. INTERNET IZDANJE 998,00 kn
3. TISKANO + INTERNET IZDANJE 1.796,00 kn 

PRETPLATITE SE

Jedinstveni okvirni kontni plan

U Narodnim novinama objavljenim 18.08. 2016. pod brojem 75, objavljen je Jedinstveni okvirni kontni plan. Kontni plan je donesen u skladu s odrednicama članka 11. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br.: 78/15. i 134/15.), a u...

Obrazac OPZ-STAT-1 treba dostaviti najkasnije do 1. rujna 2016.

Statistička izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima sa stanjem na dan
31. prosinca 2015.,
31. ožujka 2016. i
30. lipnja 2016. za račune koji nisu naplaćeni do 31. siječnja, 30. travnja,...

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2016. godine

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 60 od 01. srpnja 2016. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izr...

Objava revizorskog izvješća na vlastitim internetskim stranicama

Financijski izvještaji za 2015. godinu, neprofitne organizacije koja je u 2014. godini imala ukupan prihod od 3 do uključivo 10 milijuna kuna, podliježu revizorskom uvidu. Financijski izvještaji za 2015. godinu,...

RADNI MATERIJALI NA CD-u

Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s naglaskom na prikaz i provedbu Smjernica

U okviru svojih aktivnosti s područja sprječavanja pranja novca i f...

Uplatni računi za plaćanje doprinosa na dohodak/dobit ostvarenu obavljanjem druge djelatnosti

Fizičke osobe koje samostalnu djelatnost obavljaju kao drugu djelatnost uplaćuju obvezne doprinose na osnovicu godišnjeg dohotka ili dobiti, ali najviše do visine propisane godišnje osnovice (ukoliko su d...

Dobro je znati
Preuzimanja
RIF-ove obavijesti 2016.
Knjige
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 315,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije
Cijena: 350,00
 i  »
Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije NOVO!
Zatvori
Radni materijali na CD-u
Cijena: 150,00
 i  »
Radni materijali na CD-u
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - studija slučajeva
Cijena: 320,00
 i  »
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - studija slučajeva NOVO!
Zatvori
Računski plan za neprofitne organizacije
Cijena: 50,00
 i  »
Računski plan za neprofitne organizacije NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga NOVO!
Zatvori
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
Cijena: 350,00
 i  »
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća NOVO!
Zatvori
FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA NOVO!
Zatvori
NAČIN POPUNJAVANJA I ROKOVI DOSTAVLJANJA OBRASCA JOPPD
Cijena: 147,00
 i  »
NAČIN POPUNJAVANJA I ROKOVI DOSTAVLJANJA OBRASCA JOPPD NOVO!
Zatvori
Zakon o računovodstvu, kontni plan i povezanost kontnog plana s novim godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu
Cijena: 50,00
 i  »
Zakon o računovodstvu, kontni plan i povezanost kontnog plana s novim godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu NOVO!
Zatvori
Novi Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013.
Cijena: 130,00
 i  »
Novi Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013.
Zatvori
RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA
Cijena: 60,00
 i  »
RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA NOVO!
Zatvori
Novine u proračunskom računovodstvu i računskom planu
Cijena: 170,00
 i  »
Novine u proračunskom računovodstvu i računskom planu NOVO!
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
INTERNA REVIZIJA
Cijena: 350,00
 i  »
INTERNA REVIZIJA NOVO!
Zatvori
Računovodstvo i financije - Tiskano izdanje i Internet izdanje
Cijena: 1.796,00
 i  »
Računovodstvo i financije - Tiskano izdanje i Internet izdanje NOVO!
Zatvori
ZAKON O RADU i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika
Cijena: 200,00
 i  »
ZAKON O RADU i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 100,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame