Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 4, Godina 2017
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2017. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje: 1.796,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

GOTOVINSKA I OBRAČUNSKA PLAĆANJA I PROVOĐENJE OVRHE

Zagreb,  27. travnja 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati

IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI PREMA ZJN 2016, PREGLED I OCJENA PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA IZVOĐENJE RADOVA U INFASTRUKTURNIM PROJEKTIMA EU


EVID.  BROJ

DATUM

MJESTO

ADRESA ODRŽAVANJA

2017-0047

03.05.2017.

ZADAR

HOTEL KOLOVARE, B. Perinčića 14

   2017-0094  04.05.2017    ZAGREB DVORNA HZRIF, J. Gotovca 1/II

2017-0049

05.05.2017.

RIJEKA

HOTEL BONAVIA, Dolac 4

2017-0048

16.05.2017.

ĐAKOVO

HOTEL ĐAKOVO, Nikole Tesle 52
trajanje od 9,00 do 16,00 sati


ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

Zagreb, 08. - 12. svibnja 2017.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II  (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,00 sati

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH PRIKAZ NOVIH RJEŠENJA - ZJN 2016.

REDOVITO USAVRŠAVANJE - 8 NASTAVNIH SATI ZA PRODUŽENJE CERTIFIKATA

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH PRIKAZ NOVIH RJEŠENJA - ZJN 2016.

2017-0107          11. 5. 2017. ZAGREB DVORANA HZRIF, Jakova Gotovca 1

trajanje od 9,00 do 16,00 sati

Program redovitog usavršavanja provodimo kao interaktivne radionice od 9,00 do 16,00 sati. Svakom polazniku programa
odmah izdajemo potvrdu o pohađanju prema dostavljenoj prijavnici. Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa
je 50.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 2016

15. - 19. svibnja 2017.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

PRAVO NA NAKNADU PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI/SPRIJEČENOSTI ZA RAD

Zagreb, 18. svibnja 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Korištenje godišnjeg odmora za 2017., prijenos godišnjeg odmora iz 2016., naknada plaće, regres i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Zagreb,  19. svibnja 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA S NAGLASKOM NA PRIKAZ I PROVEDBU SMJERNICA

17. svibnja 2017. ZAGREB, Dvorana HZRIF, Jakova Gotovca 1/II
22. svibnja 2017. OPATIJA,
Hotel AMBASADOR, M. Tita 198
23. svibanj 2017. ZADAR, Hotel KOLOVARE, B. Peričića 14
24. svibnja 2017. ŠIBENIK, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Poljana 6
25. svibnja 2017. SPLIT,
URFD Split, Lučićeva 19
26. svibnja 2017. DUBROVNIK,
Hotel LERO, Iva Vojnovića 14


početak 9,30 sati u svim gradovima

52. simpozij: UTJECAJ PROMJENA RAČUNOVODSTVA, POREZA I PLAĆA NA GOSPODARSKI RAST HRVATSKE

01. - 03. lipnja 2017. godine, Hotel OLYMPIA, VODICE

20. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 20. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio           23. - 28. listopada 2017.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio    13. - 18. studenoga 2017. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                   08. - 09. prosinca 2017.

Novosti

INFORMIRAJTE SE POZIVOM NA BROJ 060 680 680

Informirajte se o:

Aktualnim pitanjima s područja poreza, računovodstva i financija trgovačkih društava, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija.
Radno vrijeme usluge: radnim danom od 13...

Oslobođenje od obveze doprinosa na plaću za poslodavce koji su to pravo ostvarili prema Zakonu o poticanju zapošljavanja prije izmjene toga Zakona

Poslodavci koji su prema Zakonu o poticanju zapošljavanja do 1. ožujka 2017. stekli pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću po osnovi zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba bez radnog iskustva u ...

U državnim i javnim službama dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu od 9. ožujka 2017. iznosi 170,00 kn dnevno

U državnim i javnim službama dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu od 9. ožujka 2017. iznosi 170,00 kn dnevno
Od 9. ožujka 2017. godine na snazi je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i ...

OBAVIJEST

Ministarstvo financija, iznimno, zbog velikog broja nepredanih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija, a u cilju veće...

ROK PREDAJE OBRASCA OBVEZE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2016. g. JE 31. SIJEČNJA 2017. g.

U Narodnim novinama br. 2/17. objavljene su Izmjene i dopune  Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstva kojima se mijenja rok za predaju...

RIF-ov kontni plan prilagođen novim financijskim izvještajima

U Narodnim novinama br. 95/2016. objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješta...

Obrazac OPZ-STAT-1 (stanje 30. rujna) obveza dostave do 20. studenoga 2016.

Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima sa stanjem na dan 30. rujna 2016. za račune koji nisu naplaćeni do 31. listopada, treba Poreznoj upravi, putem Obrazaca OPZ-STAT-1 dostaviti do 20. studen...

Očekivane izmjene Zakona o računovodstvu

U tijeku je javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu. Navedeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu potrvđuje Uredbu o izmje...

Predložak tablica za izradu plana za 2017.g. i dopune financijskih planova za neprofitne organizacije prema važećim propisima

Temeljem Zakona o poslovanju neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narod...

Dobro je znati
Preuzimanja
RIF-ove obavijesti 2017.
Knjige
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
Cijena: 350,00
 i  »
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća NOVO!
Zatvori
FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA NOVO!
Zatvori
NAČIN POPUNJAVANJA I ROKOVI DOSTAVLJANJA OBRASCA JOPPD
Cijena: 147,00
 i  »
NAČIN POPUNJAVANJA I ROKOVI DOSTAVLJANJA OBRASCA JOPPD NOVO!
Zatvori
Računski plan proračuna
Cijena: 50,00
 i  »
Računski plan proračuna NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - studija slučajeva
Cijena: 320,00
 i  »
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - studija slučajeva NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 315,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
Računski plan za neprofitne organizacije
Cijena: 50,00
 i  »
Računski plan za neprofitne organizacije NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga NOVO!
Zatvori
Novi Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013.
Cijena: 130,00
 i  »
Novi Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013.
Zatvori
Radni materijali na CD-u
Cijena: 150,00
 i  »
Radni materijali na CD-u
Zatvori
Novine u proračunskom računovodstvu i računskom planu
Cijena: 170,00
 i  »
Novine u proračunskom računovodstvu i računskom planu NOVO!
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
INTERNA REVIZIJA
Cijena: 350,00
 i  »
INTERNA REVIZIJA NOVO!
Zatvori
Računovodstvo i financije - Tiskano izdanje i Internet izdanje
Cijena: 1.796,00
 i  »
Računovodstvo i financije - Tiskano izdanje i Internet izdanje NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017. NOVO!
Zatvori
ZAKON O RADU i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika
Cijena: 200,00
 i  »
ZAKON O RADU i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Zatvori
Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije
Cijena: 350,00
 i  »
Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije NOVO!
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame