Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 6, Godina 2016
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2016. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje: 1.796,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

51. simpozij: AKTUALNE DILEME I IZAZOVI RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE I POREZA U REPUBLICI HRVATSKOJ

02. - 04. lipnja 2016. godine, Hotel OLYMPIA, VODICE

RADNI ODNOSI, OVRHA NA PLAĆI I NOVČANI PRIMICI RADNIKA

Zagreb, 6. lipnja 2016.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE


Zagreb, 6. lipnja 2016.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/IV (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

GRAĐEVINARSTVO – POREZNE, RAČUNOVODSTVENE I PRAVNE AKTUALNOSTI

Zagreb, 7. lipnja 2016.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (primjeri, zadaci i vježbe sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu)

Zagreb, 7- 8. lipnja 2016.

Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 8,30 sati

KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA ZA PRETHODNU I ZA TEKUĆU GODINU; RASPORED RADNOG VREMENA, EVIDENCIJE I PLAĆANJE

Zagreb, 8. lipnja 2016.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Radionica za JLP(R)S i njihove proračunske korisnike IZVRŠENJE PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. GODINE

Zagreb, 9. lipnja 2016.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
početak 9,30 sati

KORIŠTENJE OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ U PRIVATNE I SLUŽBENE SVRHE

Zagreb, 13. lipnja 2016.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

 Zagreb, 13. - 17. lipnja 2016.

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA S NAGLASKOM NA PRIKAZ I PROVEDBU SMJERNICA

Zagreb, 23. lipnja 2016.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II, (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

19. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

najavljuje 19. ciklus edukacije za Ovlaštenog internog revizora

1.    Opći dio            17. - 22. listopada 2016.
   
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
2.    Posebni dio     07. - 11. studenoga 2016. 
        od 8,00 do 13,00 i od 14,00 do 17,15 sati (od 13,00 do 14,00 stanka za ručak)    
3.    Ispit                   02. - 03. prosinca 2016.

PRIJAVNICA

Novosti

Uplatni računi za plaćanje doprinosa na dohodak/dobit ostvarenu obavljanjem druge djelatnosti

Fizičke osobe koje samostalnu djelatnost obavljaju kao drugu djelatnost uplaćuju obvezne doprinose na osnovicu godišnjeg dohotka ili dobiti, ali najviše do visine propisane godišnje osnovice (ukoliko su d...

VAŽNA OBAVIJEST - ODGODA PODNOŠENJA Obrasca OPZ-STAT-1

Ministar financija potpisao je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljen...

Iskazivanje podataka o poduzetničkoj plaći u obrascu JOPPD

Pri iskazivanju podataka o poduzetničkoj plaći kao osnovici za obračun doprinosa za fizičke osobe obveznike poreza na dobit na stranici B obrasca JOPPD treba iskazati:
- pod B- 9. oznaku radnog vremena (u pravilu oznak...

Uputa za sastavljanje prijave poreza na dobit za 2015. godinu

Uputu možete preuzeti ovdje

Uputa za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2015. godinu

Uputu možete preuzeti ovdje

Nova stopa zatezne kamate od 1. siječnja 2016. godine

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 140 od 30. prosinca 2015. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim...

Okružnica za sastavljanje financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika za 2015. godinu

Okružnicu možete preuzeti ovdje.

Uputa za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Uputu možete preuzeti ovdje.

Uputa za sastavljanje i podnošenje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. godine

Uputu preuzeti ovdje

Dobro je znati
Preuzimanja
RIF-ove obavijesti 2016.
Knjige
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 250,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Cijena: 450,00
 i  »
VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NOVO!
Zatvori
Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije
Cijena: 500,00
 i  »
Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija s Računskim planom za neprofitne organzacije NOVO!
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - studija slučajeva
Cijena: 320,00
 i  »
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - studija slučajeva NOVO!
Zatvori
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
Cijena: 350,00
 i  »
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća NOVO!
Zatvori
FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA
Cijena: 150,00
 i  »
FISKALNA ODGOVORNOST U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA NOVO!
Zatvori
NAČIN POPUNJAVANJA I ROKOVI DOSTAVLJANJA OBRASCA JOPPD
Cijena: 210,00
 i  »
NAČIN POPUNJAVANJA I ROKOVI DOSTAVLJANJA OBRASCA JOPPD NOVO!
Zatvori
Računski plan za neprofitne organizacije
Cijena: 50,00
 i  »
Računski plan za neprofitne organizacije NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga NOVO!
Zatvori
Novi Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013.
Cijena: 130,00
 i  »
Novi Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013.
Zatvori
Zakon o računovodstvu, kontni plan i povezanost kontnog plana s novim godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu
Cijena: 50,00
 i  »
Zakon o računovodstvu, kontni plan i povezanost kontnog plana s novim godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu NOVO!
Zatvori
RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA
Cijena: 60,00
 i  »
RAČUNSKI PLAN PRORAČUNA NOVO!
Zatvori
Novine u proračunskom računovodstvu i računskom planu
Cijena: 170,00
 i  »
Novine u proračunskom računovodstvu i računskom planu NOVO!
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
INTERNA REVIZIJA
Cijena: 350,00
 i  »
INTERNA REVIZIJA NOVO!
Zatvori
ZAKON O RADU i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika
Cijena: 200,00
 i  »
ZAKON O RADU i primjeri ugovora, odluka, sporazuma i pravilnika NOVO!
Zatvori
Računovodstvo i financije - Tiskano izdanje i Internet izdanje
Cijena: 1.796,00
 i  »
Računovodstvo i financije - Tiskano izdanje i Internet izdanje NOVO!
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 100,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame