Posljednja internet izdanja
Riznica
Broj 12, Godina 2017
Kliknite na link “Pregled” kako bi se prijavili i pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Pretplata


Pretplata za 2018. godinu

Tiskano izdanje: 1.298,00 kn
Internet izdanje: 998,00 kn
Tiskano + Internet izdanje: 1.796,00 kn

*u cijenu uključen pdv

Detaljno »
Seminari, Edukacije, Simpoziji, Radionice...

Pripreme za sastavljanje GFI-a, poreza na dobit za 2017. godinu i aktualnosti iz PDV-a i poreza na dohodak

12.12.2017. Zagreb Hotel Westin, Kršnjavoga 1


početak u 9,30 sati

UTVRĐIVANJE REZULTATA, PROCES OBVEZNE KOREKCIJE REZULTATA, ZAKLJUČNA KNJIŽENJA I RASPODJELA REZULTATA

- za JLP(R)S i proračunske korisnike -

Zagreb, 13. prosinca 2017. -POPUNJENO
Zagreb, 14. prosinca 2017.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Početak u 9,30 sati

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Osijek, 13. prosinca 2017. 

Udruga RFD OSIJEK, Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II

početak u 9,30 sati

Porezni, pravni i računovodstveni aspekt sklapanja i otkazivanja ugovora o radu

Zagreb, 14. prosinca 2017.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati

NOVINE U PROVOĐENJU OVRHE Potraživanja – vrednovanje, izvještavanje i prisilna naplata

Zagreb, 15. prosinca 2017.
Dvorana HZRFD, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak u 9,30 sati

Planovi i programi interne IT revizije – odabir kontrolnih područja i provedba testova kontrola

Zagreb, 15. prosinca 2017.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

početak 9,30 sati

Prikaz novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Zagreb, 18. prosinca 2017.

Hotel WESTIN, Kršnjavoga br. 1. Zagreb

Početak u 9,30

PLANIRANJE NABAVE, NAJVAŽNIJI INSTITUTI ZJN KROZ PRAKSU DKOM-A

HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

upisana u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 5 organizira

REDOVITO USAVRŠAVANJE - 8 NASTAVNIH SATI ZA PRODUŽENJE CERTIFIKATA

EVID.BROD Datum Mjesto Adresa
2017-0388 09.01.2018. ZAGREB Dvorana HZRIF Jakova Gotovca 1
2017-0387 10.01.2018. RIJEKA HOTEL JADRAN, Šetalište XIII divizije 46

Program redovitog usavršavanja provodimo kao interaktivne radionice od 9,00 do 16,00 sati.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave prema ZJN 201605. - 09. veljače 2018.

Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)

Novosti

INFORMIRAJTE SE POZIVOM NA BROJ 060 680 680

Informirajte se o:

Aktualnim pitanjima s područja poreza, računovodstva i financija trgovačkih društava, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija.
Radno vrijeme usluge: radnim danom od 13...

PRORAČUNSKI KORISNICI – PREDLOŽAK ZA IZRADU FINANCIJSKIH PLANOVA

Predložak tablica za izradu financijskog plana za razdoblje 2018. – 2020.g.  za proračunske korisnike JLP(R)S i proračunskih korisnika državnog proračuna 3. razine (osim zdravstvenih ustanova u vlasni&scaro...

Licenciranje računovođa

Zakonom o računovodstvu  78/15, 134/15, 120/16 propisano je u članku 7. stavku 4. da ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama one moraju biti...

OVRHA NA PLAĆI NAKON IZMJENA I DOPUNA OVRŠNOG ZAKONA

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 73/17. od 26. 07. 2017.) donio je nekoliko novina u vezi s ovrhom na plaći.
Jedna od novina odnosi se na ograničenje ovrhe koje je propisano u čl. 173....

VAŽNO – NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Neprofitne organizacije više nisu dužne predavati financijske izvještaje za razdoblja u tijeku godine i to 1. siječnja do 31. ožujka i 1. siječnja do 30. rujna

Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2017. godine

Hrvatska narodna banka objavila je u Narodnim novinama broj 64 od 5. srpnja 2017. godine prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trg...

Anketni upitnik u svezi reguliranja računovodstvene profesije

Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15., 120/16.) u članku 7. stavku 4. propisuje da ako se poslovi računovodstva povjere drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ona mora biti licencirana za obavljanje poslova računov...

Tuzemna dnevnica za suce i pravosudne dužnosnike od 9. ožujka 2017. iznosi 170,00 kn

Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske je dana 19. travnja 2017. godine izdalo okružnicu kojom obavještava da od 9. ožujka 2017. godine tuzemna dnevnica za suce i druge pravosudne dužnosnike iznosi 170,00 kn po danu (KLASA: 121-02/17-01/3, URBROJ: 514-03-01-01-17-04 od 19. travnja 2017.). Okružnicu možete preuzeti ovdje.

Oslobođenje od obveze doprinosa na plaću za poslodavce koji su to pravo ostvarili prema Zakonu o poticanju zapošljavanja prije izmjene toga Zakona

Poslodavci koji su prema Zakonu o poticanju zapošljavanja do 1. ožujka 2017. stekli pravo na oslobođenje od doprinosa na plaću po osnovi zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba bez radnog iskustva u ...

Dobro je znati
Preuzimanja
RIF-ove obavijesti 2017.
Knjige
Zatvori
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
Cijena: 350,00
 i  »
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTRUMENATA NOVO!
Zatvori
KONTNI PLAN PODUZETNIKA
Cijena: 150,00
 i  »
KONTNI PLAN PODUZETNIKA NOVO!
Zatvori
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I RAČUNOVODSTVO ZA NERAČUNOVOĐE NOVO!
Zatvori
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi
Cijena: 270,00
 i  »
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA načela - postupci - slučajevi NOVO!
Zatvori
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE
Cijena: 250,00
 i  »
računovodstvo I PRIRUČNIK ZA VJEŽBE NOVO!
Zatvori
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Cijena: 200,00
 i  »
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE U 2017.
Zatvori
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020.
Cijena: 150,00
 i  »
PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA 2018. - 2020. NOVO!
Zatvori
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u
Cijena: 175,00
 i  »
MSFI HSFI tiskano izdanje i izdanje na CD-u NOVO!
Zatvori
Poslovanje udruga
Cijena: 150,00
 i  »
Poslovanje udruga
Zatvori
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Cijena: 250,00
 i  »
Poslovno planiranje, kontrola i analiza
Zatvori
Radni materijali na CD-u
Cijena: 150,00
 i  »
Radni materijali na CD-u
Zatvori
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Cijena: 250,00
 i  »
PRIMJENA MSFI - STUDIJE SLUČAJA
Zatvori
Revizija
Cijena: 350,00
 i  »
Revizija
Zatvori
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Cijena: 140,00
 i  »
MALA ŠKOLA INVESTIRANJA ili “RAZUMNI ULAGAČ”
Zatvori
Financijsko računovodstvo
Cijena: 200,00
 i  »
Financijsko računovodstvo
Zatvori
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Cijena: 105,00
 i  »
Harmonizacija i standardizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća
Zatvori
Planiranje u sustavu javne nabave
Cijena: 50,00
 i  »
Planiranje u sustavu javne nabave
Besplatno internet izdanje
Računovodstvo i financije
Rif besplatno izdanje
Riznica
Riznica besplatno izdanje
Kliknite na link “Pregled” kako bi pročitali naša izdanja časopisa “Računovodstvo i financije” i “Riznica”
Newsletter
Reklame