Naslovnica Korisne informacije Ograničenje rada nedjeljom

Ograničenje rada nedjeljom

 

Svjesni smo okolnosti da se u nas, ali i u brojnim zemljama okruženja nedjelja smatra danom odmora, odnosno neradnim danom. Kako bi se ograničio rad njeljom interveniralo se u dva propisa.

Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i 32/20.) nacionalni je Zakon koji uređuje djelatnost trgovine. Izmjena Zakona o trgovini stupila je na snagu 1. srpnja 2023. godine, s time da se u prijelaznim i završnim odredbama razjašnjava da šesnaest (16) nedjelja iz članka 57. koje trgovac samostalno određuje kao radne u godini 2023. ne ubrajaju nedjelje koje su do stupanja na snagu bile radne. Čime se zapravo pravi učinci propisa unekoliko odgađaju.

Prema novom zakonskom rješenju radno vrijeme trgovina, prodajnih objekata uređuje se na način da su trgovine zatvorene nedjeljom i u dane blagdana.

 

Vlada Republike Hrvatske može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u dane blagdana u Republici Hrvatskoj sukladno zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj. Blagdani i neradni danu uređenisu Zakonom o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 110/19.).

 

Radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje. Trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata od 90 sati tjedno, dodaje 15 sati koje raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje što čini 105 radnih sati tjedno od ponedjeljka do petka.

 

Navedena ograničenja ne primjenjuju se na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline:

– željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila,

– benzinskih postaja,

– bolnica,

– hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

– proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.

Iznimke se odnose i na  otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama, prodaju putem automata i prodaju na daljinu.

Dopuštena je distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica. Kiosk može biti otvorena nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7:00 sati do 13:00 sati.

Propis, nadalje obvezuje trgovca na  vođenje evidencije radnog vremena za svaku radnu nedjelju tijekom tekuće godine u obliku pisane isprave ili elektroničkog zapisa, koju je naravno dužan nadležnom inspektoru predočiti tijekom nadzora.

Što s radnicima koji szbog posebnosti posla moraju raditi nedjeljom?

Nakon određenog broja dana provedenih na radu radnik ostvaruje pravo na tjedni odmor. Radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno.  Odmor radnik koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi. Stvarno će trajanje tjednog odmora ovisiti o uređenju u autonomnom izvoru odnosno aktu kojim se regulira organizacija radnog vremena.

Zakonom o radu priznaje se pravo na povećanu plaću, radnicima koji će u dane blagdana, neradnog dana ipak raditi radi posebnosti posla. Radnik radi da bi zaradio plaću, a radeći u otežanim uvjetima, radeći prekovremeno, noću te nedjeljom, blagdanom i neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom radnik ostvaruje pravo na povećanu plaću, u visini i na način određenima kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, pri čemu povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 %.

 

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećim člancima:

https://www.rif.hr/izmjene-zakona-o-trgovini-i-ogranicenje-rada-nedjeljom/  Dunja Šarić 07/2023

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više