Naslovnica Korisne informacije Bolovanje na teret HZZO-a

Bolovanje na teret HZZO-a

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad na teret HZZO-a ili državnog proračuna i za vrijeme korištenja roditeljskih prava

Da bi osoba ostvarila pravo na naknadu plaće u punom propisanom iznosu na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a) ili državnog proračuna za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti/ozljede ili za vrijeme spriječenosti zbog pratnje i njege užeg člana obitelji, korištenja prava na rodiljni dopust, očinski dopust i sl., treba ispunjavati uvjet prethodnog osiguranja u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja temeljem radnog odnosa ili temeljem obavljanja samostalne djelatnosti. S obzirom na to tko je obveznik isplate naknade plaće i na čiji teret se naknada plaće isplaćuje, moguće je sljedeće:

 • naknadu isplaćuje poslodavac na svoj teret
 • naknadu isplaćuje poslodavac na teret HZZO-a
 • naknadu isplaćuje HZZO (na teret HZZO-a ili na teret državnog proračuna)

U nastavku teksta se daje pregled naknada plaće koje terete sredstva HZZO-a i državnog proračuna. U Tablici 1. su nabrojani razlozi spriječenosti za koje naknadu plaće isplaćuje poslodavac nakon čega zahtjeva refundaciju od HZZO-a, a u Tablici 2. su nabrojani razlozi spriječenosti za koje naknadu izravno isplaćuje HZZO.

 

Tablica 1. Naknada plaće koju isplaćuje poslodavac na teret HZZO-a

Razlog nesposobnosti/spriječenosti za rad Visina naknade 6.1. (Oznaka stjecatelja)JOPPD
Od 43. dana bolesti/ozljede ili kada je osoba smještena u zdravstvenu ustanovu radi liječenja ili medicinskog ispitivanja (od 8. dana za radnike-invalide rada) 70% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 € (80 % nakon šest mjeseci neprekidne privremene nesposobnosti) 5201

 

Od 1. dana priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti 100% osnovice za naknadu,

bez ograničenja

5209

 

Od 1. dana osiguraniku koji je određen za pratitelja bolesnika izvan mjesta prebivališta (ili boravišta) 70% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 € 5201
Od 1. dana za njegu djeteta do tri godine života 100% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 € 5201
Od 1. dana za njegu oboljelog supružnika ili djeteta starijeg od tri godine života 70% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 € 5201

 

Tablica 2: Naknada plaće koju isplaćuje HZZO od prvog dana na svoj teret ili na teret sredstava državnog proračuna

Razlog nesposobnosti/spriječenosti za rad Visina naknade 6.1. (Oznaka stjecatelja)JOPPD
Komplikacije u vezi s trudnoćom i porođajem 100% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 € 5207
Rodiljni dopust i pravo na rad s polovinom punog radnog vremena umjesto rodiljnog dopusta 100% osnovice za naknadu,

bez ograničenja

5203
Dopust za slučaj smrti djeteta (za vrijeme rodiljnog i očinskog dopusta) 100% osnovice za naknadu,

bez ograničenja

5203
Roditeljski dopust 100% osnovice za naknadu, ali ne više od 995,45 € 5204
Roditeljski dopust nakon što protekne 6, odnosno 8 mjeseci života djeteta 551,80 € 5204
Roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena 485,58 € 5204
Dopust za slučaj smrti djeteta (za vrijeme roditeljskog dopusta) 100% osnovice za naknadu, ali ne više od 995,45 € 5204
Posljedica rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu 100% osnovice za naknadu,

bez ograničenja

5208
Očinski dopust 100% osnovice za naknadu,

bez ograničenja

5204
Izolacija zbog pojave zaraze u njegovoj okolini 100% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 € 5208
Izolacija kao kliconoša ili zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe 100% osnovice za naknadu, ali ne više od 565,04 € 5201

 

 

KAKO SE RAČUNA OSNOVICA ZA NAKNADU PLAĆE?

Osnovica prema kojoj se utvrđuje visina naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad računa se  kao prosječni iznos plaća koje su osiguraniku isplaćene u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj (npr. za naknadu plaće za kolovoz u izračun prosjeka se uzimaju plaće za lipanj, svibanj, travanj, ožujak, veljaču i siječanj, uz pretpostavku da poslodavac isplaćuje plaću u tekućem mjesecu za prethodni mjesec). Osnovica se računa kao satna osnovica:

 

Osnovica =   (zbroj isplaćenih redovnih plaća)/(broj sati za koje je isplaćena)

 

U brojnik (zbroj isplaćenih redovnih plaća) se uračunavaju:

 • Redovita mjesečna plaća (mjesečna osnovica umanjena za doprinose i porez i prirez)
 • Naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada koja tereti pravnu ili fizičku osobu – poslodavca (godišnji odmor, bolovanje do 42 dana, plaćeni dopust)

U osnovicu se ne uračunavaju:

 • primanja koja je osiguranik primio prema propisima o mirovinskom osiguranju te o obveznom zdravstvenom osiguranju, osim bolovanja do 42 dana
 • posebne nagrade u znak priznanja i prigodne novčane isplate radnicima (stimulacije, menadžerske nagrade)
 • nagrade za dugogodišnji rad i sl.
 • regres za godišnji odmor
 • isplate za npr. Uskrs, Božić, obljetnice poslodavca i sl., bez obzira jesu li u općem aktu poslodavca određene kao osnove za raspodjelu plaća
 • primanja u ime naknada troškova (terenski dodatak, naknada za odvojeni život i sl.)
 • naknade isplaćene za izume i tehnička unapređenja ostvarena na radu ili u svezi s radom
 • premije osiguranja koje poslodavac plaća za radnike po osnovi osiguranja života i dodatne mirovine te dopunskog zdravstvenog osiguranja i slično.

 

Naknada plaće koja se isplaćuje na teret HZZO-a ili državnog proračuna ne podliježe obvezi obračunavanja i plaćanja doprinosa iz i na plaću te poreza na dohodak i prireza prema pravilima obračuna javnih davanja iz plaće i na plaću. Naknada plaće na teret HZZO podliježe samo obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje (II. stup), a obveznik obračunavanja i plaćanja toga doprinosa je HZZO.

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećim člancima:

 

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više