Naslovnica Korisne informacije Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Od 1. srpnja 2023. na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov., br. 68/23.) kojim je uređen obvezan sadržaj obračunskih isprava propisanih čl. 93. Zakona o radu. Izmjenama Zakona o radu koje su na snazi od 1. siječnja 2023. godine proširene su obveze poslodavaca u dijelu koji se odnosi na uručivanje radniku isprava o isplaćenim primicima. Proširenje se odnosi na: 1) povećan je opseg podataka koje su poslodavci dužni iskazivati u obračunu plaće i naknade plaće i 2) proširene su vrste primitaka za koje je poslodavac dužan radniku uručiti obračun isplaćenog primitka, a ako primitak ne isplati do kraja mjeseca u kojemu je dospjela obveza, tada i ovršnu ispravu o neisplaćenom primitku. Prije izmjena Zakona o radu, uručivanje obračunskih isprava bilo je propisano samo za plaću, naknadu plaće i otpremninu, a od 1. siječnja 2023. obveza je proširena i na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Poslodavci su već od 1. siječnja 2023. obvezni postupati prema izmijenjenom Zakonu o radu, a do 1. listopada 2023. dužni su sadržaj isplatnih lista uskladiti s novim Pravilnikom. Za isplatne liste o isplaćenim primicima mogu, ali nisu obvezni, koristiti obrasce koji su objavljeni u prilogu novog Pravilnika. Ako im je to jednostavnije, mogu sami kreirati obrasce o isplaćenim primicima koje uručuju radnicima.

Obračun plaće i naknade plaće (obrazac IP1) mora sadržavati podatke o bruto iznosu plaće za rad obavljen u razdobljima (satima) koja su u evidenciji radnog vremena zabilježeni kao odrađeni sati, dodacima, iznosu ostalih primitaka koji se smatraju dijelom plaće za obavljeni rad, iznosu naknade plaće za razdoblja (sate) koji su u evidenciji radnog vremena zabilježeni kao opravdani izostanci s rada, i kao novina, iznosu ostalih primitaka koji se prema Zakonu o radu ne smatraju plaćom za obavljeni rad, a isplaćuju se kao dio radnikovog mjesečnog primitka (npr. naknada troškova za rad na izdvojenom mjestu rada, naknada troškova prijevoza za dolazak na posao, naknada za prehranu  i dr.). Iskazuju se podaci o bruto primicima, a za neoporezive iznose naknada, podaci o neoporezivim primicima, a za svaki se primitak iskazuje razdoblje na koje se odnosi. Obračun javnih davanja prema primicima koji se prema poreznim propisima smatraju plaćom, mora biti iskazan na obrascu, a novost je obveza iskazivanja ukupnih troškova rada. Pravilnik uređuje i koje posebne podatke treba iskazati za radnike koji rade na izdvojenom mjestu rada, radnike upućene na rad u inozemstvo i za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Za isplatu otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, predviđen je isti obrazac, ali tako da se odvojeno iskazuju podaci za otpremninu, a odvojeno za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Za otpremninu treba iskazati kriterije po kojima je određena visina i iznos otpremnine, te javna davanja prema oporezivom dijelu otpremnine. Za isplaćenu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor treba iskazati kalendarsku godinu na koju se odnosi pravo, ukupan broj dana godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo za tu godinu, broj dana koje radnik nije iskoristio, iznos naknade u bruto svoti i iznos obračunanih javnih davanja. Ako im je tako praktičnije, poslodavci mogu svaki od ovih primitaka iskazivati na zasebnom obrascu, ne moraju koristiti objavljeni obrazac IO1, ali moraju poštovati propisani sadržaj podataka koje obračun mora sadržavati.

Opširnije o obvezama poslodavca prema novom Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor vidjeti u časopisu „Računovodstvo i financije“ broj 7 od 2023. godine, u članku dr.sc. Marija Zuber, pod nazivom „Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor“.

 

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećem članku:

https://www.rif.hr/novi-pravilnik-o-sadrzaju-obracuna-place-naknade-place-otpremnine-i-naknade-za-neiskoristeni-godisnji-odmor/

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više