Naslovnica Korisne informacije Obvezna evidencija o stanju robe u trgovini na malo (knjiga popisa ili slična evidencija)

Obvezna evidencija o stanju robe u trgovini na malo (knjiga popisa ili slična evidencija)

Tko je obvezan osigurati podatke o stanju robe u prodajnom objektu?

 

Zakonom o trgovini propisano je da trgovac u prodajnom objektu treba osigurati podatke o stanju robe. Iako nije propisan oblik evidencije, člankom 16. Zakona o trgovini, propisano je da trgovac mora nadležnom inspektoru osigurati podatke o stanju robe u prodajnom objektu na temelju pisanih isprava ili elektroničkog zapisa o nastalom poslovnom događaju. Isprave o stanju robe trgovac je dužan osigurati odmah po zahtjevu inspektora. Osim Zakona o trgovini obveza vođenja evidencije kod trgovaca propisana je poreznim propisima te propisima o računovodstvu.

 

Podaci koje moraju sadržavati isprave o robi u prodajnom objektu prema čl. 16. Zakona o tgovini

 

Isprave o robi u prodajnom objektu moraju imati osobito podatke o:

 • imenu ili nazivu dobavljača (proizvođač, uvoznik, trgovac na veliko, centralno skladište trgovca)
 • broju i nadnevku isprave o zaduženju ili razduženju robe (faktura dobavljača, zaduženje centralnog skladišta i sl., odnosno isprava o povratu robe, zapisnik o krađi, otpisu ili manjku robe i sl.)
 • nazivu, mjernoj jedinici i količini robe
 • prodajnoj cijeni robe s uključenim PDV-om
 • promjeni prodajne cijene robe (zapisnik-isprava prema kojoj je snižena ili povećana cijena zbog promjene nabavne cijene, promjene marže, odluke da se cijena robe snizi ili povisi i dr.)
 • zaduženje za vlastitu robu.

 

Oblik evidencije o stanju robe

 

Iako Zakonom o trgovini nije propisan oblik evidencije robe u prodavaonici, većina trgovaca evidenciju vodi u obliku knjige popisa kao naslijeđenog oblika evidencije robe u prodavaonici kada je to bilo ranije propisano posebnim pravilnikom.

Ako trgovac na malo temeljem vlastite odluke vodi evidenciju o nabavi i prodaji robe u obliku knjige popisa i na taj način osigurava evidenciju o dnevnom gotovinskom prometu, tada se knjiga popisa temeljem odredbe čl. 66. st. 6. Općeg poreznog zakona, treba nalaziti u prodavaonici, odnosno na prodajnom mjestu (stalnom štandu). Trgovac koji prodaju obavlja na povremenom prodajnom mjestu izvan prodavaonice (primjerice, povremeni štand na prigodnom sajmu, povremeni štand na tržnici i sl.), također treba temeljem čl. 66. st. 6. Općeg poreznog zakona te čl. 16. Zakona o trgovini, osigurati evidenciju o dnevnom gotovinskom prometu na mjestu na kojemu se ti primici ostvaruju.

Za koje oblike trgovine je propisana obveza vođenja evidencije o stanju robe

Evidencija o stanju robe prema članku 16. Zakona o trgovini, mora se osigurati za sve oblike trgovine na malo, i to za prodaju: u prodavaonicama, na štandovima i klupama, za prodaju u kiosku, za pokretnu prodaju, za prodaju na daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja putem telefona), za direktnu prodaju putem zastupnika, za prodaju putem automata, za prigodnu prodaju (na sajmovima, izložbama i sl.), za prodaju u proizvodnim objektima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, u proizvodnim objektima pravnih ili fizičkih osoba koje posjeduju povlastice za akvakulturu ili povlasticu za uzgoj riba i drugih morskih organizama, te za prodaju u spremištima, trapilištima i sl., kada se prodaje poljoprivredni sadni materijal. Evidenciju o stanju robe na prodajnom mjestu moraju osigurati kako trgovci tako i proizvođači koji vlastite gotove proizvode prodaju na malo.

Podatke o stanju robe trgovac treba osigurati za svaki prodajni objekt (prodavaonicu). Trgovac koji trgovinu obavlja bez prodajnog mjesta (tzv. pokretna prodaja), također treba osigurati evidenciju o stanju robe. Podatke o stanju robe trebaju osigurati i trgovci koji trgovinu na malo obavljaju uz neku drugu osnovnu djelatnost (primjerice, frizeri i kozmetičari koji u salonima prodaju kozmetičke i druge proizvode, ugostitelji koji prodaju cigarete, konfekcionirani sladoled, slatkiše i sl.).

Trgovci na veliko evidenciju o stanju robe na skladištu osiguravaju u skladu s poreznim propisima i propisima o računovodstvu.

 

Ažurnost evidencije o stanju robe

 

Vezano za ažurnost knjige popisa ili drugog oblika evidencije u trgovini na malo, člankom 66. st. 1. Općeg poreznog zakona propisano je da  “primitke i izdatke blagajne (gotovinski promet) treba bilježiti slijedom njihova nastanka svakodnevno.” Tako dnevnu ažurnost evidencije u trgovini treba osigurati na kraju dana, a najkasnije prije početka idućeg radnog dana.

 

Isprave temeljem kojih se vodi evidencija o stanju robe

 

Isprave o zaduženju robe u knjizi popisa mogu biti:

 • račun dobavljača ili dostavnica na temelju kojih se sastavlja primka ili kalkulacija
 • otkupni blok za otkup poljoprivrednih proizvoda od obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje nije obveznik poreza na dohodak i ne izdaje račun (kalkulacija se u ovom slučaju sastavlja na temelju otkupnog boka ili primke koju sastavlja sam trgovac)
 • dostavnice ili druge isprave komitenta (vlasnika robe) za robu u komisiji na temelju koje se sastavlja primka za tuđu robu
 • zapisnik o inventurnom višku robe
 • zapisnik o povećanju cijene robe.

Razduženje se evidentira temeljem:

 • vrpce registar-blagajne (odnosno rekapitulacije fiskaliziranih računa)
 • zapisnika o smanjenju cijena trgovačke robe
 • zapisnika o kalu, kvaru i lomu robe
 • zapisnika o inventurnim manjkovima
 • zapisnika o uništenju robe zbog više sile (poplava, potres ili ratno razaranje), na temelju očevida nadležnog tijela te
 • zapisnika o provalnoj krađi, također na temelju očevida nadležnog tijela.

U knjizi popisa evidentiraju se sva zaduženja i razduženja maloprodajnog mjesta. Na isti se način vodi evidencija i kod trgovaca obrtnika.

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećem članku:

https://www.rif.hr/obvezne-evidencije-o-stanju-robe-u-trgovini-kod-trgovackih-drustava-i-obrtnika/

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više