Naslovnica Korisne informacije Poduzetnička plaća

Poduzetnička plaća

Što je poduzetnička plaća?

Poduzetnička plaća je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za fizičku osobu nositelja samostalne djelatnosti (obrt, slobodno zanimanje, poljoprivreda) koji je u sustavu poreza na dobit. Poduzetnička plaća je samo u poreznom smislu plaća, ali ne i u radnopravnom smislu jer obrtnik sam sa sobom ne može sklopiti ugovor o radu.

Kako fizička osoba postaje obveznik poreza na dobit?

  • dobrovoljno
  • po sili zakona, ako fizička osoba koja utvrđuje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka u prethodnom poreznom razdoblju ostvari ukupni primitak veći od 995.421,06 €

Koliko iznosi poduzetnička plaća za 2023. godinu?

Poduzetnička plaća za 2023. godinu iznosi 1.503,90 € (prema čl. 82. st. 2. Zakona o doprinosima, Nar. nov., br. 84/08. – 33/23.), a predstavlja umnožak faktora 1,1 i prosječne bruto plaće isplaćene u Hrvatskoj u prethodnoj godini za razdoblje siječanj-kolovoz.  Prema tome, nositelji samostalne djelatnosti koji su u sustavu poreza na dobit obvezni su plaćati doprinose na mjesečnu osnovicu u iznosu od 1.503,90 €. Plaćaju se sljedeći doprinosi:

  • Doprinosi na osnovicu u iznosu 1.503,90 € za mirovinsko osiguranje po stopi od 20% (15%, 1. stup + 5 %, 2. stup)  = 1.503,90 × 20 % = 300,78 €
  • Doprinos na osnovicu u iznosu 1.503,90 € za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5 % = 1.503,90 € × 16,5 % = 248,14 €

Ukupna mjesečna obveza za 2023. godinu, stoga iznosi 548,92 €.

Kada je dospijeće plaćanja doprinosa?

Doprinosi dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Je li se plaća porez na dohodak?

Poduzetnička plaća se ne mora isplaćivati, ali ako fizička osoba-obveznik poreza na dobit odluči isplaćivati plaću u tom slučaju postaje obveznik plaćanja i poreza na dohodak od nesamostalnog rada i možebitnog prireza. Pravila za isplatu su istovjetna isplati plaće što znači da se uz doprinose obračunavaju i plaćaju porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. U tom slučaju, poduzetnik može koristiti osobni odbitak i rashodi po osnovi isplaćene plaće umanjuju osnovicu na koju se plaća porez na dobit. Poduzetnik može odlučiti isplaćivati plaću u iznosu koji je jednak, viši ili niži od propisane osnovice pa za plaće koje se isplaćuju za 2023. godinu vrijede sljedeća pravila:

Visina bruto plaće Mjesečna osnovica za obračun doprinosa
 plaća ≤ 1.503,90 € 1.503,90  €
 plaća > 1.503,90 € ugovorena plaća

Kada i kako se podnosi JOPPD obrazac za plaćene doprinose?

Obrazac JOPPD se podnosi Poreznoj upravi na dan isplate ili sljedeći radni rad. Za oznaku stjecatelja (polje 6.1. na stranici B obrasca JOPPD) koriste se sljedeće šifre iz skupine 0031-0039,  za oznaku primitka (polje 6.2. na stranici B obrasca JOPPD) koriste se šifre iz skupine 0101-0119.

Ako se ne isplaćuje poduzetnička plaća, već se samo plaćaju doprinosi na osnovicu poduzetničke plaće, obveza za prethodni mjesec dospijeva do kraja tekućeg mjeseca. JOPPD obrazac se podnosi na dan plaćanja doprinosa, a najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za prethodni.

Je li obveza doprinosa miruje u slučaju privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad na teret HZZO-a ili korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta?

U slučaju bolovanja na teret HZZO-a ili korištenja prava na rodiljni/roditeljski dopust, obveza doprinosa miruje.

Što ako se obavlja samostalna zajednička djelatnost? Je li se za svakog supoduzetnika plaćaju doprinosi na najnižu osnovicu?

U slučaju da dva ili više supoduzetnika obavljaju zajedničku djelatnost u sustavu poreza na dobit, za svakog supoduzetnika se obračunavaju i plaćaju doprinosi na najnižu mjesečnu osnovicu koja za 2023. godinu iznosi 1.503,90 € i za svakog se supoduzetnika podnosi zaseban obrazac JOPPD.

Kako se obračunavaju i plaćaju doprinosi kada je fizička osoba – obveznik poreza na dobit u radnom odnosu kod drugog poslodavca – fizičke ili pravne osobe, a samostalnu djelatnost po kojoj je obveznik poreza na dobit obavlja kao drugu djelatnost?

Fizička osoba – obveznik poreza na dobit koja je osigurana po osnovi radnog odnosa i za nju poslodavac tijekom godine obračunava i plaća doprinose, nije u obvezi obračunavati i plaćati doprinose na ranije spomenutu mjesečnu osnovicu. U tom slučaju, do roka podnošenja obrasca poreza na dobit (PD obrazac) fizička osoba-obveznik poreza na dobit podnosi  Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti (Obrazac PD-DOP) i prema utvrđenoj dobiti iskazanoj u obrascu PD prije olakšica i umanjenja, ali najviše do godišnje osnovice za drugu djelatnost koja za 2023. godinu iznosi 10.664,04 €, obvezna je obračunati i platiti doprinose za mirovinsko osiguranje po stopi od 10% (7,5 %, 1. stup i 2,5%, 2, stup)  i doprinose za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5 %.

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećem članku:

https://www.rif.hr/poduzetnicka-placa-fizickih-osoba-obveznika-poreza-na-dobit/ (M. Zuber, 3/18.)

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više