Naslovnica Korisne informacije Rad na izdvojenom mjestu rada ili rad na daljinu

Poslodavac s radnikom može dogovoriti da se ugovoreni rad obavlja u prostoru koji nije prostor poslodavca, a Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14. – 151/22.) u tom smislu poznaje dva modela: rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu.

 

Koja je razlika između rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu?

Glavna razlika je što kod ugovorenog rada na izdvojenom mjestu rada treba definirati mjesto obavljanja rada (poznata lokacija), a kod rada na daljinu radnik samostalno odlučuje gdje će biti mjesto obavljanja rada (nepoznata lokacija), tj. točna adresa obavljanja rada ne treba biti dogovorena s poslodavcem.

 

Kako se ugovara rad na izdvojenom mjestu rada?

Izdvojeno mjesto rada može biti kod kuće ili u drugom prostoru slične namjene, npr. u vikendici.  Za te svrhe poslodavac s radnikom sklapa dodatak ugovora o radu. Dodatak ugovora o radu mora imati sljedeći sadržaj: podatak o organizaciji rada,  način evidentiranja radnog vremena, podaci o sredstvima rada koje je poslodavac dužan pribaviti i instalirati, troškovima koje je poslodavac dužan nadoknaditi radniku, pravo sudjelovanja radnika u odlučivanju i trajanje.

Dodatak ugovora o radu se ne mora sklopiti samo u slučaju izvanrednih okolnosti i to samo za rad koji ne bi trajao duže od 30 dana, počevši od dana nastanka izvanrednih okolnosti. Ako i nakon proteka 30 dana od nastanka izvanrednih okolnosti postoji potreba za radom na izdvojenom mjestu rada, poslodavac je dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu s obveznim sadržajem za rad na izdvojenom mjestu rada.

 

Koliko iznosi nadoknada troškova kada radnik radi na izdvojenom mjestu rada? Je li poslodavac dužan nadoknađivati troškove radniku?

Poslodavac je dužan radniku nadoknaditi troškove ako je ugovoren rad na izdvojenom mjestu rada  u trajanju dužem od 7 radnih dana mjesečno (najmanje 8 radnih dana mjesečno). Visina naknade se ugovara ugovorom o radu i/ili kolektivnim ugovorom ili određuje pravilnikom o radu. U članku 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/23.) utvrđena je svota koju radnik smije primiti u ime paušalne neoporezive naknade troškova i ona iznosi 3,98 € po danu rada na izdvojenom mjestu rada s tim da je mjesečna svota neoporezive naknade troškova limitirana na iznos od 66,37 €.

Ako se ugovori rad na izdvojenom mjestu rada koji traje 7 radnih dana mjesečno ili kraće od toga, poslodavac nije dužan radniku nadoknaditi troškove.

 

Kako se ugovara rad na daljinu?

Rad na daljinu je način organizacije rada da se rad obavlja putem komunikacijsko-informacijskih tehnologija i u tom slučaju radnik samostalno odlučuje gdje će raditi, tj. mjesto obavljanja rada nije potrebno dogovoriti. Dodatak ugovora o radu u ovom modelu rada mora imati sljedeći sadržaj: pravo radnika da samostalno odredi gdje će obavljati rad, organizacija rada, način evidentiranja radnog vremena, pravo sudjelovanja radnika u odlučivanju i trajanje.

 

Je li poslodavac u slučaju ugovorenog rada na daljinu nadoknađuje troškove radniku?

Poslodavac nije dužan nadoknađivati troškove radniku ako radnik radi na daljinu. Iako ga zakon ne obvezuje, poslodavac može odlučiti nadoknađivati troškove radniku i kod rada na daljinu, međutim u tom slučaju porezni propisi ne dozvoljavaju mogućnost neoporezive isplate, tj. svaka nadoknada troška radniku koji radi na daljinu bi se smatrala plaćom u poreznom smislu i podlijegala bi obračunu i plaćanju javnih davanja.

 

Tko predlaže model obavljanja rada i koliko može trajati?

Oba modela rada mogu biti prijedlog poslodavca ili prijedlog radnika, a vremenski se mogu ugovoriti povremeno, privremeno i stalno.

 

Kako se utvrđuje plaća i ostala materijalna prava radnika ako se ugovori jedan od spomenutih modela obavljanja rada?

Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada ili radi na daljinu ima pravo na plaću u jednakom iznosu plaće koliku bi imao da iste ili slične poslove obavlja u prostoru poslodavca.

 

Tko je odgovoran za zaštitu na radu?

U modelu rada na izdvojenom mjestu rada, poslodavac je odgovoran za provođenje zaštite na radu pa tako s radnikom može dogovoriti dolazak u izdvojeno mjesto rada radi održavanja opreme i nadzora uvjeta rada.

Kod rada na daljinu, poslodavac je dužan radniku uručiti pisane upute u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

 

Je li se svi poslovi mogu ugovoriti na ove načine?

Ne, poslovi koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada ne smiju biti ugovoreni tako da se rad obavlja na izdvojenom mjestu rada ili ugovoreni na daljinu.

 

Detaljnije informacije o navedenoj temi možete pročitati u sljedećim člancima:

https://www.rif.hr/naknada-troskova-radniku-koji-radi-na-izdvojenom-mjestu-rada/ (Zuber M., 3/23.)

https://www.rif.hr/rad-na-izdvojenom-mjestu-i-rad-na-daljinu/ (Šarić D., Milčić I., 4/23.)

Možda će Vas zanimati

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi pratila korisničko ponašanje u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Slažem se Više